ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. 2013

Αρκετά απαιτητικά τα φετινά θέματα στη Χημεία που είναι ένα μάθημα που πριν μερικά χρόνια αποτελούσε την ελπίδα των μαθητών να προσεγγίσουν άνετα το άριστα. 

Φέτος λοιπόν: Τα δύο πρώτα θέματα τα απαντούσε ο μαθητής σχετικά άνετα, με εξαίρεση το Β1 που κάποια ερωτήματα απαιτούσαν προσοχή. 

Το τρίτο θέμα απαιτούσε άριστη γνώση των αντιδράσεων της οργανικής για να απαντηθεί σωστά. Αποκορύφωμα αποτελούσε το Γ3 όπου το (COOK)2 αποτελείωσε αρκετούς.

Όσο για το τέταρτο θέμα τα πρώτα 2 ερωτήματα δεν είχαν κάποια ιδιαιτερότητα, ενώ τα 2 επόμενα ανέβαζαν απότομα το δείκτη δυσκολίας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να χάσουν τουλάχιστον 11 μονάδες από αυτά. Γιατί πάλι ογκομέτρηση; 

Παιδιά καλό καλοκαίρι σε όλους. Κάνατε την προσπάθειά σας και σίγουρα μάθατε πολύ περισσότερη Χημεία από αυτήν που πιθανώς δείξατε σήμερα.

Γεωργία Κριτσανίδα
Χημικός

επάνω    

Facebook