ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2013

Τα Θέματα χαρακτηρίζονται βατά και καλύπτουν όλη την ύλη.

Η διατύπωση τους ήταν σαφή και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε τη δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.

Ειδικότερα:
To 1o Θέμα είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Προσοχή απαιτούσε το θέμα Α4, το οποίο για κάποιον που έχει διαβάσει προσεκτικά δεν θα αποτελούσε πρόβλημα.

Από το 2ο Θέμα το Β1 ήταν αρκετά απλό και αναμενόμενο, ωστόσο δεν μπήκε κάποιο θέμα με πίνακα τιμών ή μετατροπή μιας δομής επανάληψης σε άλλη, που συναντούσαμε σε παλιότερα θέματα.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο Γ3, καθώς η διατύπωση αφήνει κάποια αδιευκρίνηστα σημεία (“βαρύτητα θα έχει ο μέσος όρος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιοχή τιμών”), η λέξη “βαρύτητα” αφήνει την εντύπωση ότι και οι δύο μέσοι όροι SAR επηρεάζουν στο μήνυμα με διαφορετικά βάρη. Αν ο μαθητής βρήκε το μέγιστο των δύο μέσων όρων SAR θα έσφαλε, διότι το κριτήριο είναι η περιοχή τιμών και όχι η τιμή του μέσου όρου. Το ορθό θα ήταν να εμφανίσει «Εκτός ορίων» αν τουλάχιστον ένας εκ των 2 SAR είναι «Εκτός ορίων», διαφορετικά να εμφανίσει «Κοντά στα όρια» αν τουλάχιστον ένας εκ των 2 SAR είναι «Κοντά στα όρια», διαφορετικά να εμφανίσει «Χαμηλός SAR».

Το 4ο Θέμα ήταν αρκετά βατό και κάλυπτε την ύλη των προγραμμάτων – υποπρογραμμάτων.

Δημήτρης Πάτσας
Πληροφορικός
επάνω    

Facebook