ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012


Τα θέματα ήταν βατά και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. 

Το επίπεδο δυσκολίας ήταν ίδιο με τα περσινά θέματα, χωρίς παγίδες.

Τα θέματα κάλυπταν όλη την ύλη του μαθήματος και ήταν αναμενόμενα. Η διατύπωση των θεμάτων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Πάτσας Δημήτρης
Πληροφορικός
επάνω    

Facebook