ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2011

 

Τα φετινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά διαβασμένοι μαθητές εύκολα μπορούν να γράψουν άριστα.
Θέμα 1ο : Χωρίς δυσκολίες
Θέμα 2ο : Απλές ερωτήσεις ανάπτυξης μόνο από τη θεωρία του βιβλίου.
Θέμα 3ο : Ανάπτυξης και συνδυασμού μαζί, ήθελαν σκέψη πριν απαντηθούν. Το Γ3 μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές.
Θέμα 4ο : Κλασσική άσκηση Mentel και διυβριδισμού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα έπρεπε να ανφερθούν και οι νόμοι του Mentel.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
ΒιολόγοςΤα 

Τα φετινά θέματα είναι πιο απαιτητικά από τα περσυνά σε δυσκολία, σε κάλυφη ύλης και σε έκταση.
Άριστες επίδοσεις θα  έχουν μόνο οι μαθητές που προετοιμάστηκαν πολύ καλά, μην αφήνοντας κάτι αδιάβαστο κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Επίσης θα έπρεπε να διαχειριστούν οι υποψήφιοι σωστά τον χρόνο τους μέσα στις εξετάσεις λόγω των μεγάλων απαντήσεων που χρειαζόταν να δοθούν. 

Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

 

επάνω    

Facebook