ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2012Τα θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν μέτριας δυσκολίας και με καλή κάλυψη όλης της ύλης.

Αναλυτικότερα:
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρούνται σχετικά εύκολες.

Στο 2ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να θεωρηθούν καλές λόγω του ότι έλειπε το στοιχείο του συνδυασμού και ήταν καθαρά θεωρητικές.

Στο 3ο θέμα το πρόβλημα κληρονομικότητας στις μύγες Drosophila και η ερμηνεία του γενεαλογικού δέντρου μιας αυτοσωμικής υπολειπόμενης ασθένειας στον άνθρωπο, ευνοούν τους περισσότερους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης σε σχέση με ερωτήσεις θεωρίας παλαιότερων ετών.

Στο 4ο θέμα το πρόβλημα με την αντιγραφή ήθελε προσοχή στην εύρεση των αλυσίδων και τα θέματα των περιοριστικών ενδονουκλεάσεων και των τριών κυττάρων με διαφορετική ποσότητα γενετικού υλικού μπορούν να θεωρηθούν απλά για διαβασμένους μαθητές .

Σε γενικές γραμμές τα θέματα δίνουν ευκαιρία σε καλά διαβασμένους μαθητές να γράψουν αρκετά καλούς βαθμούς.

Αντώνης Τραγαντζόπουλος
Βιολόγος
επάνω    

Facebook