ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π 2012

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν μέτριας δυσκολίας καθώς περιέχουν και απλά κομμάτια θεωρίας αλλά και συνδυασμό γνώσης και σκέψης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 3ο θέμα υπήρχε συνδυασμός της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών δια μέσου της φυσικής επιλογής με την ποικιλότητα και την ισορροπία και στο 4o θέμα διάγραμμα του 2ου κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα:
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες.

Στο 2ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν μόνο θεωρία χωρίς συνδυασμό με ερωτήματα κυρίως από το πρώτο κεφάλαιο με το AIDS αλλά και με μία ερώτηση από το δεύτερο με την παρέμβαση του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα .

Το 3ο θέμα μπορεί να θεωρηθεί πιο ενδιαφέρων καθώς συνδύαζε γνώση και κρίση με το τρίτο κεφάλαιο να δεσπόζει αλλά και ένα μέρος του δευτέρου με την ισορροπία.

Το 4ο θέμα με τον ευτροφισμό αλλά και με το φωτοχημικό νέφος μπορούσε να λυθεί με καλή γνώση θεωρίας αλλά και με σκέψη καθώς περνούσε την θεωρία στην πράξη με τα τρία διαγράμματα.

Τα θέματα ήταν για καλά διαβασμένους αλλά και προετοιμασμένους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων λόγω του ότι υπήρχε πρόβλημα με διάγραμμα αλλά και αρκετή θεωρία.

Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

επάνω    

Facebook