ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2008

 

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, χωρίς να κρύβουν παγίδες. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι ήταν αρκετός για τη λύση των θεμάτων. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ευκολότερα.

Κάποια ερωτήματα του τύπου Σωστού – Λάθους από το  1ο Θέμα απαιτούσαν από το μαθητή να έχει προσέξει και τα ψιλά γράμματα της θεωρίας. Η θεωρητική ερώτηση Β2 δεν παρουσίαζε δυσκολία. Η ερώτηση Β1 ήθελε μόνο ονομαστική αναφορά των τριών μεθόδων σχεδίασης αλγορίθμων (σελ. 84), καθώς η ανάλυση τους είναι εκτός ύλης.

Το 2ο Θέμα αποτελεί μια απλή και κλασική θεωρητική άσκηση η οποία δεν θα δυσκόλεψε τους υποψηφίους.

Το 3ο Θέμα απαιτούσε κατανόηση της επικοινωνίας προγράμματος και υποπρογράμματος. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σημείωση τόσο για τον μη έλεγχο της εγκυρότητας όσο και για το τρόπο υπολογισμού της χρέωσης. Γενικά δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία.

Το 4ο Θέμα ήταν ιδιαίτερα στρωτό και όποιος είχε εξασκηθεί στις λειτουργίες πινάκων δεν είχε να αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία.

επάνω    

Facebook