ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. 2011

 

Τα σημερινά θέματα έχουν το απαραίτητο εύρος που πρέπει να έχουν τα θέματα των Πανελλαδικών, καθώς καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης.
Η δυσκολία των θεμάτων παρουσιάζει διαβάθμιση, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει ο κάθε μαθητής να γράψει σύμφωνα με τη προσπάθεια που κατέβαλε  κατά τη διάρκεια της χρονιάς και σύμφωνα με τις δυνατότητες του.
Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να έχει μια άριστη επίδοση.
Κριτσανίδα Γεωργία
Χημικός
Τα σημερινά θέματα έχουν το απαραίτητο εύρος που πρέπει να έχουν τα θέματα των Πανελλαδικών, καθώς καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης.

Η δυσκολία των θεμάτων παρουσιάζει διαβάθμιση, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει ο κάθε μαθητής να γράψει σύμφωνα πάντα με τη προσπάθεια που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και σύμφωνα με τις δυνατότητες του.

Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να έχει μια άριστη επίδοση.

Κριτσανίδα Γεωργία
Χημικός

 

επάνω    

Facebook