ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2013

Κλιμακούμενης δυσκολίας μπορούν να χαρακτηριστούν τα θέματα βιολογίας κατεύθυνσης του 2013.

Πρώτο θέμα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρίς καμία δυσκολία.

Δεύτερο θέμα: Ερωτήσεις ανάπτυξης οι οποίες είναι καθαρές θεωρίες και μεθοδολογίες από το σχολικό βιβλίο.

Τρίτο θέμα: Περιέχει μια κλασική διασταύρωση διϋβριδισμού, όπου δίνονται οι φαινότυποι των απογόνων και ζητούνται οι γονότυποι των γονέων.

Τέταρτο θέμα: Άσκηση που συνδυάζει δεύτερο και τέταρτο κεφάλαιο και ήθελε ιδιαίτερη προσοχή ειδικότερα στο τέταρτο ερώτημα στη δημιουργία 3-5 φωσφοδιεστερικού δεσμού στην ένωση των μορίων.

Τα θέματα απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν κατανοήσει πλήρως τα βιολογικά φαινόμενα που περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη του σχολικού βιβλίου.

Αντώνης Τραγαντζόπουλος
Βιολόγος

επάνω    

Facebook