ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2011

 

1. Το 1ο θέμα είναι αρκετα απλό ακόμα και για ένα μέτρια προετοιμασμένο μαθητή, εκτός απο το υποερώτημα Α4. Το Α4 απαιτούσε βαθύτερη κατανόηση του προγραμματισμού και μόνο αν ο μαθητής είχε εμβαθύνει ώστε να κατανοήσει ότι οποιαδήποτε σύγκριση π.χ. η  Χ>1 αποτελεί συνάρτηση που επιστρέφει τιμή τυπου ΛΟΓΙΚΗ θα μπορούσε να απαντήσει. Ωστόσο οι 3 μονάδες που αναλογούν στο συγκεκριμένο υποερώτημα και η απλότητα και σαφήνεια των υπόλοιπων υπερωτημάτων καθιστούν το 1ο θέμα ιδιαιτέρως απλό με σαφή διατύπωση.
2. Το 2ο θέμα ήταν ιδιαίτερα απλό, θεωρείται κλασικό ερώτημα, που έχει ξαναζητηθεί σε επίπεδο πανελληνίων, η δε διατύπωση του ήταν σαφή και δε χρειάζεται κάποια διευκρίνηση.
3. Το 3ο θέμα ήταν αρκετά εύκολο και απλοποιήθηκε περαιτέρω μετά τις διευκρινήσεις του υπουργείου. Ωστόσο στο υποερώτημα Γ5 ο μαθητής έπρεπε να εμφανίσει το όνομα του επιτυχόντα με την μικρότερη βαμολογία ΕΦΟΣΟΝ υπήρξε επιτυχών στις εξετάσεις. Η διατύπωση του 3ου θέματος είναι σαφή.
4. Το 4ο θέμα ήταν πιο απαιτητικό από τα υπόλοιπα, ωστόσο δεν ξεφεύγει ιδιαίτερα από το επίπεδο ευκολίας των υπόλοιπων θεμάτων. Το υποερώτημα Δ4 που βαθμολογείται με τις περισότερες μονάδες θα μπορούσε να λυθεί από ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή. Η διατύπωση του 4ου θέματος θεωρείται σαφή.
Γενικά τα θέματα ήταν απλά, ίσως τα απλούστερα της τελευταίας πενταετίας, με σαφή διατύπωση – χωρίς σκοτεινά σημεία – και με κλιμακούμενη δυσκολία.
Πάτσας Δημήτρης
Πληροφορικός
1. Το 1ο θέμα είναι αρκετα απλό ακόμα και για ένα μέτρια προετοιμασμένο μαθητή, εκτός απο το υποερώτημα Α4. Το Α4 απαιτούσε βαθύτερη κατανόηση του προγραμματισμού και μόνο αν ο μαθητής είχε εμβαθύνει ώστε να κατανοήσει ότι οποιαδήποτε σύγκριση π.χ. η  Χ>1 αποτελεί συνάρτηση που επιστρέφει τιμή τυπου ΛΟΓΙΚΗ θα μπορούσε να απαντήσει. Ωστόσο οι 3 μονάδες που αναλογούν στο συγκεκριμένο υποερώτημα και η απλότητα και σαφήνεια των υπόλοιπων υπερωτημάτων καθιστούν το 1ο θέμα ιδιαιτέρως απλό με σαφή διατύπωση.

2. Το 2ο θέμα ήταν ιδιαίτερα απλό, θεωρείται κλασικό ερώτημα, που έχει ξαναζητηθεί σε επίπεδο πανελληνίων, η δε διατύπωση του ήταν σαφή και δε χρειάζεται κάποια διευκρίνηση.

3. Το 3ο θέμα ήταν αρκετά εύκολο και απλοποιήθηκε περαιτέρω μετά τις διευκρινήσεις του υπουργείου. Ωστόσο στο υποερώτημα Γ5 ο μαθητής έπρεπε να εμφανίσει το όνομα του επιτυχόντα με την μικρότερη βαμολογία ΕΦΟΣΟΝ υπήρξε επιτυχών στις εξετάσεις. Η διατύπωση του 3ου θέματος είναι σαφή.

4. Το 4ο θέμα ήταν πιο απαιτητικό από τα υπόλοιπα, ωστόσο δεν ξεφεύγει ιδιαίτερα από το επίπεδο ευκολίας των υπόλοιπων θεμάτων. Το υποερώτημα Δ4 που βαθμολογείται με τις περισότερες μονάδες θα μπορούσε να λυθεί από ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή. Η διατύπωση του 4ου θέματος θεωρείται σαφή.

Γενικά τα θέματα ήταν απλά, ίσως τα απλούστερα της τελευταίας πενταετίας, με σαφή διατύπωση – χωρίς σκοτεινά σημεία – και με κλιμακούμενη δυσκολία.

Πάτσας Δημήτρης
Πληροφορικός

 

επάνω    

Facebook