ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π 2013

Τα φετινά θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας χαρακτηρίζονται από συνδυασμό γνώσης και σκέψης ειδικότερα στο τρίτο και τέταρτο θέμα. Αναλυτικότερα:

Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες.
Στο 2o θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης μοιράζονται από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο.

Στο 3o θέμα η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, ο κύκλος του αζώτου και η ρύπανση μπορούν να θεωρηθούν καλά θέματα αφού περιέχουν και διάγραμμα το οποίο συνήθως αποτελεί ζήτημα του 4ου θέματος.

Το 4o θέμα με το φυλογενετικό δέντρο και την εξήγηση του τρόπου εξέλιξης ενός είδους με βάση την φυσική επιλογή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αξιόλογο 4ο θέμα καθώς ο μαθητής χρειαζόταν να επιστρατεύσει την κρίση του σε συνδυασμό με την γνώση.

Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

επάνω    

Facebook