ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. 2007

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα ήταν αρκετά για τη διάρκεια των τριών ωρών. Οι μαθητές για να προλάβουν να ασχοληθούν και να λύσουν όλα τα θέματα θα έπρεπε να είναι καλά και λεπτομερώς προετοιμασμένοι και να έχουν οργανώσει καλά το χρόνο τους.

Στο 1ο Θέμα τα πολλαπλής υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο, άλλα ήθελαν σκέψη και προσοχή πριν την επιλογή της σωστής απάντησης.

Στο 2ο Θέμα δεν υπήρχαν παγίδες, τα θέματα ήταν στο επίπεδο των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι ήταν η ποσότητα και ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να τα λύσουν.

Στο 3ο Θέμα μπορεί να μπέρδεψε το σχήμα αρκετούς υποψηφίους, όμως οι αντιδράσεις που είχε ήταν απλές και αναμενόμενες.

Στο 4ο Θέμα δεν παρουσιαζόταν παγίδες και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ευκολότερο σε σύγκριση με αντίστοιχα θέματα προηγούμενων ετών.

επάνω    

Facebook