Βάσεις Σχολών 2017

Οι Βάσεις εισαγωγής στις σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για το 2017

Οι σχολές είναι ταξινομημένες στα αρχεία με βάση τον κωδικό της σχολής.

Βάσεις Ημερήσια ΓΕΛ – Πανελλαδικές 2017 : λήψη

Βάσεις Εσπερινών ΓΕΛ – Πανελλαδικές 2017 : λήψη

Βάσεις Ημερήσια ΕΠΑΛ – Πανελλαδικές 2017 : λήψη

Βάσεις Εσπερινών ΕΠΑΛ – Πανελλαδικές 2017 : λήψη

Συγκριτικό των βάσεων 2017 & 2016

ΓΕΛ έτη 2017 & 2016: λήψη

ΕΠΑΛ έτη 2017 & 2016: λήψη

επάνω    

Facebook