ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. 2012

 Τα θέματα Α & Β κάλυπταν μεγάλο μέρος της θεωρίας αλλά δεν είχαν καμιά δυσκολία στο να απαντηθούν.

Το θέμα Γ3 της οργανικής δεν είχε επίσης κανένα ¨σκοτεινό¨σημείο και προέκυπτε από το συνδυασμό των αντιδράσεων.

Το θέμα Δ είχε μια κλιμακούμενη δυσκολία. Τα Δ1 & Δ2 μπορούσαν εύκολα να απαντηθούν ενώ το Δ3 ήθελε λίγη προσοχή παραπάνω.

Σε γενικές γραμμές όλα τα θέματα ήταν αρκετά βατά με τους περισσότερους μαθητές να προσεγγίζουν άνετα το 18 ενώ ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής να μπορεί ν΄αγγίζει και το άριστα.

Κριτσανίδα Γεωργία
Χημικός

 

επάνω    

Facebook