Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας για όλα τα μείζονα θέματα

Arvanitopoulos

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος στην εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και τη δημοσιογράφο Ισμήνη Χαραλαμποπούλου, είπε τα εξής:

ΒΑΣΗ ΤΟΥ «10»: Προσανατολιζόμαστε να τεθεί η βάση του 10 ως ελάχιστη προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:Για πρώτη φορά καθιερώνουμε το κατά κεφαλήν εισόδημα ως κριτήριο, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως και για τις μονογονεϊκές, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα διπλασιάζεται. Επίσης υπάρχει μέριμνα για τους φοιτητές, που οι γονείς τους έχασαν τις δουλειές τους εντός του 2012, για αυτούς που έχουν και τους δύο γονείς ανέργους ή ό ένας εκ των δύο είναι χωρίς δουλειά για τουλάχιστον ένα χρόνο.

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ:Να αναλάβουν τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Ιδρυμάτων. ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ:Το επόμενο Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων θα αποτυπώνει το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τα νέα ισχυρότερα τμήματα που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις, για να υποδεχθούν τους εισακτέους της νέας χρονιάς. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:Η δυνατότητα ενός σύγχρονου Ψηφιακού Σχολείου, χωρίς ελλείψεις, προϋποθέτει πολυθέσια σχολεία, οπότε θα γίνουν συγχωνεύσεις, όπου είναι απαραίτητες εν όψει της επόμενης σχολικής χρονιάς, χωρίς να αγγίξουν φυσικά περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:Έχω πει και θα το πω ξανά, ότι η αξιολόγηση δεν είναι τιμωρία και δεν οδηγεί σε απολύσεις. Υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος γι’ αυτό. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, θα επιστρέψουν στις τάξεις τους και στους μαθητές τους, από την αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:Θα γίνουν σε αναλογία ένα προς δέκα. Αυτό είναι το μέγιστο που μας επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Τί πρέπει να περιμένουμε από τα νέα Συμβούλια Διοίκησης Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ; Ό,τι ακριβώς ορίζει ο Νόμος. Να χαράξουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη των Ιδρυμάτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Να αναλάβουν τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Να αναθεωρήσουν και να εγκρίνουν τους Οργανισμούς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Ιδρυμάτων. Κατά κύριο λόγο, όμως, αναμένουμε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη σύνδεση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με την κοινωνία και την οικονομία, για τη συμβολή τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και τη συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά, Μορφωτικά Ιδρύματα, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συγχωνεύσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και τι θα γίνει με τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό; Το επόμενο Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων θα αποτυπώνει το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τα νέα ισχυρότερα τμήματα που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις, για να υποδεχθούν τους εισακτέους της νέας χρονιάς. Από αυτή τη διαδικασία κανείς δεν έχει να χάσει, αντίθετα όλοι θα κερδίσουν. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ισχυρότερα πτυχία και θα γίνουν ανταγωνιστικότεροι στον δύσκολο στίβο της εργασίας. Τα Ιδρύματα θα αναβαθμιστούν, οι συνάδελφοι καθηγητές, αλλά και το διοικητικό προσωπικό θα ωφεληθούν, καθώς θα εργάζονται πλέον σε ένα εξορθολογισμένο και αναβαθμισμένο περιβάλλον. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η χώρα θα ωφεληθεί μεσοπρόθεσμα, διότι η αναβάθμιση της Παιδείας είναι ο πιο σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Τα κριτήρια των συγχωνεύσεων ποια θα είναι; Τα κριτήρια, τα οποία έχουμε συζητήσει με τις ηγεσίες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αφορούν στο φυσικό μέγεθος και στη διάρθρωση των Ιδρυμάτων, τη χωροταξική κατανομή, το γνωστικό αντικείμενο, την ποιότητα των σπουδών και τη βιωσιμότητα των Τμημάτων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αριστεία, την εξωστρέφεια, τη λογοδοσία, τον εξορθολογισμό, τις οικονομίες κλίμακας. Ο στόχος είναι να έχουμε ισχυρά και διεθνώς ανταγωνιστικά Ιδρύματα και Τμήματα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας. Η βάση του 10 θα επανέλθει στις Πανελλήνιες εξετάσεις; Τα ισχυρά τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ προϋποθέτουν και ένα minimum προϋποθέσεων εισαγωγής. Γι’ αυτό και προσανατολιζόμαστε να τεθεί η βάση του 10 ως ελάχιστη προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επαναφέρετε επίσης τις μετεγγραφές στα Πανεπιστήμια; Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουμε για τη δοκιμαζόμενη από την κρίση ελληνική οικογένεια, δίνουμε τη δυνατότητα μετεγγραφής στους εισακτέους της φετινής χρονιάς, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Για πρώτη φορά καθιερώνουμε το κατά κεφαλήν εισόδημα ως κριτήριο, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως και για τις μονογονεϊκές, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα διπλασιάζεται. Επίσης υπάρχει μέριμνα για τους φοιτητές, που οι γονείς τους έχασαν τις δουλειές τους εντός του 2012, για αυτούς που έχουν και τους δύο γονείς ανέργους ή ό ένας εκ των δύο είναι χωρίς δουλειά για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, χωρίς να επιβαρύνουμε τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με παραπάνω από 10% των εισακτέων τους. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο και μελετήσαμε το ζήτημα διεξοδικά, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι και να επωφεληθούν του μέτρου αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχει σχέδιο για συγχωνεύσεις σχολείων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πότε και με ποιά κριτήρια; Το κριτήριο είναι η δυνατότητα εφαρμογής του Ολοήμερου Σχολείου και του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος, στο σύνολο των σχολείων της χώρας. Η δυνατότητα ενός σύγχρονου Ψηφιακού Σχολείου, χωρίς ελλείψεις, προϋποθέτει πολυθέσια σχολεία, οπότε θα γίνουν συγχωνεύσεις, όπου είναι απαραίτητες εν όψει της επόμενης σχολικής χρονιάς, χωρίς να αγγίξουν φυσικά περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας.

Υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού του προσωπικού σε όλο το Δημόσιο Τομέα και ουσιαστικής αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να απομακρύνονται όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και να υπάρξει μείωση του αριθμού τους. Στον κλάδο των εκπαιδευτικών προτίθεστε να προχωρήσετε σε ουσιαστική αξιολόγηση προς την κατεύθυνση αυτή; Ουσιαστική αξιολόγηση είναι για μας αυτή που καταδεικνύει τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή των δομών, των διαδικασιών και των αναγκών του εκπαιδευτικού μας δυναμικού, ώστε να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Έχω πει και θα το πω ξανά, ότι η αξιολόγηση δεν είναι τιμωρία και δεν οδηγεί σε απολύσεις. Υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος γι’ αυτό. Μέσα από την αξιολόγηση θα δώσουμε, όμως, στους εκπαιδευτικούς μας τη δυνατότητα της βελτίωσης, τη δυνατότητα της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης για να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να χτίσουμε ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς για να προχωρήσουμε από κοινού στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι σε γραφεία ενώ εμφανίζονται κενά στα σχολεία; Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, θα επιστρέψουν στις τάξεις τους και στους μαθητές τους, από την αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς. Το μείζον για μένα είναι να μην υπάρξει κενό σε τάξη το Σεπτέμβρη και να μη χρειάζεται κάθε χρονιά να γίνεται αυτός ο αγώνας δρόμου, προκειμένου να καλύπτονται τα κενά. Πότε θα απολυθούν οι επίορκοι εκπαιδευτικοί που συνδέονται με σοβαρά ποινικά αδικήματα όπως η ασέλγεια; Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω το εξής. Εκπαιδευτικοί που καταδικάζονται αμετάκλητα απολύονται αυτομάτως. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία από πλευράς του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να τεθούν σε αργία δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο πειθαρχικής και ποινικής Διαδικασίας, που αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων του Υπουργείου μας. Θα γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία για το 2013; Θα γίνουν σε αναλογία ένα προς δέκα. Αυτό είναι το μέγιστο που μας επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Γι’ αυτό κινούμαστε αυτή τη στιγμή και επιστρατεύουμε κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να μην υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία τον Σεπτέμβριο.

Πόσο μπορεί να αντέξει η τρικομματική κυβέρνηση με δεδομένη την πολιτική πίεση που υφίσταται από την κρίση, αλλά και αυτή των εσωκομματικών ισορροπιών; Η Κυβέρνηση Σαμαρά, είναι Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας. Η πίεση είναι δεδομένη, όπως και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που προέρχονται από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες των τριών κομμάτων. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να τιμήσουμε την εντολή που πήραμε από τους πολίτες τον Ιούνιο και να προχωρήσουμε μέχρι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να κερδίζει την πρώτη θέση. Είναι αναστρέψιμη αυτή η εικόνα; Οι εκλογές έγιναν μόλις πριν από 5 μήνες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις και είναι λογικό αυτό να αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλειοδοτήσει σε λαϊκισμό, υιοθετώντας κάθε συντεχνιακό αίτημα, αντιστεκόμενος σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Όταν οι πολιτικές της Κυβέρνησης αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς, και αυτό θα το δείτε άμεσα, αυτή η εικόνα θα αναστραφεί. Πως πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί το «φαινόμενο Χρυσή Αυγή». Ανησυχείτε; Η Χρυσή Αυγή θα πρέπει να ανησυχεί, αν συνεχίσει έτσι, όχι εμείς. Δεν πιστεύω πάντως ότι πρέπει να τεθεί εκτός Νόμου. Αντίθετα τα στελέχη της θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το φορολογικό θα περάσει από τη Βουλή; Προχωράμε στη δημιουργία ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος, το οποίο θα έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά και που θα εφαρμόζει ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της αναδιοργάνωσης του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού. Η ψήφιση αυτού του Νομοσχεδίου είναι το πρώτο βήμα. Θα το κάνουμε και αυτό το βήμα, όπως και τα επόμενα.

Τι είναι πιο δύσκολο, η νομοθέτηση ή η εφαρμογή των Νόμων; Στο Υπουργείο Παιδείας έχουμε δώσει εξετάσεις στο Νόμο για την Τριτοβάθμια και τις περάσαμε. Ξεπεράσαμε ισχυρά εμπόδια και εφαρμόσαμε έναν νόμο που σε μεγάλο βαθμό έμενε στα χαρτιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στις εκλογές για τα Συμβούλια Διοίκησης των Ιδρυμάτων έφτασε το 80%. Και προχωράμε με σταθερά βήματα, χωρίς εμμονές και ιδεοληψίες, στις επόμενες αλλαγές. Η πολιτική, που είναι η τέχνη του εφικτού, κρίνεται πάντοτε από το αποτέλεσμα. Στην πράξη κρινόμαστε όλοι και κρινόμαστε αυστηρά.

Με τα 52.5 δισ. της δόσης σωζόμαστε; Η απόφαση του Eurogroup αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για τη χώρα. Είναι μια απόφαση που επιβραβεύει την πολύμηνη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Με αυτά τα χρήματα αποπληρώνουμε οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, πληρώνουμε το 50% των εφάπαξ που εκκρεμούν από το 2009, προχωράμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που αποτελεί προϋπόθεση για την επιστροφή της ρευστότητας. Αυτό όμως που θα μας σώσει οριστικά είναι οι συνεχείς μας προσπάθειες. Οι πολιτικές που αίρουν εμπόδια, προχωρούν τις μεταρρυθμίσεις και τροφοδοτούν την ανάπτυξη. Μια τέτοια είναι το σχέδιο για τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη στήριξη των νέων που θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα, με τους συναδέλφους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση και θα αφορά 62.000 δικαιούχους, ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ. Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να σώσουμε τη χώρα και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί.

πηγή : e-sos
επάνω    

Facebook