ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. 2009

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα στο σύνολό τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αφού κινήθηκαν στο γνωστό μοτίβο των τελευταίων χρόνων.

Τα πρώτα δύο θέματα δεν παρουσίαζαν καμία δυσκολία τόσο στις  ερωτήσεις  της Ανόργανης όσο και της Οργανικής Χημείας.

Το 3ο θέμα ήθελε προσεκτικό χειρισμό αφού το είδος του αλκυλίου  R το προσδιόριζε η αλκοόλη Λ η οποία προέκυπτε προς το τέλος του διαγράμματος.

Το 4ο θέμα όπως κάθε χρόνο ήταν μια άσκηση με διαλύματα ηλεκτρολυτών από το τρίτο κεφάλαιο. Δεν παρουσίαζε δυσκολία στη λύση του, ούτε απαιτούσε δύσκολες μαθηματικές πράξεις.

Σε γενικές γραμμές ένας καλά διαβασμένος υποψήφιος προσέγγιζε εύκολα το άριστα. Αυτό που έπρεπε να προσέξει ο καθένας ήταν ο σωστός χειρισμός του χρόνου επειδή ο όγκος των θεμάτων ήταν αρκετά μεγάλος.

επάνω    

Facebook