Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2010

statistika

  1.  Πίνακας Βαθμολογίας κατά Μάθημα του Ενιαίου (σύγκριση 2007-10)

  2.  Πίνακας Κλιμάκωσης Βαθμολογίας με Βάση (10) του Ενιαίου (σύγκριση 2006-10)

  3.  Πίνακας Κλιμάκωσης Βαθμού Πρόσβασης ανά Κατεύθυνση του Ενιαίου

  4.  Πίνακας Αναβαθμολογήσεων ανά Μάθημα του Ενιαίου (σύγκριση 2005-10)

  5.  Αριθμός Προσέλευσης Μαθητών ανά Μάθημα του Ενιαίου

  6.  Γενικά Στατιστικά Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2010 (σύγκριση με το 2009)

  7.  Κατανομές Βαθμολογιών ανά Μάθημα του ΕΠΑ.Λ. 2010 (σύγκριση με το 2009)

  8.  Αναβαθμολογήσεις κατά Μάθημα το έτος 2010 (σύγκριση με 2009)

  9.  Γενικά Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων 2010 (σύγκριση με το 2009)

  10.  Κατανομές Βαθμολογιών ανά Ειδικό Μάθημα του 2010 (σύγκριση με το 2009)

  11.  Αναβαθμολογήσεις κατά Ειδικό Μάθημα το έτος 2010 (σύγκριση με 2009)

επάνω    

Facebook