Ύλη & Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πανελλαδικές 2017

Ο αριθμός Εισακτέων ανά Τμήμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 >>>  λήψη
Το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων >>>  λήψη
Το χρονοδιάγραμμα των Εξετάσεων (Ενδοσχολικών & Πανελλαδικών) >>>  λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου  >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.  >>> λήψη

Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ.Ε.Λ. έτους 2017 >>> λήψη

Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2017 >>> λήψη

H εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης – Δήλωσης Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ.Ε.Λ. έτους 2017 >>> λήψη

H εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης – Δήλωσης Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2017 >>> λήψη

H εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες >>>  λήψη

Υποβολή Αίτησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 (με 2 νέα πανεπιστημιακά τμήματα) (20/02/2017): λήψη

9 Τμήματα που ήταν μεταβατικά λόγω σχεδίου “ΑΘΗΝΑ” επανέρχονται στο μηχανογραφικό (20/02/2017): λήψη

Πανελλαδικές 2016

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου  (με το νέο σύστημα) >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου  (με το παλιό σύστημα) >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.  (με το νέο σύστημα) >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.  (με το παλιό σύστημα) >>> λήψη

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  2016 >>> λήψη

Πανελλαδικές 2015

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου  >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.  >>> λήψη

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  >>> λήψη

Πανελλαδικές 2014

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου  >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.  >>> λήψη

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  >>> λήψη

Πανελλαδικές 2013

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου  >>> λήψη

Η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.  >>> λήψη

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  >>> λήψη

επάνω    

Facebook