Δήλωση Υπουργού Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αποφοίτων

Arvanitopoulos

Δήλωση Υπουργού Παιδείας σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν.4046/2012

Σχετικά με τις ρυθμίσεις του  ν. 4046/2012  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα  Εφαρμογής  και  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής   2013-2016» ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στην ελληνική επικράτεια  μόνο τα Ελληνικά Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) παρέχουν στους αποφοίτους τους ακαδημαϊκή αναγνώριση και επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα με τη λήψη του πτυχίου τους, βάση του Συντάγματος».
επάνω    

Facebook