ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2007

 

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, χωρίς να κρύβουν παγίδες. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι ήταν αρκετός για τη λύση των θεμάτων. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ευκολότερα.

επάνω    

Facebook