ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2010

 

Τα φετινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά διαβασμένοι μαθητές εύκολα μπορούν να γράψουν άριστα.
Θέμα 1ο : Χωρίς δυσκολίες
Θέμα 2ο : Απλές ερωτήσεις ανάπτυξης μόνο από τη θεωρία του βιβλίου.
Θέμα 3ο : Ανάπτυξης και συνδυασμού μαζί, ήθελαν σκέψη πριν απαντηθούν. Το Γ3 μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές.
Θέμα 4ο : Κλασσική άσκηση Mentel και διυβριδισμού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα έπρεπε να ανφερθούν και οι νόμοι του Mentel.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος
Τα φετινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά διαβασμένοι μαθητές εύκολα μπορούν να γράψουν άριστα.

Θέμα 1ο : Χωρίς δυσκολίες
Θέμα 2ο : Απλές ερωτήσεις ανάπτυξης μόνο από τη θεωρία του βιβλίου.
Θέμα 3ο : Ανάπτυξης και συνδυασμού μαζί, ήθελαν σκέψη πριν απαντηθούν. Το Γ3 μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές.
Θέμα 4ο : Κλασσική άσκηση Mentel και διυβριδισμού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα έπρεπε να ανφερθούν και οι νόμοι του Mentel.

Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

 

επάνω    

Facebook