ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. 2008

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα για ακόμα μια χρονιά είναι αρκετά για τη διάρκεια των τριών ωρών. Σε σύγκριση με τα περσινά είναι ευκολότερα. Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης, χωρίς να ασχολούνται με τις εξαιρέσεις. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να γράψει άριστα.
επάνω    

Facebook