ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π 2011

 

Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας  για το έτος 2010 ήταν αρκετά αναμενόμενα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 4o θέμα ήταν από το τρίτο κεφάλαιο το οποίο επανήλθε στην εξεταστέα ύλη φέτος έπειτα από αρκετά χρόνια.
Αναλυτικότερα:
Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες,
Στο 2o θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν αρκετά απλές όπως και η αντιστοίχηση .
Στο 3o θέμα η φλεγμονώδες αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο θέμα
Το 4o θέμα δεν είχε καμία δυσκολία καθώς ήταν καθαρή θεωρία από το τρίτο κεφάλαιο.
Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους όλους τους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων και κυρίως της θεωρητικής  κατεύθυνσης καθώς δεν υπήρχε ασκήση.

Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας για το έτος 2011 μπορούν να θεωρηθούν μέτριας δυσκολίας συγκρίνοντας τα με προηγουμένων ετών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 3ο θέμα υπήρχε άσκηση και στο 4o θέμα διάγραμμα του 1ου κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα:
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες.

Στο 2ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν μόνο θεωρία χωρίς συνδυασμό με ερωτήματα κυρίως από το κεφάλαιο της εξέλιξης.

Το 3ο θέμα ήταν ένας συνδυασμός άσκησης με τροφικές πυραμίδες και του κύκλου του αζώτου τα οποία μπορούν να θεωρηθούν καλά θέματα για διαβασμένους μαθητές.

Το 4ο θέμα ήταν εξολοκλήρου από την άμυνα του οργανισμού με μια μικρή δυσκολία στην ερμηνεία του διαγράμματος.

Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους κυρίως τους μαθητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης λόγω του ότι υπήρχε άσκηση και διάγραμμα.

Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

επάνω    

Facebook