Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008

TUV_1433_orizontio_web

 

Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο μας ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2010 να τηρεί το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008.

Το φροντιστήριο μας είναι το 1ο φροντιστήριο στο δήμο Παγγαίου, το 2ο στο επίπεδο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από τα πρώτα σε πανελλαδικό επίπεδο που υιοθέτησε και εφαρμόζει την τεχνική προδιαγραφή Τ.Π.1433 με αριθμό πιστοποίησης Νο 02111003.

Αυτό σημαίνει ότι :

α.    Η ποιότητα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ελέγχεται συστηματικά και καθημερινά.

Ενδεικτικά κάποια τμήματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας είναι η αυστηρότερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος σπουδών, η διενέργεια  προγραμματισμένων τεστ και διαγωνισμάτων, η καταγραφή και επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο έλεγχος τυχόν κενών και αδυναμιών των μαθητών, ο έλεγχος των απουσιων κ.α.

β.    Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών μας.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς γίνεται καταγραφή των στόχων του κάθε μαθητή και στην συνέχεια ακολουθούν επανέλεγχοι για τυχόν αποκλίσεις από αυτούς. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση γίνονται όλες οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

γ.    Δεσμευόμαστε απέναντι σας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο στόχος είναι να προσφέρουμε κάθε χρόνο και κάτι καινούργιο, το οποίο θα μας κάνει ακόμα καλύτερους στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε.

 

Η συμμόρφωση μας ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής επιθεωρείται ετήσια από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. Ήδη έχουμε περάσει με απόλυτη επιτυχία από δυο επιθεωρήσεις (Μάρτιος 2011 & Απρίλιος 2012).

Ο οργανισμός της TUV δραστηριοποιείται στο χώρο της κατοχύρωσης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών του από το 1872 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οργανισμούς πιστοποίησης με πολύ αυστηρά κριτήρια ελέγχου.

 

   TUV-CER

 

επάνω    

Facebook