ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2009

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν βατά και με καλή κάλυψη όλης της ύλης. Σημαντική αλλαγή μπορεί να χαρακτηρισθεί η ύπαρξη προβλήματος στο τρίτο θέμα.

Αναλυτικότερα:

Στο 1 θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρούνται σχετικά εύκολες με κάποιες από αυτές να δίνουν ξεκάθαρα την απάντηση μόνο με μία ανάγνωση.

Στο 2 θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να θεωρηθούν καλές λόγω του ότι έλειπε το στοιχειό του συνδυασμού και ήταν καθαρά θεωρητικές.

Στο 3 θέμα το πρώτο σκέλος με την ερμηνεία του γενεαλογικού δέντρου και το δεύτερο με το λάθος κατά την διαδικασία της μείωσης και την δημιουργία του συνδρόμου Turner αντικαθιστούν τις ερωτήσεις θεωρίας άλλων ετών και ευνοούν τους περισσότερους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης.

Στο 4 θέμα το πρόβλημα από το δεύτερο κεφάλαιο μόνο χαμόγελα μπορεί να προξένησε στους εξεταζόμενους αφού εκτός από το τελευταίο υποερώτημα θεωρίας τα αλλά ήταν αρκετά απλά για ερωτήματα προβλήματος.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα δίνουν ευκαιρία σε καλά διαβασμένους μαθητές να γράψουν αρκετά καλούς βαθμούς.

επάνω    

Facebook