ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2009

 

Τα θέματα των εξετάσεων ήταν αρκετά εύκολα, αναμενόμενα και διατυπωμένα με σαφήνεια. Κάποιος μαθητής που είχε διαβάσει δεν πρέπει να αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Δεν υπήρχε κάποιο υποερώτημα το οποίο να απαιτούσε ο μαθητής να είχε διαβάσει και τα ψιλά γράμματα της θεωρίας (κάτι που είχε παρατηρηθεί πέρσι με το υποερώτημα Β1 του 1ου θέματος).

Τα θέματα κάλυπταν ένα μεγάλο τμήμα της ύλης και στόχο είχαν να ελέγξουν την ύπαρξη θετικής σκέψης του μαθητή και την ευχέρεια χειρισμού των δομών δεδομένων (Θέμα 3ο) αλλά και την κατανόηση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ προγράμματος και υποπρογράμματος (Θέμα 4ο).

επάνω    

Facebook