Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011

statistika

 1.  Πίνακας Βαθμολογίας κατά Μάθημα του Ενιαίου (σύγκριση 2008-11)

  2.  Πίνακας Αναβαθμολογήσεων ανά Μάθημα του Ενιαίου (σύγκριση 2006-11)

  3.  Αριθμός Προσέλευσης Μαθητών ανά Μάθημα του Ενιαίου

  4.  Κλιμάκωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης Ενιαίου

  5.  Συγκριτικά Γενικού Βαθμού Πρόσβασης Ενιαίου 2011-2010-2009

6.  Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων Ενιαίου 

7.  Πίνακας Βαθμολογίας κατά Μάθημα του ΕΠΑ.Λ.

8.  Τα στατιστικά στοιχεία των προτιμήσεων κατά Σχολή ή Τμήμα των υποψηφίων καθώς επίσης και των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδημαϊκό έτους 2011-12  (new).

9.  Τα στατιστικά στοιχεία των προτιμήσεων κατά Σχολή ή Τμήμα των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά σύμφωνα με την σχολή 1ης επιλογής (new).

10.  Τα στατιστικά στοιχεία των προτιμήσεων κατά Σχολή ή Τμήμα των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το σύνολο των επιλογών (new).

επάνω    

Facebook