ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π 2010

 

Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας  για το έτος 2010 ήταν αρκετά αναμενόμενα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 4o θέμα ήταν από το τρίτο κεφάλαιο το οποίο επανήλθε στην εξεταστέα ύλη φέτος έπειτα από αρκετά χρόνια.
Αναλυτικότερα:
Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες,
Στο 2o θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν αρκετά απλές όπως και η αντιστοίχηση .
Στο 3o θέμα η φλεγμονώδες αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο θέμα
Το 4o θέμα δεν είχε καμία δυσκολία καθώς ήταν καθαρή θεωρία από το τρίτο κεφάλαιο.
Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους όλους τους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων και κυρίως της θεωρητικής  κατεύθυνσης καθώς δεν υπήρχε ασκήση.
Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας  για το έτος 2010 ήταν αρκετά αναμενόμενα.
 Χαρακτηριστικό είναι ότι το 4o θέμα ήταν από το τρίτο κεφάλαιο το οποίο επανήλθε στην εξεταστέα ύλη φέτος έπειτα από αρκετά χρόνια.
Αναλυτικότερα:
Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες,
Στο 2o θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν αρκετά απλές όπως και η αντιστοίχηση.
Στο 3o θέμα η φλεγμονώδες αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο θέμα.
Το 4o θέμα δεν είχε καμία δυσκολία καθώς ήταν καθαρή θεωρία από το τρίτο κεφάλαιο.
Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους όλους τους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων και κυρίως της θεωρητικής  κατεύθυνσης καθώς δεν υπήρχε ασκήση.

 

επάνω    

Facebook