Σχολιασμός Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ο σχολιασμός των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας στους παρακάτω πίνακες.

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Σχολιασμός Θεμάτων 2018

Tα θέματα της Νεοελληνικής γλώσσας φέτος δεν αποτέλεσαν έκπληξη.

Το θέμα (Παιδεία –Εκπαίδευση), συγκαταλέγεται στα σημαντικά θέματα που χρήζουν προσοχής κάθε χρονιά.

Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη ήταν βατό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Θετική έκπληξη για μια ακόμη χρονιά αποτελεί η Β1 άσκηση η οποία δόθηκε με την μορφή Σωστού – Λάθους.

Οι ασκήσεις Β2-Β5, παρουσιάζουν μεσαίου βαθμού δυσκολία.

Η παραγωγή λόγου (Γ1), χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς λόγω της εξειδίκευσης του ζητουμένου μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές εκτός θέματος.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

Τα φετινά θέματα της Βιολογίας Γενικής ήταν βατά για έναν καλά διαβασμένο μαθητή και κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της ύλης.
Ήθελε κάποια προσοχή σε κάποια υποερωτήματα στα οποία είχαν σχήματα. 

Τσοκτουρίδης Δημήτρης
Βιολόγος

ΣΧΟΛΙΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών φέτος κινήθηκαν σε μέτριο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις ανάπτυξης (Β1,Β2) ήταν βατές με αναφορές στα σχόλια του βιβλίου και ομαλή ανάπτυξη.

Έκπληξη αποτέλεσε η ερώτηση εισαγωγής η οποία ήταν αντιστοίχηισης.

Οι λεξιλογικές ασκήσεις ήταν αντιμετωπίσιμες.

ΣΧΟΛΙΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

Το κείμενο που δόθηκε προς μετάφραση ήταν από τη ρητορική του Αριστοτέλη.

Ένα κείμενο το οποίο είχε αυξημένη δυσκολία ως προς τη μετάφραση.

Οι ζητούμενοι γραμματικοί και συντακτικοί τύποι όμως κινήθηκαν σε παρόμοια μορφή με πέρυσι και 
ήταν βατοί για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα κρίνονται ως βάτα και αναμενόμενα.

Ρία Κανάκογλου & Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογοι

Τα φετινά θέματα της ιστορίας χαρακτηρίζονται αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες για έναν καλά διαβασμένο μαθητή.

Το θέμα Γ1 ήταν μια πηγή με απαιτητικά ερωτήματα που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές.

Το θέμα Δ1 ήταν μια πηγή ξεκάθαρη και κατανοητή η όποια όμως έχρηζε μεγάλης προσοχής και ταυτόχρονα είχε μεγάλη έκταση.

Καλά αποτελέσματα.

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

ΣΧΟΛΙΟ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Τα φετινά θέματα των λατινικών κρίνονται ως αναμενόμενα και βατά 
για μαθητές που είχαν διαβάσει πολύ καλά.

Δεν υπήρχε κάποια έκπληξη στις δοθείσες ασκήσεις και 
με καλή προετοιμασία μπορούσαν οι μαθητές να φτάσουν σε υψηλές βαθμολογίες.

Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Τα φετινά θέματα της Βιολογίας Προσανατολισμού είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία αλλά απαιτούσαν
καλή κατανόηση της θεωρίας και εμπειρία στην επίλυση ασκήσεων.

Τσοκτουρίδης Δημήτρης
Βιολόγος

Τα φετινά θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Η έκταση τους μπορεί να αντιμετωπιστεί εντός της τρίωρης εξέτασης.

Θέμα Α
Το Α1, το Α3 και το Α5 δεν θα δυσκόλεψε τους υποψηφίους. Τα ερωτήματα Α2 και Α4 απαιτούσαν σκέψη και προσοχή στις λεπτομέρειες.

Θέμα Β
Το Β1 δεν θα προβλημάτισε την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Το Β2 βατό με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί με παρόμοια θέματα και δεν προσπαθούσε να βρει το έργο της F μέσω του τύπου του έργου παρασυρμένος από το σχήμα που έδινε την δύναμη και στις δυο θέσεις ως F, ενώ στην πραγματικότητα είναι μεταβλητή.
Το Β3 ήταν απαιτητικό και αγγίζε σε έκταση τύπων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα όρια μια άσκησης.

Θέμα Γ
Βατό θέμα αρκεί ο υποψήφιος να μην “ψάρωσε” με το σχήμα και την έκταση του Γ1 ως Γ1, δηλαδή αυτό που συνήθως ο υποψήφιος περιμένει να το λύσει γρήγορα και σε μια δυο γραμμές.
Τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 ήταν ανεξάρτητα από το Γ1 και την απόδειξη της ΑΑΤ του Γ2, άρα θα μπορούσε να τα λύσει ακόμα και ο υποψήφιος που δεν κατάφερε το Γ1 και την απόδειξη D = 2k.

Θέμα Δ
Το σχήμα ήταν “ψαρωτικό” και σίγουρα θα άγχωσε τους υποψηφίους.
Αν κράτησαν την ψυχραιμία τους θα διαπίστωναν ότι τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 ήταν απλά, όπως και το Δ3 με την προϋπόθεση ενός καλού σχήματος.
Το Δ4 ήταν απαιτητικό και απαιτούσε από τον υποψήφιο ενασχόληση και εμπειρία σε προβλήματα του 4ου κεφαλαίου.

Γενικό Συμπέρασμα
Από τα σημερινά θέματα αποδεικνύεται εκ νέου ότι η φυσική είναι ένα από τα μαθήματα που απαιτεί από τον υποψήφιο να έχει ασχοληθεί σοβαρά μαζί της τουλάχιστον από την Α΄ Λυκείου. Για έναν τέτοιο υποψήφιο τα σημερινά θέματα θα φάνηκαν βατά και αντιμετωπίσιμα.
Για τους υπόλοιπους που προσπάθησαν μόνο φέτος η δυσκολία που θα αντιμετώπισαν θα ήταν αυξημένη καθώς απαιτούσαν καλή εμπέδωση της ύλης και τριβή με πολλές ασκήσεις για να μπορέσουν να τα επιλύσουν με επιτυχία.

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

ΣΧΟΛΙΟ – ΧΗΜΕΙΑ

Τα φετινά θέματα είχαν μικρότερη έκταση σε σχέση με τα περσινά.

Θέμα Α: Περιελάμβανε ύλη από το 5ο, το 7ο και το 1ο Κεφάλαιο και ήταν αναμενόμενα και εύκολα σχετικά όλα τα ερωτήματα.

Θέμα Β: Το Β1 θέμα ήταν παρόμοιο με ερωτήματα προηγούμενων ετών. Το Β2γ θέμα ήθελε συνδυαστική σκέψη. Ενώ το Β3 δικαιολόγησε την προσθήκη της επιπλέον παραγράφου στο 3ο Κεφάλαιο.

Θέμα Γ: Γενικότερα απαιτούσε καλή αφομοίωση της ύλης των οργανικών αντιδράσεων.

Θέμα Δ: Περιελάμβανε ύλη από το 4ο και 5ο Κεφάλαιο, αλλά είχε σαφώς μικρότερη έκταση από το αντίστοιχο περσινό. Ίσως να δυσκόλεψε η ισοστάθμιση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης διότι δεν ήταν αναμενόμενη.

Καλή επιτυχία σε όλους, καλά αποτελέσματα

Βαλσαμίδου Ευγενία
Χημικός

Τα θέματα πιο εύκολα από τα περυσινά, έχουν λιγότερη έκταση και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους υποψήφιους να τα αντιμετωπίσουν.

Το θέμα Α δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Το θέμα Β, πιο εύκολο από πέρυσι, δίνει την δυνατότητα στους πιο αδύναμους μαθητές να ανταποκριθούν.

Το θέμα Γ είναι πρόβλημα , κάτι που θα προβληματίσει πολλούς μαθητές διότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προβλήματα καθώς συνήθως οι αντίστοιχες ενότητες των σχολικών βιβλίων είναι εκτός ύλης. Χρειαζόταν βασικές γνώσεις προηγουμένων τάξεων. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να το αντιμετωπίσουν.

Το θέμα Δ είναι αρκετά απαιτητικό χωρίς ωστόσο να αποτέλεσε φόβητρο για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Δ4 απαιτούσε δυνατούς λογικούς συνειρμούς και γνώσεις.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Τα θέματα κρίνονται ευκολότερα από πέρυσι, υπήρχαν μικρές παγίδες.

Στο θέμα Α, μόνο το Α2 μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους μαθητές.

Στο θέμα Β, μεγάλος όγκος απαντήσεων, μπορεί να δυσκόλεψε ίσως κάποιους μαθητές.

Στο θέμα Γ, η άσκηση ήταν από το 1ο κεφάλαιο, ήταν εύκολη, ίσως υπήρξαν μαθητές που δυσκολεύτηκαν στις πράξεις γιατί το αποτέλεσμα είχε δεκαδικά ψηφία.

Στο θέμα Δ, σε γενικές γραμμές ήταν εύκολο, υπήρχε μια μικρή δυσκολία στο Δ2 ερώτημα, γιατί απαιτούσε διάγραμμα όπου έπρεπε να γίνει σωστή βαθμονόμηση πριν τη χάραξη.

Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Τα θέματα κρίνονται ως ικανοποιητικά.
Το θέμα Α δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το θέμα Β ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές και είχε παγίδες (ιδιαίτερα στο Β2).
Το θέμα Γ χαρακτηρίζεται αρκετά απαιτητικό, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ασάφεια στο υποερώτημα Γ5.
Το θέμα Δ δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες αν και απαιτούσε πολύ καλή γνώση και κατανόηση της επεξεργασίας πινάκων σε συνδυασμό με υποπρογράμματα.

Δημήτρης Πάτσας
Νίκος Χατζηνικολάου
Πληροφορικοί

Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ.

Σχολιασμός Θεμάτων 2018

ΣΧΟΛΙΟ – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα θέματα ήταν βατά και κατανοητά, ωστόσο απαιτούσαν προσοχή και χρόνο ανάπτυξης.
Η παραγωγή λόγου (ερώτημα Α5) ήταν σαφές και κατανοητό για το σύνολο των υποψηφίων, ωστόσο έχρηζε προσοχής η διάκριση των ζητουμένων.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η 1η Δραστηριότητα δεν παρουσίαζε δυσκολία και η Β2 ήταν βατή.
Η 2η δραστηριότητα ήταν αντιμετωπίσιμη και κατανοητή, ενώ και η 3η Δραστηριότητα (Β5) απαιτούσε την προσωπική κρίση των μαθητών.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

Τα θέματα των μαθηματικών του ΕΠΑ.Λ. φέτος δε διέφεραν σε επίπεδο δυσκολίας με αυτά των προηγούμενων ετών.

Το θέμα Α (θεωρία) δεν έκρυβε κάποιες παγίδες.

Στα υπόλοιπα θέματα δεν υπήρχε κάποια έκπληξη, παρά μόνο ότι απαιτούσε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (Β3,Γ1,Γ2) καλύτερη κατανόηση της θεωρίας για να μπορέσει να καταλάβει ο μαθητής πως να προχωρήσει στην επίλυση.

Κωνσταντίνος Παρισσίδης
Μαθηματικός

Τα θέματα ήταν καλά υπήρχαν όμως κάποια πιο απαιτητικά υποερωτήματα, ο  χρόνος ήταν αρκετός για την επίλυση των θεμάτων.

Το θέμα Α ήταν μέτριας δυσκολίας, ωστόσο το Α1 δεν ήταν τόσο προβλεπόμενο σχέδιο.

Το Θέμα Β, το Β1 ερώτημα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το Β2 ήταν αναμενόμενο και απαιτητικό στη χρήση όρων

Το Θέμα Γ, υπήρχαν δύο τρόποι επίλυσης,  με την αλγεβρική επίλυση ήταν πολύ βατό, στην περίπτωση που κάποιος μαθητής το έλυσε με αντικατάσταση τιμών σίγουρα δυσκολεύτηκε με τις πράξεις.

Το θέμα Δ, το Δ1 ερώτημα ήταν μέτριας δυσκολίας και οι πράξεις ήταν απλές. Το Δ2 ήταν αρκετά απαιτητικό, διότι  η στρεπτική ροπή του κινούμενου άξονα έπρεπε να μετατραπεί σε dan.m πριν χρησιμοποιηθεί στη σχέση.

Σπύρος Τσεμπεκλής

Μηχανολόγος

Τι πρέπει να προσέξετε πριν επιλέξετε την συμπληρωματική σας εκπαίδευση

Μέσω ερωτήσεων/απαντήσεων φωτίζουμε παραμέτρους που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για υπάρξει μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία.

Γνωρίστε την ομάδα των καθηγητών μας

Μέσα από την νεανική ματιά των μαθητών μας

Τμήμα 5-7 ατόμων

Γίνε καλύτερος μέσα από τη δύναμη της ομάδας.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Πέτυχε τους στόχους σου μέσω της εξατομίκευσης.

Τμήμα 2 ατόμων

Έλα με το φίλο σου να συνθέσουμε τη πιο δυνατή ομάδα.

Σχολιασμός Θεμάτων 2017

Γεν. Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα 2017

Τα θέματα φέτος ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας.

Το κείμενο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στην κατανόηση και στην πύκνωση του (περίληψη).

Η άσκηση κατανόησης (Σωστό-Λάθος ) ήταν βατή.

Στις ερωτήσεις θεωρίας η Β4α αποτέλεσε έκπληξη και ενδεχομένως, να ξάφνιασε τους υποψηφίους, ως μη αναμενόμενη.

Αναφορικά με την παραγωγή λόγου, το α ζητούμενο ήταν γενικό και ασαφές αλλά το β ήταν ευκρινές και κατανοητό.

Ρία Κανάκογλου & Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογοι

Γεν. Παιδείας Μαθηματικά 2017

Τα θέματα των Μαθηματικών Γ.Π. είναι πιθανόν τα ευκολότερα όλων των εποχών που έχουν επιλεγεί στο συγκεκριμένο μάθημα.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα Β εξετάζει βασικότατες γνώσεις στατιστικής με πολύ απλά νούμερα και υπολογισμούς.

Το θέμα Γ ομοίως βασικές γνώσεις μαθηματικής ανάλυσης (μονοτονία, ακρότατα, εύρεση εφαπτομένης, σημεία τομής ευθείας με άξονες, εύρεση ορίου 0/0 με ριζικό) μιας πολυωνυμικής συνάρτησης 2ου βαθμού.
Το θέμα Δ εξετάζει βασικές γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων με το Δ3β να είναι το μοναδικό που ενδεχόμενα να προβληματίσει.

Η απόδειξη της θεωρίας από τις κλασσικές, οι ορισμοί του τοπικού μεγίστου καθώς και του πλάτους κλάσης επίσης κλασσικά και οι ερωτήσεις Σωστού Λάθους επίσης πολύ απλές.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Γεν. Παιδείας Ιστορία 2017

Τα φετινά θέματα της ιστορίας γενικής ήταν αυξημένης δυσκολίας για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Η πρώτη ομάδα θεμάτων κάλυπτε όλα τα κεφάλαια της ύλης.

Οι πηγές ήθελαν μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα η δεύτερη.

Καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Γεν. Παιδείας Βιολογία 2017

Τα θέματα βιολογίας γενικής παιδείας για έναν υποψήφιο που είχε διαβάσει και είχε ασχοληθεί με ασκήσεις ήταν βατά.
Ανήκουν στην κατηγορία των εύκολων και γνωστών.

Δεν υπήρξαν εκπλήξεις επιλέχθηκαν θέματα αναμενόμενα.

Ήταν σαφή και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης.

Δημήτρης Τσοκτουρίδης
Βιολόγος

Θετικών Σπ. Φυσική Κατεύθυνσης 2017

Τα φετινά θέματα είναι όπως θα έπρεπε να είναι τα θέματα κάθε χρονιά. Θέματα που δεν δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα στους μαθητές για τη Φυσική.

Το Θέμα Α δεν παρουσίαζε δυσκολία και εύκολα οι μαθητές που έχουν διαβάσει τη θεωρία θα μπορούσαν να πάρουν όλες τις μονάδες.
Καλό θα ήταν στο Α3 να υπάρχει διευκρίνιση ότι το ρευστό ρέει οριζόντια.

Στο Θέμα Β1 δεν υπήρχε δυσκολία αρκεί κάποιος μαθητής να διάβαζε προσεκτικά την εκφώνηση και να υπολόγισε την δυναμική ενέργεια ελατηρίου και όχι τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης.
Στο Β2 χρειάζεται εκτός από την εξίσωση Bernoulli και η εφαρμογή της εξίσωση συνέχειας για την εύρεση της ταχύτητας στο Α.
Στο Β3 καμία δυσκολία, απλή εφαρμογή του τύπου.

Το Θέμα Γ είναι βατό χωρίς δυσκολίες, πλην του Γ4 που ήθελε απλή και καθαρή σκέψη για να λυθεί.

Το θέμα Δ ως τέταρτο θέμα δεν παρουσίαζε δυσκολία και ένας μαθητής που έχει ασχοληθεί με ασκήσεις στερεού και είχε κατανοήσει τα είδη των κινήσεων και τις αιτίες τους θα μπορούσε να το γράψει ολόκληρο.

Καλή συνέχεια
Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Θετικών Σπ. Χημεία Κατεύθυνσης 2017

Θέμα Α: Ήταν απλό.

Θέμα Β: Τα Β1 Β2 Β4 ήταν αναμενόμενα, το Β3 ήθελε καλή κατανόηση θεωρίας για να λυθεί από τους υποψηφίους.

Θέμα Γ: Τα Γ1 και Γ2 ήταν εύκολα, το Γ3 γ είχε πρωτοτυπία, αν δεν αγχωνόντουσαν οι μαθητές ήταν αντιμετωπίσιμο.

Θέμα Δ: Φέτος ήταν διαφορετικά από τις άλλες χρονιές. Τα Δ1,Δ2,Δ3 ήταν εύκολα (Δ3 ήθελε κατανόηση καλή της θεωρίας), το Δ4 εύκολο σαν τις άλλες χρονιές Δ5 είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Γενικά υπήρχε κλιμάκωση στη δυσκολία των θεμάτων και ήταν πολύ περισσότερα από άλλες χρονιές.

Νάντια Χαραλαμπίδου

Θετικών Σπ. Βιολογία Κατεύθυνσης 2017

Τα θέματα βιολογίας κατεύθυνσης ξεκινούσαν με πολλαπλής επιλογής στο Α θέμα που ήταν αρκετά απαιτητικά και ένα λάθος θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά σε μαθητές με υψηλούς στόχους.

Το β θέμα ήταν σχετικά εύκολο και ένας καλά διαβασμένος μαθητής το έλυνε χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες.

Το Γ θέμα είχε και θεωρητικά ερωτήματα περά από ασκήσεις.
Το Γ1 ήταν απαιτητικό μιας και έπρεπε ο κάθε υποψήφιος να έχει κατανοήσει καλά τη θεωρία για να επιλέξει ποια κομμάτια της θεωρία έπρεπε να γράψει.
Το Δ θέμα ήταν από τα πιο εύκολα Δ θέματα των τελευταίων ετών και το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών το έλυσε.

Δημήτρης Τσοκτουρίδης
Βιολόγος

Θετικών & Οικονομικών Σπ. Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2017

Τα θέματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά και είχαν μικρό εύρος της διδακτέας ύλης.

Δεν υπήρχε ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας και τα θέματα Γ και Δ μόνο μαθητές με πολύ καλό μαθηματικό υπόβαθρο μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν.

Θα υπάρξει, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση οικονομίας πληροφορικής, μεγάλη συγκέντρωση βαθμών κάτω της βάσης, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Οικονομικών Σπ. Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης 2017

Τα θέματα του ΑΕΠΠ ήταν από τα πιο πετυχημένα και ξεκάθαρα (με μια μικρή εξαίρεση του υποερωτήματος Β2).

Τα θέματα 1 και 2 (θεωρία) ήταν απλά και κατανοητά, ενώ τα θέματα 3 και 4 ήταν απαιτητικά ώστε να ξεχωρίζουν οι άρτια προετοιμασμένοι από τους λιγότερα καλά προετοιμασμένους.

Τα θέματα κάλυπταν το σύνολο της ύλης και εστίαζαν στα τμήματα της που είναι πράγματι σημαντικά.

Δημήτρης Πάτσας
Πληροφορικός

Ανθρωπιστικών Σπ. Ιστορία Κατεύθυνσης 2017

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού κρίνονται ως βατά.

Η Πρώτη ομάδα δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Προσοχή ήθελε μόνο το Θέμα Β.1. στο β΄ σκέλος, όπου ήθελε απάντηση από 2 διαφορετικά σημεία του ίδιου μαθήματος.

Η δεύτερη Ομάδα περιελάμβανε 2 θέματα με ξεκάθαρες ερωτήσεις και απόλυτα κατανοητές πηγές.

Συμπερασματικά τα θέματα κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης με απόλυτα κατανοητές ερωτήσεις και ένας πολύ καλά διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Καλή επιτυχία σε όλους.
Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Ανθρωπιστικών Σπ. Λατινικά Κατεύθυνσης 2017

Τα φετινά θέματα των λατινικών κρίνονται ως βατά και αναμενόμενα.

Υπήρχε σαφής κλιμάκωση των ζητούμενων ως προς το βαθμό δυσκολίας, αλλά ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν θα αντιμετώπιζε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Καλή επιτυχία σε όλους και καλά αποτελέσματα.

Αντώνης Τσότρας

Φιλόλογος

ΕΠΑΛ Νεοελληνική Γλώσσα 2017

Το φετινό θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΕΠΑ.Λ. ήταν αρκετά βατό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το κείμενο ήταν κατανοητό και η σύνταξη της περίληψης ήταν εφικτή με ελάχιστη δυσκολία.

Οι υπόλοιπες ασκήσεις του κριτηρίου κρίνονται εξίσου ικανοποιητικές.

Η διατύπωσή του ζητουμένου της παραγωγής λόγου ήταν σαφής και οι υποψήφιοι, λογικά, δε θα είχαν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των δύο ζητουμένων.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

Σχολιασμός Θεμάτων 2016

Γεν. Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα 2016

Τα θέματα χαρακτηρίζονται προσιτά.

Το κείμενο αποτελεί κλασικό δείγμα δοκιμίου ,είδος με το οποίο οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι.

Οι ερωτήσεις θεωρίας καθώς και οι λεξιλογικές ήταν βατές.

Το α ζητούμενο της έκθεσης μπορούσε να αιφνιδιάσει (ύλη Α λυκείου),το δεύτερο ήταν οικείο προς τους μαθητές.

Ρία Κανάκογλου, Φιλόλογος

Γεν. Παιδείας Μαθηματικά 2016

Βατά και εύκολα χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών της γενικής παιδείας.

Απαιτούσαν βασικές δεξιότητες από τους υποψήφιους και οι προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα συνάντησαν καμιά δυσκολία.

Πάρης Πεντήκης

Μαθηματικός

Γεν. Παιδείας Βιολογία 2016

Τα φετινά θέματα της βιολογίας ίσως ήταν τα πιο εύκολα της τελευταίας δεκαετίας!

Άνετα ένας μαθητής που έκανε στοιχειώδες διάβασμα όλη τη χρόνια μπορούσε να αριστέψει.

Όσοι θα γράψουν πάνω από 90 % θα κονταροχτυπηθούν με τα παιδιά της θετικής για τα παραϊατρικά ΤΕΙ.

Δημήτρης Τσοκτουρίδης

Βιολόγος

Θετικών Σπ. Φυσική Κατεύθυνσης 2016

Τα σημερινά θέματα είναι πολύ πιο απλά και εύκολα σε σχέση με τα θέματα των τελευταίων 3-4 ετών. Το επίπεδο δυσκολίας των φετινών θεμάτων είναι στο επίπεδο θεμάτων του 2010 και ποιο παλιά.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων θα είναι αισθητά βελτιωμένες σε σύγκριση με αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Μαθητές που έχουν μελετήσει τη θεωρία και έχουν λύσει τις βασικές αντιπροσωπευτικές ασκήσεις κάθε κεφαλαίου μπορούν να γράψουν πάνω από 15.

Τα θέματα δεν είχαν ικανοποιητική διαβάθμιση δυσκολίας, γεγονός που μπορεί να αδικήσει πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το Α θέμα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, η πλειοψηφία των μαθητών μπορεί να πάρει και τις 25 μονάδες.

Τα τρία θέματα του Β θέματος είναι βατά και μπορεί να τα λύσει η πλειοψηφία των μαθητών χωρίς να χάσει μονάδες.

Το Γ Θέμα είναι απλή περίπτωση κρούσης και κίνησης σε τεταρτοκύκλιο.

Το Δ Θέμα συνδυασμός ταλάντωσης και στερεού σώματος, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και περιπλοκότητα. Μαθητές που έχουν λύσει τα βασικά θέματα των δύο κεφαλαίων δεν θα αντιμετώπισαν δυσκολίες. Αν συνέχιζαν στη φιλοσοφία των προηγούμενων ετών θα ήταν θέμα Γ και όχι Δ.

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Θετικών Σπ. Χημεία Κατεύθυνσης 2016

Τα σημερινά θέματα είναι τα ευκολότερα των τελευταίων ετών και δεν θα δυσκόλεψαν τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτύχουν υψηλή επίδοση με την προϋπόθεση της συγκέντρωσης και της προσοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Ο χρόνος των τριών ωρών ήταν επαρκής για την απάντηση των θεμάτων και τον επανέλεγχος τους.
Περισσότερη προσοχή θα χρειαζόταν από τους υποψηφίους τα ερωτήματα Γ3 & Δ4.
Κάλλια Ιωαννίδου
Χημικός

Θετικών Σπ. Βιολογία Κατεύθυνσης 2016

Tα φετινά θέματα Βιολογίας κατεύθυνσης ήταν απαιτητικά.
Δεν είχε κάτι πρωτότυπο που δεν έγινε στο φροντιστήριο σε σχέση με τα περσινά θέματα.
Τα θέματα όμως απαιτούσαν καλή προετοιμασία και καλό διάβασμα των εκφωνήσεων.
Όσοι καταφέρουν να γράψουν πάνω του 95% θα είναι υποψήφιοι για τις υψηλόβαθμες σχόλες ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών πιστεύω θα κυμαίνονται από 70 -90 %.
Δημήτρης Τσοκτουρίδης
Βιολόγος

Θετικών & Οικονομικών Σπ. Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2016

Τα φετινά θέματα των μαθηματικών κατεύθυνσης, είχαν μια πιο περιορισμένη έκταση στην ύλη που αναφερόταν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Οι υποψήφιοι που ήταν καλά προετοιμασμένοι, μπορούσαν να φτάσουν με σχετική ευκολία μέχρι το δέκα.

Τα θέματα Γ και Δ, είχαν αρκετές ιδιαιτερότητες και ξέφευγαν από τα στερεότυπα των τελευταίων ετών. Απαιτούσαν μια βαθύτερη μαθηματική σκέψη και πολύ καλή εμπέδωση των εννοιών της θεωρίας.

Συγκριτικά με πέρυσι, είναι ευκολότερα, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται εύκολα.

Πάρης Πεντήκης

Μαθηματικός

Οικονομικών Σπ. Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης 2016

Tα σχόλια των καθηγητών μας θα αναρτώνται την ημέρα των εξετάσεων.

Οικονονομικών Σπ. Α.Ο.Θ. 2016

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά. Οι περισσότεροι υποψήφιοι αν έχασαν μονάδες το πιο πιθανό είναι να έχει συμβεί από την ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ (θέμα ανάπτυξης).

Πιο αναλυτικά:
Στο θέμα A1 το ερώτημα δ μπορεί να δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους υποψηφίους.

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ είναι δύσκολη η διατύπωση της απάντησης Β1α και Β1β, όμως ήταν από τα κομμάτια της θεωρίας που έπρεπε όλοι να είχαν διαβάσει.

Η ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ είναι μια εύκολη άσκηση.

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ είναι μια άσκηση με πολλά υποερωτήματα, χωρίς πονηρά σημεία δεν θα πρέπει να δυσκόλεψε τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Ανθρωπιστικών Σπ. Αρχαία Κατεύθυνσης 2016

Στο γνωστό κείμενο οι ασκήσεις ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας.

HΒ1 ερώτηση απαιτούσε καλή γνώση των σχολίων του βιβλίου, η Β2 ήθελε ιδιαίτερη σκέψη και γνώση της θεωρίας.

Η ερώτηση εισαγωγής ήταν αναμενόμενη, ενώ οι λεξιλογικές ήταν πιο απαιτητικές από άλλες χρονιές.

Το άγνωστο κείμενο προέρχεται από τον Ευθύδημο του Πλάτωνα. Είναι ένα κείμενο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη μετάφραση.

Οι γραμματικές παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται βατές για τους μαθητές με απαιτούμενη προσοχή στους ρηματικούς τύπους.

Η συντακτική άσκηση Γ.3.α δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να τα βρει όλους τους τύπους.

Τέλος η Γ.3.β άσκηση ήταν ένας λανθάνοντας υποθετικός λόγος με την μετοχή να είναι υποθετική.

Κανάκογλου Ρία, Φιλόλογος

Τσότρας Αντώνης, Φιλόλογος

Ανθρωπιστικών Σπ. Ιστορία Κατεύθυνσης 2016

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών χαρακτηρίζονται ως βατά. Ένας πολύ καλά διαβασμένος μαθητής μπορούσε να γράψει άριστα.
Το μοναδικό αρνητικό στοιχείο των φετινών θεμάτων αποτελεί το γεγονός ότι δεν έβαλαν ερωτήματα από όλα τα κεφάλαια της ύλης.
Πιο αναλυτικά: Το θέμα Α1 περιείχε τρεις ορισμούς που έπρεπε να δώσει ο μαθητής με ξεκάθαρη διατύπωση.
Το Θέμα Α.2 ήταν η κλασική πλέον άσκηση Σωστού-Λάθους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Τα θέματα Β1 και Β2 δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες ούτε ως προς τη διατύπωση ούτε ως προς τις απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν.
Τέλος οι δύο πηγές στα θέματα Γ.1 και Γ.2 αντίστοιχα έχουν απαιτήσεις, οι οποίες όμως με προσοχή από τον μαθητή μπορούσαν να απαντηθούν πλήρως.
Καλή αποτελέσματα και καλή συνέχεια με τα Λατινικά!!!
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Ανθρωπιστικών Σπ. Λατινικά Κατεύθυνσης 2016

Τα φετινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως βατά που καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης.

Οι γραμματικές παρατηρήσεις απευθύνονταν σε καλά διαβασμένους μαθητές με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Οι συντακτικές ασκήσεις κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης των συντακτικών φαινομένων με την Γ.1.δ να αποτελεί άσκηση παγίδα για τους μαθητές.

Καλή επιτυχία στους μαθητές και καλό καλοκαίρι σε όσους τελείωσαν σήμερα τον δύσκολο αγώνα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Φιλόλογος: Τσότρας Αντώνιος

ΕΠΑΛ Νεοελληνική Γλώσσα 2016

Τα θέματα κινήθηκαν στα αναμενόμενα πλαίσια.

Το κείμενο ήταν αρκετά βατό, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Οι ασκήσεις ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και προϋποθέτουν γνώση της θεωρίας.

Tο θέμα της έκθεσης ήταν εντός της διδαχθείσας ύλης.

Ρία Κανάκογλου, Φιλόλογος

ΕΠΑ.Λ. Μαθηματικά 2016

Τα φετινά θέματα ήταν βατά.

Το τρίτο όπως και το τέταρτο θέμα δεν είχαν πολλές δυσκολίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να γράψει άριστα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους τελειόφοιτους και τους απόφοιτους.

Αυτοί που ξανά έδωσαν φέτος θα έπρεπε να ξέρουν στοιχειώδη επίλυση συστήματος για να μπορέσουν να γράψουν 20.

Γιώργος Συμεωνίδης

Μαθηματικός

Σχολιασμός Θεμάτων 2015

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα φετινά θέματα (2015) της Νεοελληνικής Γλώσσας απαιτούσαν την κριτική ικανότητα των μαθητών με αλλαγή στον τρόπο εξέτασης της θεωρίας.

Το κείμενο ήταν κατανοητό και έκπληξη αποτέλεσε το Β1 ζητούμενο (μορφή Σ Λ).

Η Β2 ήταν αρκετά δύσκολη όπως και οι ασκήσεις συνωνύμων-αντωνύμων.

Οι υπόλοιπες ασκήσεις κινήθηκαν στα πλαίσια του εφικτού.

Το θέματα της έκθεσης αφορούσε μια ομιλία, με ξεκάθαρα ζητούμενα, διδαγμένο κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί κατάλληλα.

Φιλόλογοι: Τσότρας Αντώνιος-Κανάκογλου Ρία

Μαθηματικά Γ.Π.

Σχόλιο για τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2015:

Το θέμα Α ήταν απλό χωρίς δυσκολίες.

Το θέμα Β, το ένα σκέλος του Β2 ήταν δύσκολο και προβλημάτισε πολλούς υποψήφιους.

Το θέμα Γ ήταν μέτριας δυσκολίας και οι σωστά προετοιμασμένοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα.

Το θέμα Δ, τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 ήταν δύσκολα. Ιδιαιτέρως το Δ4, είναι το δυσκολότερο που έχει τεθεί ποτέ, κατά την προσωπική μου άποψη έξω από το πνεύμα του μαθήματος και θα μπορούσε να είναι Δ4 μαθηματικών κατεύθυνσης.

Γενικά ήταν ένα σύνολο θεμάτων που είχαν απαιτήσεις, ικανότητα συνδυασμού γνώσεων, προαπαιτούμενες γνώσεις αλλά και μαθηματική σκέψη αρκετά ανεπτυγμένη για την αντιμετώπιση κάποιων ερωτημάτων.

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες για βαθμολογίες υψηλότερες του 15-16. Για τους μέτριους μαθητές θα έλεγα πως βαθμοί περίπου 13-14 αποτελούν οροφή.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Βιολογία Γ.Π.

Σχόλιο για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας 2015:

Το θέμα Α ήταν απλό χωρίς δυσκολίες.

Στο θέμα Β, τα Β1, Β2, Β3 και Β4 ήταν αναμενόμενα σε αντίθεση με το Β5 που ήταν τμήμα εισαγωγής που πολλοί μαθητές δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία.

Το θέμα Γ ήταν απαιτητικό μιας και ήθελε καλή προετοιμασία στα διαγράμματα του πρώτου κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, τα διαγράμματα αυτά είχαν διδαχτεί. Το Γ5 θέμα ήταν συνδυαστικό και απαιτούσε καλή κατανόηση του πρώτου κεφαλαίου. Η ερώτηση είχε ζητηθεί στο αντίστοιχο διαγώνισμα 1ου κεφαλαίου του φροντιστηρίου Μ.Ε. ΚΟΡΥΦΗ σε ακόμα πιο πολύπλοκη μορφή!!!

Στο θέμα Δ, τα ερωτήματα Δ1, Δ2 και Δ3 ήθελαν κατανόηση του τρόπου επίλυσης ασκήσεων του 2ου κεφαλαίου. Ήταν εύκολο να κάνεις λάθος σε ένα ερώτημα και να επηρεαστούν οι απαντήσεις και των υπολοίπων ερωτημάτων. Το θέμα Δ4 ήταν αναμενόμενο και καλοδουλεμένο μέσα στην τάξη αλλά απαιτούσε γνώση διαχείρισης ασκήσεων 3ου κεφαλαίου.

Γενικά ήταν ένα σύνολο θεμάτων που είχαν απαιτήσεις, ικανότητα συνδυασμού γνώσεων, και μαθηματική σκέψη για την αντιμετώπιση κάποιων ερωτημάτων. Τα θέματα μπορούν αν χαρακτηριστούν πιο δύσκολα από τα περσινά.

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες για βαθμολογίες υψηλότερες του 18-19. Για τους μέτριους μαθητές θα έλεγα πως βαθμοί περίπου 15-16 αποτελούν οροφή.

Τσοκτουρίδης Δημήτριος
Βιολόγος

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Σχολιασμός θεμάτων μαθηματικών κατεύθυνσης 2015:

Τα θέμα ήταν απαιτητικά και δύσκολο να αντιμετωπιστούν στο χρονικό περιθώριο των 3 ωρών,ακόμη και από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Υπήρχαν δυσκολίες από το Β θέμα, Β2β και Β3.

Το θέμα Γ ήταν συνδυαστικό (παράγωγοι – ολοκληρώματα) με το Γ4 ιδιαίτερα απαιτητικό αφού έκρυβε και παγίδες.

Το θέμα Δ ήταν επίσης απαιτητικό με αρκετές πράξεις για όλα τα υποερωτήματά.

Γενικά ήταν πιο δύσκολα από τα περυσινά και μόνο οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να υπερβούν βαθμό άνω του 14-15.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Φυσική Κατεύθυνσης

Σχόλια 2015:
Το Α θέμα δεν θα δυσκόλεψε τους υποψηφίους με μόνη πιθανή εξαίρεση το Α4 στην περίπτωση που θεώρησαν λανθασμένα ότι η γωνιακή ταχύτητα παραμένει σταθερή.

Στο Β1 θέμα στην περίπτωση που ένας υποψήφιος δεν πρόσεχε ότι ζητάει το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου και όχι του συστήματος θα απαντούσε το ii και θα έχανε το θέμα. Η εκτίμηση είναι ότι πολύ υποψήφιοι θα το έχασαν.

Το Β2 είναι βατό χωρίς δυσκολίες.

Το Β3 απαιτητικό και θα δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους.

Το Γ θέμα δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες, πέραν της γραφικής παράστασης που παρόλο που είναι απλή λόγω της πρωτοτυπίας της θα δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους.

Στο Δ θέμα το Δ1 ήταν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το Δ2 θα το έκαναν αρκετοί υποψήφιοι λάθος αν θεώρησαν ότι στο yy΄ ισορροπεί. Το Δ3 απαιτεί να λυθεί σπαστά μέχρι το Ε και μετά μέχρι το μέγιστο ύψος. Το Δ4 απλό ως τελευταίο ερώτημα τέταρτου θέματος.

Γενικό σχόλιο:
Τα θέματα δεν ήταν υπερβολικά δύσκολα, αλλά απαιτούν υποψηφίους που δεν ξεκίνησαν να ασχολούνται με τη φυσική στην Γ΄ Λυκείου, αλλά υποψήφιους που ασχολήθηκαν σοβαρά με το μάθημα από την Α΄ Λυκείου.
Οι Υποψήφιοι που εργάστηκαν μόνο φέτος με την φυσική πολύ δύσκολα θα κατάφεραν να ξεπεράσουν το 15.

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Βιολογία Κατεύθυνσης

Σχόλιο για τη Βιολογία θετικής κατεύθυνσης 2015:

Τα θέματα Α και Β ήταν απλά χωρίς δυσκολίες.

Το θέμα Γ ήταν απαιτητικό μιας και ήθελε καλή προετοιμασία σε ασκήσεις του 2ου και 5ου κεφαλαίου.
Η προτροπή για μη αναγραφή των νόμων του Μέντελ σε άσκηση 5ου κεφαλαίου συνηγορεί στο γεγονός ότι απαιτούσαν κριτική σκέψη και όχι στείρα γνώση.

Το θέμα Δ απαιτούσε καλή γνώση των μηχανισμών των μεταλλάξεων και καθαρό μυαλό. Ειδικά τα θέματα Δ3 και Δ4 ίσως καθορίσουν τους καλούς από τους άριστους μαθητές.

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριας έως μεγάλης δυσκολίας και ίσως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών καθώς απαιτούσαν κριτική και συνδυαστική σκέψη!

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες για βαθμολογίες υψηλότερες του 18-19. Για τους μέτριους μαθητές θα έλεγα πως βαθμοί περίπου 15-16 αποτελούν οροφή.

Τσοκτουρίδης Δημήτριος
Βιολόγος
Βιολόγος

Χημεία Κατεύθυνσης

Στο σύνολό τους τα φετινά (2015) θέματα Χημείας ήταν πιο βατά σε σύγκριση με αυτά των 2-3 τελευταίων ετών .

Υπήρχαν ωστόσο και ερωτήματα που απαιτούσαν προσοχή όπως τα θεωρητικά α και ε στο Β1.

– Το Γ2 επίσης απαιτούσε προσεκτικό χειρισμό των συστατικών του μίγματος και καλή γνώση των αντιδράσεων ώστε να μη γίνει κάποιο λάθος στους υπολογισμούς.

– Στο Δ3 σίγουρα έγιναν λάθη στη στοιχειομετρία της αντίδρασης η οποία αναφέρεται στην ύλη της Β Λυκείου που πολλοί ίσως και να μην πρόλαβαν να τη διδαχτούν.

– Το Δ4 τέλος προβλημάτισε και μπέρδεψε τους περισσότερους.Ενώ ήταν εύκολη αντίδραση οξειδοαναγωγής και με καλύτερη διατύπωση θα μπορούσε να απαντηθεί, ο όρος ογκομέτρηση αποπροσανατόλισε τους μαθητές εφόσον στο σχολικό βιβλίο η ογκομέτρηση σχετίζεται μόνο με ισχυρό οξύ ή ισχυρή βάση.

Γενικά η βαθμολογία στη Χημεία πιστεύω ότι θα παρουσιάσει αυξητική τάση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές , ωστόσο πάνω από 16-17 θα ξεφύγουν μόνο οι περισσότερο ψαγμένοι και καλά διαβασμένοι μαθητές.

Κριτσανίδα Γεωργία

Χημικός

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Σχόλιο 2015 για Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Τα θέματα ήταν εύκολα και δεν είχαν παγίδες.

Μια παρατήρηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια βάζουν συνέχεια “Λειτουργίες της Επιχείρησης”.

Ειδικότερα στην πρώτη ομάδα τα θέματα (Σ-Λ) και πολλαπλής επιλογής ήταν απλά και χωρίς καμία δυσκολία.

Στην δεύτερη ομάδα το Β1 (πρώτη φορά αντιστοίχιση) έδινε δώρο 5 μονάδες.

Χωρίς εκπλήξεις τα υπόλοιπα θέματα και δεν πρέπει να προβλημάτισαν και τους μέτρια διαβασμένους μαθητές.

Καλά αποτελέσματα.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οικονομολόγος

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Τα θέματα του 2015 ήταν βατά, κατανοητά και απλά, ίσως τα ευκολότερα της πενταετίας.

Το 1ο θέμα ήταν αρκετά απλό και κατανοητό. Έλειπαν ερωτήσεις ανάπτυξης με συνέπεια να μπορούσε να ανταπεξέρχεται και μαθητής που δεν έδωσε βαρύτητα στην θεωρία.

Το 2ο θέμα ήταν πολύ απλό, μικρό και κατανοητό. Δεν είχε καμία δυσκολία

Το 3ο θέμα ήταν επίσης απλό και κατανοητό. Δεν είχε σκοτεινά σημεία και κάλυπτε το κομμάτι της ύλης που αφορούσε τα προγράμματα και υποπρογράμματα, με συνέπεια να εξετάζεται σχεδόν όλη η ύλη του μαθήματος.

Το 4ο θέμα αφορούσε τις επεξεργασίες πινάκων και ήταν αρκετά απλό. Μια πιο αυξημένη δυσκολία, αλλά σε λογικά πλαίσια, είχε το τελευταίο υποερώτημα του 4ου θέματος.

Πάτσας Δημήτριος
Πληροφορικός

Αρχαία Κατεύθυνσης

Σχόλιο 2015 για τα Αρχαία Κατεύθυνσης:

Το Γνωστό Κείμενο φέτος κινήθηκε στα πλαίσια του αναμενόμενου, ενώ ήταν μέτριας δυσκολίας.

Οι ερωτήσεις Β1 και Β2 ήταν σχετικά εύκολες ενώ ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στις Β3 και Β4.

Έκπληξη αποτέλεσε η ερώτηση εισαγωγής (μορφή Σωστού-Λάθους).

Το Άγνωστο κείμενο του Θουκυδίδη είχε δυσκολίες ως προς την μετάφραση αλλά οι ζητούμενες γραμματικές παρατηρήσεις δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κομμάτι του συντακτικού και αυτό δεν είχε ερωτήματα που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι μαθητές με το Γ3β να αφορά πλάγιο λόγο.

Εν κατακλείδι τα φετινά θέματα αντιμετωπίζονταν από πολύ καλά διαβασμένους μαθητές οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτύχουν υψηλές βαθμολογίες.

Φιλόλογοι: Κανάκογλου Ρία – Τσότρας Αντώνης

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα θέματα των λατινικών του 2015 χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά για πολύ καλά διαβασμένους και κυρίως προσεκτικούς μαθητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Για πρώτη φορά δεν ζητήθηκε ανάλυση δευτερεύουσας ούτε συντακτικό του κειμένου δείχνοντας για άλλη μια φορά φέτος την αλλαγή φιλοσοφίας των θεμάτων. Παρόλα αυτά οι ζητούμενες συντακτικές παρατηρήσεις είχαν αυξημένες δυσκολίες και ήθελε ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές.

Τέλος στα γραμματικά φαινόμενα οι ονοματικοί τύποι δεν είχαν δυσκολίες, όμως οι ζητούμενοι ρηματικοί τύποι απαιτούσαν προσοχή και καλή γνώση της γραμματικής.

Τσότρας Αντώνιος
Φιλόλογος

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ως ιδιαιτέρως απαιτητικά και για πολύ καλά διαβασμένους μαθητές με καλή κριτική ικανότητα.

Tα φετινά θέματα (2015) της Ιστορίας κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται ως βατά.

Η μοναδική δυσκολία προερχόταν στο ζήτημα Β 1 α. Το οποίο ήταν ερώτημα εισαγωγής που οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία.

Παρόλα αυτά ένας πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να επιτύχει υψηλές βαθμολογίες.

Καλό καλοκαίρι και καλά αποτελέσματα.

Τσότρας Αντώνιος
Φιλόλογος

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Σχόλιο 2015 για την νεοελληνική λογοτεχνία (θεωρητική κατεύθυνση):

Το θέμα ήταν μη αναμενόμενο,ωστόσο μπορούσε να απαντηθεί απο καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Οι Α1,Β2,Γ1(α) ερωτήσεις ήταν βατές και μπορούσαν να απαντηθούν με σχετική ευκολία.

Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στις ερωτήσεις Β1 και Γ1(β).

Το παράλληλο κείμενο(Δ1) ήταν μέτριας δυσκολίας.

Κανάκογλου Ρία
Φιλόλογος

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Σχόλιο 2015.
Tα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν βατά με μικρές δυσκολίες.

Το Α ΘΕΜΑ δεν είχε πονηρά σημεία και δεν πρέπει να δυσκόλεψε τους μαθητές, λίγο μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονταν το Α2.

Το Β ΘΕΜΑ ήταν απλό και από αυτά που έπρεπε να είχαν διαβάσει ακόμη και αυτή που ασχολήθηκαν λίγο με το μάθημα.

Το Γ ΘΕΜΑ εύκολη άσκηση, μπορεί να προβλημάτισε λίγο το Γ3.

Το Δ ΘΕΜΑ λίγο πιο απαιτητική άσκηση και μπορεί να δυσκόλεψε αυτούς που δεν είχαν κατανοήσει καλά την θεωρία της κατώτατης τιμής.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οικονομολόγος

ΕΠΑ.Λ. Μαθηματικά

Σχόλια 2015:

Α, Β θέματα : Θέματα βατά χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να αγγίξει τις μισές μονάδες του γραπτού.

Γ, Δ θέματα: Θέματα με αυξημένο συντελεστή δυσκολίας σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και πολλές παγίδες. Ιδίως τα Δ.3 και Δ.4 απαιτούσαν ύψιστη κατανόηση για να τα αντιμετωπίσεις.

Σαφώς τα πιο δύσκολα ερωτήματα που έχουν πέσει στα μαθηματικά του ΕΠΑΛ.

Συμπεράσματα και Διαπιστώσεις:
Πολλοί μαθητές περίμεναν απλά να περάσει η πρώτη ώρα της εξέτασης για να παραδώσουν το γραπτό τους. Ήταν δύσκολο για ένα μαθητή που έχει κάνει προσπάθεια διάρκεια ενός έτους να γράψει έναν βαθμό άνω του 15.
Το γραπτό απαιτούσε γνώσεις των μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων και πιο συγκεκριμένα ένα πολύ δυνατό γνωστικό υπόβαθρο στις συναρτήσεις.
Τα θέματα κάθε χρονιά γίνονται δυσκολότερα αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές του ΕΠΑΛ θα πρέπει να αρχίζουν τη μελέτη τους και τη προσπάθεια τους από τις μικρότερες τάξεις αν θέλουν να έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις.

Γιώργος Συμεωνίδης
Μαθηματικός
Καλή συνέχεια σε όλους!!!

Σχολιασμός Θεμάτων 2014

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα φετινά θέματα της Έκθεσης χαρακτηρίζονται ως βατά και αναμενόμενα.

Το κείμενο του Παναγιωτόπουλου κρίνεται ως ένα εύκολο κείμενο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση.

Οι ασκήσεις ήταν σχετικά εύκολες με την μοναδική δυσκολία στα συνώνυμα και στα αντώνυμα.

Το θέμα της Έκθεσης αφορούσε την σύνταξη ενός άρθρου. Ήταν μέσα στους διδαγμένους θεματικούς κύκλους με κατανοητά ζητούμενα που είχαν μεγάλο εύρος πιθανών απαντήσεων και δύσκολα μπορούσε να ξεφύγει ένας μαθητής από το θέμα.

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Μαθηματικά Γ.Π.

Πιο εύκολα από αυτά των 2-3 προηγουμένων ετών,τα θέματα μαθηματικών γενικής παιδείας.

Το Α και το Β λύνονται εύκολα και από τους αδύναμους μαθητές.

Το Γ επίσης εύκολο με το Γ3 να παρουσιάζει μια σχετική δυσκολία.

Το Δ συνδυαστικό και λίγο περίεργο που απαιτεί συνδυαστική και κριτική ικανότητα και σίγουρα απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές (βέβαια υπάρχουν μονάδες που μπορεί να κατακτήσει και ένα πιο μέτριος μαθητής).

Πάρης Πεντήκης

Μαθηματικός

Βιολογία Γ.Π.

Πιο εύκολα από αυτά των 2 προηγουμένων ετών, τα θέματα βιολογίας γενικής παιδείας.

Το Α και το Β λύνονται εύκολα και από τους αδύναμους μαθητές.

Το Γ επίσης εύκολο με το Γ2 να παρουσιάζει μια σχετική δυσκολία γιατί δε διευκρινιζόταν η ημέρα παραγωγής αντισωμάτων και σε τι μονάδα μέτρησης είναι ο χρόνος. Παρόλα αυτά από το Γ3 μπορούσε κάποιος σκεπτόμενος πονηρά από τα κύτταρα που ζητούσε να αναφερθούν, ότι ήθελε 5 απαντήσεις και αυτό θα συνέβαινε αν ήταν πρωτογενής η ανοσοβιολογική απόκριση! Επίσης η συγκέντρωση των αντισωμάτων σχεδόν μηδενιζόταν κάτι που πραγματοποιείται στην πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Τέλος η συσχέτιση καμπυλών είχε συζητηθεί και στο μάθημα οπότε η δικαιολόγηση ήταν γνωστή, όπως και το συγκεκριμένο διάγραμμα.

Το Δ θέμα (Δ1, Δ2 και Δ3) απαιτούσε την επίλυση άσκησης από το 2ο κεφάλαιο η οποία ήταν εύκολη και γνωστή για μαθητές που είχαν ασχοληθεί με ασκήσεις του 2ου κεφαλαίου. Λίγο πονηρό το Δ4 αν και υπήρχαν θέματα παρόμοια σε παλιότερες πανελλήνιες και σε εξετάσεις Ο.Ε.Φ.Ε.. Λογικά θα πρέπει στο ερώτημα Δ4 στη διαδικασία 4 να δεχτούν και τις 2 απαντήσεις (διαπνοή και επιδερμική εξάτμιση).

Δημήτρης Τσοκτουρίδης

Βιολόγος

Φυσική Γ.Π.

Γενικό Σχόλιο : Αρκετά βατά και εύκολα θέματα.

Πιο ειδικά:

Στο 1o Θέμα όλες οι ερωτήσεις αναφερόταν σε αμιγώς θεωρητικά κομμάτια, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Τα δύο πρώτα ερωτήματα του 2ου Θέματος ήταν αρκετά απλά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδες. Το τρίτο ερώτημα ήθελε αρκετές πράξεις μέχρι να εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα και πιθανόν να δυσκόλεψε τους υποψηφίους.

Το 3ο Θέμα είναι ένα κλασσικό θέμα των ακτίνων Χ του 2ου Κεφαλαίου χωρίς δυσκολίες.

Το 4ο Θέμα ήταν αρκετά απλή άσκηση διεγέρσεων του 2ου Κεφαλαίου. Το Δ4 πιθανόν να δυσκόλεψε κάποιους υποψηφίους που δεν είχαν μελετήσει την απόδειξη του τύπου της περιόδου περιστροφής των ηλεκτρονίων γύρω από το πυρήνα.

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Σχολιασμός θεμάτων μαθηματικών κατεύθυνσης 2015:

Τα θέμα ήταν απαιτητικά και δύσκολο να αντιμετωπιστούν στο χρονικό περιθώριο των 3 ωρών,ακόμη και από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Υπήρχαν δυσκολίες από το Β θέμα, Β2β και Β3.

Το θέμα Γ ήταν συνδυαστικό (παράγωγοι – ολοκληρώματα) με το Γ4 ιδιαίτερα απαιτητικό αφού έκρυβε και παγίδες.

Το θέμα Δ ήταν επίσης απαιτητικό με αρκετές πράξεις για όλα τα υποερωτήματά.

Γενικά ήταν πιο δύσκολα από τα περυσινά και μόνο οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να υπερβούν βαθμό άνω του 14-15.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα θέματα στο μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης, χαρακτηρίζονται αναμενόμενα, με σαφείς αναφορές στο σχολικό βιβλίο αλλά σίγουρα για καλά διαβασμένους μαθητές.

Τα Α και Β θέματα λύνονται εύκολα και από τους αδύναμους μαθητές με εξαίρεση το θέμα B1 που ήταν για μαθητές που είχαν κατανοήσει καλά τα βήματα δημιουργίας του καρυότυπου.

Το Γ επίσης ήταν εύκολο αλλά ήθελε προσοχή στη δικαιολόγηση των ασκήσεων. Το Γ5 είχε μια σχετική δυσκολία διότι ήθελε προσοχή στη δικαιολόγηση του η οποία μπορεί να ήταν περιγραφική ή/και σχηματική. Παρόλα αυτά το θέμα αυτό είχε λυθεί στο φροντιστήριο.

Το Δ θέμα (Δ1, Δ2 και Δ3) απαιτούσε την επίλυση άσκησης από το 2ο κεφάλαιο η οποία ήταν εύκολη και γνωστή για μαθητές που είχαν ασχοληθεί με ασκήσεις του 2ου κεφαλαίου. Παρόλα αυτά υπήρχε παγίδα διότι έχουν δοθεί πολλά κωδικόνια έναρξης της μετάφρασης και έπρεπε ο μαθητής με βάση την γενική εκφώνηση να επιλέξει ποιο είναι το σωστό!!!
Το Δ4 ήταν αρκετά πονηρό γιατί έπρεπε ο μαθητής να καταλάβει με βάση την εκφώνηση ότι η μετάλλαξη που απαιτούσε έπρεπε να γίνει στην δοσμένη αλληλουχία. Παρόλα αυτά ίσως θα πρέπει να δεχτούν και την εναλλακτική απάντηση : πρόωρη λήξη της μετάφρασης.
Το Δ5 ήταν ένα αναμενόμενο θέμα και μπορούσε να απαντηθεί άνετα από ένα μαθητή που είχε κατανοήσει το οπερόνιο της λακτόζης.

Τσοκτουρίδης Δημήτριος
Βιολόγος

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Μέτριας δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα φετινά θέματα.

Αναλυτικά στην πρώτη ομάδα είχαμε εύκολα και κατανοητά ερωτήματα σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής, μικρή προσοχή χρειάζονταν στα Α1β , Α1ε , και Α3. Δεν θα δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τους μαθητές.

Στην δεύτερη ομάδα το ερώτημα Β1 (θεωρία αναγκών Maslow) ήταν απλό και για τους λιγότερο επιμελής μαθητές.
Το Β2α μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές που κάνουν επιλογές γιατί ήταν θέμα και το 2011.
Το Β2β είχε κάποια δυσκολία, γιατί είναι ένα κομμάτι πυκνογραμμένο με πολλά νοήματα, το οποίο είναι δύσκολο για τους μαθητές που έχουν πρόβλημα με την αποστήθιση.
Στο ερώτημα Β3 είχαμε την οργάνωση μια από τις λειτουργίες του management, και οι τέσσερις λειτουργίες ήταν “SOS”, η οργάνωση όμως σε σχέση με τις άλλες τρεις δυσκολεύει τους περισσότερους μαθητές.

Καλά Αποτελέσματα!

Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Τα θέματα θεωρούνται εύκολα σε γενικές γραμμές για ένα μαθητή που έχει προετοιμαστεί στη διάρκεια της χρονιάς.Η δυσκολία είναι κλιμακούμενη.

Ωστόσο δεν καλύπτει το σύνολο της ύλης και δυστυχώς δεν υπήρχε κάποια ερώτηση σχετικά με το σημαντικότερο τμήμα, όπως είναι ο προγραμματισμός με χρήση υποπρογραμμάτων.

Το Θέμα Α δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία. Το Θέμα Β είναι αρκετά απλό. Το Β2 (10 μονάδες) υπήρχε αυτούσιο στις σημειώσεις του φροντιστηρίου!

Το Θέμα Γ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δύσκολο για τρίτο θέμα.

Το Θέμα Δ βατό για μαθητές που έχουν δουλέψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Δημήτρης Πάτσας
Πληροφορικός

Αρχαία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα των Αρχαίων Κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται ως βατά και αναμενόμενα.

Το Γνωστό ήταν από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη με κατανοητές ερωτήσεις και ιδιαίτερα αναμενόμενες.

Το Άγνωστο κείμενο του Ισοκράτη δεν ήταν δύσκολο ως προς τη μετάφραση. Οι γραμματικές παρατηρήσεις να απαιτούσαν καλή γνώση από τους μαθητές, ενώ οι συντακτικές ήταν αρκετά εύκολες.

Ο πλάγιος λόγος θα μπόρεσε να λυθεί από τους περισσότερους μαθητές, αφού μέσα στη χρονιά ήταν από τις “SOS” ασκήσεις.

Καλά αποτελέσματα

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα των λατινικών κρίνονται ως ιδιαίτερα απαιτητικά και σαφώς πιο δύσκολα από τις προηγούμενες χρονιές. Οι ζητούμενοι ονοματικοί τύποι δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στους ρηματικούς τύπους χρειαζόταν προσοχή γιατί ζητούσαν λεπτομέρειες.

Το θέμα Γ1 ήταν απλό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Τα θέματα Γ2β και Γ2γ ήταν δύσκολα και κυρίως το Γ2γ στο οποίο οι περισσότεροι μαθητές θα έχουν δώσει λάθος απαντήσεις.

Καλά Αποτελέσματα!

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ως ιδιαιτέρως απαιτητικά και για πολύ καλά διαβασμένους μαθητές με καλή κριτική ικανότητα.

Για πρώτη φορά έβαλαν θέματα συνδυαστικά σε τόσο μεγάλο βαθμό καθώς όλες οι ερωτήσεις είχαν συνδυασμό και χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές.

Η πρώτη πηγή συνδύαζε υποερωτήματα από δύο διαφορετικά κεφάλαια με κατανοητά και ευδιάκριτα όμως κείμενα.

Η δεύτερη πηγή ήθελε συνδυασμό πληροφοριών από το ίδιο κεφάλαιο.

Καλή Επιτυχία, Καλά αποτελέσματα και ….. Καλό Καλοκαίρι!

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της λογοτεχνίας κατεύθυνσης ήταν αναμενόμενα με μέτριο βαθμό δυσκολίας στα οποία και αυτοί που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι θα μπορούσαν να πιάσουν τη βάση.

Το Α θέμα ήθελε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να βρει ο μαθητής τα στοιχεία θεατρικότητας από το κείμενο.

Το Β ζητούμενο με την κατάλληλη προσοχή μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τους μαθητές.

Το παράλληλο κείμενο είχε κάποιες δυσκολίες και απαιτούσε μεγάλη προσοχή ώστε να βρει ο μαθητής τις ζητούμενες ομοιότητες και διαφορές.

Καλά αποτελέσματα!

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

ΕΠΑ.Λ. Μαθηματικά

To 1ο θέμα είναι βατό χωρίς ιδιαίτερες παγίδες.

Το 2ο θέμα θα δυσκόλεψε τους υποψηφίους καθώς ήταν αρκετά δυσνόητο. Επίσης ήταν αρκετά διαφορετικό από όλα τα θέματα των περασμένων ετών. Το τρίτο υποερώτημα δίνει 9 μονάδες για ένα συμπέρασμα που κρίνουμε ότι είναι παρά πολλές.

Το 3ο θέμα είναι μέτριας δυσκολίας. Το τελευταίο υποερώτημα μπορεί να μπέρδεψε εύκολα έναν υποψήφιο.

Το 4ο θέμα ήταν πολύ απρόσιτο λόγω της διατύπωσης του.
Όποιος δεν έκανε το δεύτερο υποερωτημα δεν θα μπόρεσε να κάνει σωστά και το τελευταίο υποερώτημα.

Συνολικά τα θέματα ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με αρκετές διατυπώσεις τελείως διαφορετικές με αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τις προηγούμενες επιτροπές εξετάσεων.

Υπήρχαν “παγίδες” που θα οδήγησαν σε αρκετές χαμένες μονάδες από τους υποψηφίους.

Αναμένονται οι επιδόσεις να είναι χειρότερες από την περσινή χρονιά.

Γιώργος Συμεωνίδης
Μαθηματικός

Σχολιασμός Θεμάτων 2013

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα θέματα φέτος κινήθηκαν σε λογικά πλαίσια.
Το κείμενο ήταν βατό και η εξαγωγή περίληψης για τον μεθοδικό μαθητή σχετικά εύκολη.
Οι ασκήσεις θεωρίας και το θέμα ανάπτυξης ήταν κατανοητά και αντιμετωπίσιμα.
Κανάκογλου Ρία
Φιλόλογος

Μαθηματικά Γ.Π.

Δύσκολα σε γενικές γραμμές. Εκτός από καλή προετοιμασία, ορισμένα ερωτήματα απαιτούσαν ιδιαίτερες μαθηματικές δεξιότητες.
Τα θέμα Α και Β, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το θέμα Γ, είχε κάποιες δυσκολίες και πράξεις. Δεν αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από μέτριους μαθητές.
Το θέμα Δ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Αντιμετωπίζεται μόνο από πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης με ικανότητες στα μαθηματικά. Ίσως το πιο δύσκολο 4ο θέμα που έχει τεθεί ποτέ.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

Βιολογία Γ.Π.

Τα φετινά θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας χαρακτηρίζονται από συνδυασμό γνώσης και σκέψης ειδικότερα στο τρίτο και τέταρτο θέμα. Αναλυτικότερα:
Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες.
Στο 2o θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης μοιράζονται από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο.
Στο 3o θέμα η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, ο κύκλος του αζώτου και η ρύπανση μπορούν να θεωρηθούν καλά θέματα αφού περιέχουν και διάγραμμα το οποίο συνήθως αποτελεί ζήτημα του 4ου θέματος.
Το 4o θέμα με το φυλογενετικό δέντρο και την εξήγηση του τρόπου εξέλιξης ενός είδους με βάση την φυσική επιλογή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αξιόλογο 4ο θέμα καθώς ο μαθητής χρειαζόταν να επιστρατεύσει την κρίση του σε συνδυασμό με την γνώση.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

Φυσική Γ.Π.

Γενικό Σχόλιο : Αρκετά βατά και εύκολα θέματα.
Πιο ειδικά:
To 1o Θέμα είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, εφ’ όσον έχει διαβάσει προσεκτικά ο υποψήφιος τη θεωρία.
Τα 3 ερωτήματα του 2ου Θέματος ήταν αρκετά απλά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδες.
Το 3ο Θέμα είναι ένα κλασσικό θέμα του 2ου Κεφαλαίου.
Το 4ο Θέμα ήταν αρκετά βατό ως 4ο θέμα, αν δυσκολεύτηκαν οι υποψήφιοι θα δυσκολεύτηκαν κυρίως ως προς τη Γεωμετρία της άσκησης και όχι ως προς τη φυσική.
Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Το δυσκολότερο σετ θεμάτων των τελευταίων 20-25 ετών.
Το ερώτημα Β3 καθώς και το Δ2, είναι σχεδόν άλυτα για τους μαθητές.
Δύσκολα και για καλά προετοιμασμένους μαθητές τα ερωτήματα Β2 και Δ3.
Δηλαδή 35 από τις 100 μονάδες είναι πολύ απαιτητικές, άρα λείπει η απαραίτητη κλιμάκωση δυσκολίας που θα επιτρέψει τους μαθητές ανάλογα της προσπάθειας τους και των δυνατοτήτων τους να γράψουν αυτό που μπορούν.
Δυστυχώς τέτοια θέματα ισοπεδώνουν τις ικανότητες των μαθητών εφόσον οι κακοί με τους καλούς συμπιέζονται σε βαθμολογικές αποκλίσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 3-4 βαθμούς.
Τίθεται ερώτημα σοβαρό, για την σκοπιμότητα τέτοιων θεμάτων.
Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Φυσική Κατεύθυνσης

Το 1ο Θέμα ήταν βατό χωρίς δυσκολία.
Στο 2ο Θέμα εφ’ όσον ο υποψήφιος είχε λύσει στοιχειώδεις ασκήσεις από τις αντίστοιχες ενότητες δεν θα πρέπει να συνάντησε δυσκολίες. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι πάντα λίγο διαφορετική και το Β2 σίγουρα από πολλούς θα λύθηκε ή θα προσεγγίστηκε λάθος.
Στο 3ο θέμα το Γ3 ήταν ένα καλό ερώτημα για την Α΄ Λυκείου όχι όμως τόσο πετυχημένο για την Γ΄ Λυκείου. Το Γ4 η μεγάλη πλειοψηφία (τολμώ να πω το 90%) θα το έλυσε σαν Α.Α.Τ. που είναι λάθος λόγω της τριβής που υπάρχει.
Το 4ο Θέμα είναι απαράδεκτο για τους εξής λόγους:
α. Δεν έχει αριθμούς κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα τους υποψηφίους.
β. Έχει το Δ2 που αν δεν το έχει διδαχθεί ο υποψήφιος στο φροντιστήριο του δεν πρόκειται να το κάνει την ώρα των εξετάσεων.
γ. Το Δ3 είναι απαιτητικό και για πολύ λίγους.
δ. Το Δ4 το χάνεις αν δεν έχεις σκεφτεί σωστά στο Δ3, το βγάζεις σε μια γραμμή αν έχεις σκεφτεί σωστά στο Δ3. Άρα δεν κάνει για τελευταίο ερώτημα στο 4ο Θέμα.
Επιπλέον είναι πολύ ρηχό καθώς καταπιάνεται με πολύ λίγα κομμάτια της θεωρίας του στερεού.
Γενική Εκτίμηση για τις επιδόσεις : Λίγα θα είναι τα γραπτά που θα υπερβούν το 14 – 15.
Το θετικό για φέτος είναι ότι έβαλαν επιτέλους θέματα για 3 ώρες και όχι για 4 ώρες όπως έκαναν πέρυσι και προπέρυσι!
Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Βιολογία Κατεύθυνσης

Κλιμακούμενης δυσκολίας μπορούν να χαρακτηριστούν τα θέματα βιολογίας κατεύθυνσης του 2013.
Πρώτο θέμα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρίς καμία δυσκολία.
Δεύτερο θέμα: Ερωτήσεις ανάπτυξης οι οποίες είναι καθαρές θεωρίες και μεθοδολογίες από το σχολικό βιβλίο.
Τρίτο θέμα: Περιέχει μια κλασική διασταύρωση διϋβριδισμού, όπου δίνονται οι φαινότυποι των απογόνων και ζητούνται οι γονότυποι των γονέων.
Τέταρτο θέμα: Άσκηση που συνδυάζει δεύτερο και τέταρτο κεφάλαιο και ήθελε ιδιαίτερη προσοχή ειδικότερα στο τέταρτο ερώτημα στη δημιουργία 3-5 φωσφοδιεστερικού δεσμού στην ένωση των μορίων.
Τα θέματα απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν κατανοήσει πλήρως τα βιολογικά φαινόμενα που περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη του σχολικού βιβλίου.
Αντώνης Τραγαντζόπουλος
Βιολόγος

Χημεία Κατεύθυνσης

Αρκετά απαιτητικά τα φετινά θέματα στη Χημεία που είναι ένα μάθημα που πριν μερικά χρόνια αποτελούσε την ελπίδα των μαθητών να προσεγγίσουν άνετα το άριστα.
Φέτος λοιπόν: Τα δύο πρώτα θέματα τα απαντούσε ο μαθητής σχετικά άνετα, με εξαίρεση το Β1 που κάποια ερωτήματα απαιτούσαν προσοχή.
Το τρίτο θέμα απαιτούσε άριστη γνώση των αντιδράσεων της οργανικής για να απαντηθεί σωστά. Αποκορύφωμα αποτελούσε το Γ3 όπου το (COOK)2 αποτελείωσε αρκετούς.
Όσο για το τέταρτο θέμα τα πρώτα 2 ερωτήματα δεν είχαν κάποια ιδιαιτερότητα, ενώ τα 2 επόμενα ανέβαζαν απότομα το δείκτη δυσκολίας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να χάσουν τουλάχιστον 11 μονάδες από αυτά. Γιατί πάλι ογκομέτρηση;
Παιδιά καλό καλοκαίρι σε όλους. Κάνατε την προσπάθειά σας και σίγουρα μάθατε πολύ περισσότερη Χημεία από αυτήν που πιθανώς δείξατε σήμερα.
Γεωργία Κριτσανίδα
Χημικός

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Στο θέμα Α ερωτήσεις σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής δεν υπήρχαν δυσκολίες, επίσης στην άσκηση Α5 που ήταν απλή εφαρμογή στους δύο τύπους.
Στο Θέμα Β δεν θα αντιμετώπισαν πρόβλημα οι μαθητές που είχαν διαβάσει το ίδιο καλά όλη την ύλη χωρίς καμία επιλογή.
Το Β1 ήταν για τρίτη χρονιά συνεχόμενη από τις λειτουργίες της επιχείρησης λες και το 1ο κεφάλαιο δεν έχει τίποτε άλλο και στο Β2 ζητήθηκε ο Fayol που ήταν θέμα και το 2010.
Γενικό σχόλιο : Είναι κρίμα σε ένα μάθημα που με τον τρόπο που εξετάζουμε τους μαθητές (ζητάμε να ξέρουν και την τελεία) δηλαδή επιβραβεύουμε τους καλούς παπαγάλους. Αυτοί που βάζουν τα θέματα να ψάχνουν να βρουν πως θα κάνουν την ζωή των παιδιών δύσκολη, αδιαφορώντας για την ψυχολογία τους, τις δυσκολίες των μαθημάτων που ήδη έγραψαν (μαθηματικά, φυσική), τις ελπίδες τους ότι σ’ αυτό το μάθημα τουλάχιστον θα γράψουν καλά, και ότι έχουν συνέχεια με ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα της κατεύθυνσης τους.
Εγώ εύχομαι στα παιδιά να μην το βάζουν κάτω και οι δυσκολίες να τους κάνουν πιο δυνατούς.
Παντελής Μαυρίδης
Οικονομολόγος
Τα Θέματα χαρακτηρίζονται βατά και καλύπτουν όλη την ύλη.

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Η διατύπωση τους ήταν σαφή και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε τη δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.
Ειδικότερα:
To 1o Θέμα είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Προσοχή απαιτούσε το θέμα Α4, το οποίο για κάποιον που έχει διαβάσει προσεκτικά δεν θα αποτελούσε πρόβλημα.
Από το 2ο Θέμα το Β1 ήταν αρκετά απλό και αναμενόμενο, ωστόσο δεν μπήκε κάποιο θέμα με πίνακα τιμών ή μετατροπή μιας δομής επανάληψης σε άλλη, που συναντούσαμε σε παλιότερα θέματα.
Προσοχή πρέπει να δοθεί στο Γ3, καθώς η διατύπωση αφήνει κάποια αδιευκρίνηστα σημεία (“βαρύτητα θα έχει ο μέσος όρος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιοχή τιμών”), η λέξη “βαρύτητα” αφήνει την εντύπωση ότι και οι δύο μέσοι όροι SAR επηρεάζουν στο μήνυμα με διαφορετικά βάρη. Αν ο μαθητής βρήκε το μέγιστο των δύο μέσων όρων SAR θα έσφαλε, διότι το κριτήριο είναι η περιοχή τιμών και όχι η τιμή του μέσου όρου. Το ορθό θα ήταν να εμφανίσει «Εκτός ορίων» αν τουλάχιστον ένας εκ των 2 SAR είναι «Εκτός ορίων», διαφορετικά να εμφανίσει «Κοντά στα όρια» αν τουλάχιστον ένας εκ των 2 SAR είναι «Κοντά στα όρια», διαφορετικά να εμφανίσει «Χαμηλός SAR».
Το 4ο Θέμα ήταν αρκετά βατό και κάλυπτε την ύλη των προγραμμάτων – υποπρογραμμάτων.
Δημήτρης Πάτσας
Πληροφορικός

Αρχαία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα των αρχαίων θεωρητικής κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας.
Το γνωστό για ακόμη μια χρονιά ήταν κείμενο του Αριστοτέλη, αυτή τη φορά όμως από τα Πολιτικά με ξεκάθαρες ερωτήσεις για έναν καλά διαβασμένο μαθητή.
Το άγνωστο κείμενο ήταν του Θουκυδίδη με αρκετές δυσκολίες στη μετάφραση, με αναμενόμενες γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις εκτός από τον υποθετικό λόγο που ήθελε μεγάλη προσοχή από τους μαθητές.
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα φτάσουν στις άριστες βαθμολογίες με μεγαλύτερη δυσκολία από άλλες χρονιές.
Τα κείμενα ήταν ξεκάθαρα και κατανοητά, όπως και οι γραμματικές παρατηρήσεις.
Στο συντακτικό υψηλής δυσκολίας ήταν τα θέματα Γ.1.β και Γ.2.γ τα οποία έπιαναν συνολικά 11 μονάδες. Για πρώτη φορά έβαλαν εξαρτημένο υποθετικό λόγο, ο οποίος θα προβληματίσει την πλειονότητα των μαθητών.
Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα θέματα κρίνονται ως βατά για όποιον μαθητή έχει κάνει καλή προετοιμασία. Καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης χωρίς δυσκολίες στη διατύπωση των ερωτήσεων.
Το μόνο που έπρεπε να προσέξει κάποιος ήταν το υποερώτημα β στην πρώτη πηγή στο οποίο έπρεπε να συνδυάσει γνώσεις και από το δεύτερο κεφάλαιο. Είναι όμως αρκετά ξεκάθαρο αυτό που ζητάει που μάλλον δεν θα συναντήθηκαν δυσκολίες από την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Έκπληξη αποτέλεσε η επιλογή του Κρητικού καθώς το κείμενο είχε ζητηθεί και το 2011. Τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και ανταποκρίνονταν, σε μεγάλο βαθμό, στις γνώσεις που είχαν αποκτήσει οι μαθητές.
Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε τη δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.
Το παράλληλο κείμενο ήταν του Ναπ. Λαπαθιώτη και χρειαζόταν προσεκτική ανάγνωση ώστε να εντοπισθούν οι ομοιότητες και διαφορές με το διδαγμένο απόσπασμα.
Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας.
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες, έπρεπε να προσέξουν λίγο την ερώτηση γ.
Στο 2ο θέμα η ερώτηση ανάπτυξης ήταν αρκετά εύκολη, και οι μαθητές που διάβασαν καλά δεν πρέπει να δυσκολεύτηκαν να δώσουν και τα παραδείγματα που χρειάζονταν.
Στην πρώτη άσκηση τους 3ου θέματος θα έπρεπε να προσέξουν οι μαθητές ότι δίνονταν και η τιμή Pz ενός υποκατάστατου αγαθού. Το Γ3 θα δυσκόλεψε αυτούς που δεν είχαν διαβάσει το κομμάτι της αντίστοιχης θεωρίας.
Στο 4ο θέμα είχαμε μία βατή άσκηση με ερωτήματα που μπαίνουν συχνά σε εξετάσεις, αρκεί να μετέφραζαν τα παιδιά ότι «μοναδικός μεταβλητός συντελεστής η εργασία» σημαίνει ότι για να βρούμε το μεταβλητό κόστος πολλαπλασιάζουμε P x W και επειδή δεν έχουμε το W θα έπρεπε να το βρούμε. Επίσης ίσως δυσκόλεψε κάποιους το ερώτημα Δ4.
Παντέλης Μαυρίδης
Οικονομολόγος

Σχολιασμός Θεμάτων 2012

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας.
Το λεξιλόγιο του κειμένου καθιστούσε την κατανόηση του και την εξαγωγή περίληψης δύσκολη. Οι ασκήσεις ήταν απαιτητικές, εκτός από το θέμα Β1 & Β4 που ήταν αντιμετωπίσιμα, η παραγωγή λόγου ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των υποψηφίων.
Οι φιλόλογοι του φροντιστηρίου
Κανάκογλου Ρία
Ναζίδου Ρόζη

Μαθηματικά Γ.Π.

Τα θέματα ήταν βατά και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.
Δεν έκρυβαν εκπλήξεις, αλλά με παγίδες που μπορούσαν να στερήσουν μόρια.
Κλιμακούμενης δυσκολίας, με πιο δύσκολα τα Δ2 & Δ3.
Το Δ θέμα είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμο από μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

Βιολογία Γ.Π.

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν μέτριας δυσκολίας καθώς περιέχουν και απλά κομμάτια θεωρίας αλλά και συνδυασμό γνώσης και σκέψης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 3ο θέμα υπήρχε συνδυασμός της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών δια μέσου της φυσικής επιλογής με την ποικιλότητα και την ισορροπία και στο 4o θέμα διάγραμμα του 2ου κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα:
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες.
Στο 2ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν μόνο θεωρία χωρίς συνδυασμό με ερωτήματα κυρίως από το πρώτο κεφάλαιο με το AIDS αλλά και με μία ερώτηση από το δεύτερο με την παρέμβαση του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα .
Το 3ο θέμα μπορεί να θεωρηθεί πιο ενδιαφέρων καθώς συνδύαζε γνώση και κρίση με το τρίτο κεφάλαιο να δεσπόζει αλλά και ένα μέρος του δευτέρου με την ισορροπία.
Το 4ο θέμα με τον ευτροφισμό αλλά και με το φωτοχημικό νέφος μπορούσε να λυθεί με καλή γνώση θεωρίας αλλά και με σκέψη καθώς περνούσε την θεωρία στην πράξη με τα τρία διαγράμματα.
Τα θέματα ήταν για καλά διαβασμένους αλλά και προετοιμασμένους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων λόγω του ότι υπήρχε πρόβλημα με διάγραμμα αλλά και αρκετή θεωρία.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

Φυσική Γ.Π.

To 1o Θέμα θα δυσκόλεψε όσους υποψηφίους δεν είχαν σταθεί σε όλες τις λεπτομέρειες της θεωρίας.
Τα 3 ερωτήματα του 2ου Θέματος ήταν αρκετά απλά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδες.
Το 3ο Θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απαιτητικό ως 3ο θέμα.
Το 4ο Θέμα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας με το ερώτημα Δ4 να είναι προβληματικό ως προς τη διατύπωση του, καθώς ένας πυρήνας εκπέμπει ένα φωτόνιο που προκαλεί μια διέγερση ή ιονισμό ατόμου. Όμως το πρώτο άτομο μπορεί να δώσει νέες διεγέρσεις στα γειτονικά του άτομα με το ηλεκτρόνιο που διαφεύγει του πυρήνα. Νομίζω ότι θα είναι άδικο για τα παιδιά που απάντησαν διέγερση ενός ατόμου να χάσουν το ερώτημα καθώς το σχολικό βιβλίο λέει ένα φωτόνιο μπορεί να απορροφηθεί από ένα άτομο και μόνο!
Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα στα οποία μπορούσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά μόνο οι άριστοι μαθητές.
Το Θέμα Α χωρίς καμία έκπληξη.
Το Θέμα Β θα προβλημάτισε τους μαθητές ως προς τις γνώσεις που πρέπει να είχαν διαθέσιμες από τα Μαθηματικά Κατ. της Β΄Λυκείου.
Το Θέμα Γ μέτριας δυσκολίας με κάποιες παγίδες. Θα το έλυσαν ολόσωστα καλά προετοιμασμένοι μαθητές.
Το Θέμα Δ πάρα πολύ απαιτητικό, στο οποίο μόνο οι ικανότεροι των μαθητών μπορούσαν να ανταποκριθούν, εάν είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους.
Ο χρόνος εντελώς ανεπαρκής για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.
Δυστυχώς συνεχίζουν και με τα μαθηματικά κατ. να καταρρακώνουν τη ψυχολογία των μαθητών της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Φυσική Κατεύθυνσης

Μικρότερα σε όγκο σε σχέση με τα περσινά, αλλά με πολλή περισσότερη φυσική σκέψη να απαιτείται για να φτάσει σε ορθά αποτελέσματα ο υποψήφιος.
Προβληματική η διασπορά των μονάδων. Πολύ λίγες από το 2ο και το 5ο Κεφ.
Θέμα Α: Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες εκτός από το Α4 και το Α5α που προϋποθέτουν ότι οι μαθητές θα είχαν προσέξει όλες τις λεπτομέρειες της θεωρίας.
Θέμα Β: Το Β2 βατό, το Β1 θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όσους δεν διάβασαν προσεκτικά την εκφώνηση. Το Β3 απαιτητικό ως προς τη φυσική του σκέψη.
Θέμα Γ: Αρκετά απαιτητικό ως 3ο θέμα. Εκτός από το Γ1&2 τα υπόλοιπα προϋποθέτουν υποψήφιους που πρέπει να έχουν λύσει αρκετές ασκήσεις στο 4ο Κεφ.
Θέμα Δ: Απαιτεί καλά προετοιμασμένους υποψήφιους με αναπτυγμένη φυσική σκέψη, οι οποίοι ταυτοχρόνως να έχουν ασχοληθεί με αντίστοιχη άσκηση, ειδάλλως φαντάζει ουτοπικό να λύσουν το Δ3 & το Δ4.
Θα πρέπει κάποια στιγμή η επιτροπή θεματοδοσίας να καταλάβει ότι οι υποψήφιοι της κάθε χρονιάς αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη ύλη, άρα δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολές επειδή το μάθημα ως προς την ύλη του παραμένει αμετάβλητο για πάνω από 10 χρόνια.
Για μαθητές που δεν έχουν φροντιστηριακή βοήθεια θα είναι πολύ δύσκολο να υπερβούν το 10!
Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν μέτριας δυσκολίας και με καλή κάλυψη όλης της ύλης.
Αναλυτικότερα:
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρούνται σχετικά εύκολες.
Στο 2ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να θεωρηθούν καλές λόγω του ότι έλειπε το στοιχείο του συνδυασμού και ήταν καθαρά θεωρητικές.
Στο 3ο θέμα το πρόβλημα κληρονομικότητας στις μύγες Drosophila και η ερμηνεία του γενεαλογικού δέντρου μιας αυτοσωμικής υπολειπόμενης ασθένειας στον άνθρωπο, ευνοούν τους περισσότερους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης σε σχέση με ερωτήσεις θεωρίας παλαιότερων ετών.
Στο 4ο θέμα το πρόβλημα με την αντιγραφή ήθελε προσοχή στην εύρεση των αλυσίδων και τα θέματα των περιοριστικών ενδονουκλεάσεων και των τριών κυττάρων με διαφορετική ποσότητα γενετικού υλικού μπορούν να θεωρηθούν απλά για διαβασμένους μαθητές .
Σε γενικές γραμμές τα θέματα δίνουν ευκαιρία σε καλά διαβασμένους μαθητές να γράψουν αρκετά καλούς βαθμούς.
Αντώνης Τραγαντζόπουλος
Βιολόγος

Χημεία Κατεύθυνσης

Τα θέματα Α & Β κάλυπταν μεγάλο μέρος της θεωρίας αλλά δεν είχαν καμιά δυσκολία στο να απαντηθούν.
Το θέμα Γ3 της οργανικής δεν είχε επίσης κανένα ¨σκοτεινό¨σημείο και προέκυπτε από το συνδυασμό των αντιδράσεων.
Το θέμα Δ είχε μια κλιμακούμενη δυσκολία. Τα Δ1 & Δ2 μπορούσαν εύκολα να απαντηθούν ενώ το Δ3 ήθελε λίγη προσοχή παραπάνω.
Σε γενικές γραμμές όλα τα θέματα ήταν αρκετά βατά με τους περισσότερους μαθητές να προσεγγίζουν άνετα το 18 ενώ ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής να μπορεί ν΄αγγίζει και το άριστα.
Κριτσανίδα Γεωργία
Χημικός

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως εύκολα.
Η πρώτη ομάδα θεμάτων ήταν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία για τους μαθητές που είχαν διαβάσει καλά όλη την ύλη.
Στην δεύτερη ομάδα τα θέματα Β1 και Β3 που είχαν την μεγαλύτερη βαθμολόγηση ήταν εύκολα, το Β2 ήταν μικρό και δεν θα αντιμετώπισαν πρόβλημα οι μαθητές που είχαν διαβάσει όλη την ύλη και όχι μόνο τα SOS.
Παντελής Μαυρίδης
Οικονομολόγος

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Τα θέματα ήταν βατά και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.
Το επίπεδο δυσκολίας ήταν ίδιο με τα περσινά θέματα, χωρίς παγίδες.
Τα θέματα κάλυπταν όλη την ύλη του μαθήματος και ήταν αναμενόμενα. Η διατύπωση των θεμάτων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.
Πάτσας Δημήτρης
Πληροφορικός

Αρχαία Κατεύθυνσης

Αρχαία Γνωστό
Τα Ηθικά Νικομάχεια πιθανόν δεν ήταν αναμενόμενα από πολλούς μαθητές και αυτό μπορεί να οδήγησε σε χαμένες μονάδες για μαθητές πλημμελώς προετοιμασμένους.
Γενικά τα θέματα ήταν βατά και αντιμετωπίσιμα από καλά προετοιμασμένους μαθητές. Για να γράψει ένας μαθητής όλες τις μονάδες του γνωστού θα έπρεπε να έχει κατανοήσει σε βάθος το αρχαίο κείμενο, αυτό ιδίως ισχύει για το Β2.
Αρχαία Άγνωστο
Τα φετινά θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας.
Το κείμενο ήταν κατανοητό με κάποιες δυσκολίες στη μέση του κειμένου.
Οι γραμματικές παρατηρήσεις ήταν δυσκολότερες από κάθε άλλη χρονιά. Οι συντακτικές παρατηρήσεις δεν έκρυβαν δυσκολίες.
Ναζίδου Ρόζη – Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογοι

Λατινικά Κατεύθυνσης

Φέτος τα θέματα στα λατινικά ήταν αναμενόμενα χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, κάλυπταν συνολικά την ύλη και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας.
Μπορούσαν να ανταποκριθούν μέχρι ενός επιπέδου όλοι οι μαθητές και αυτοί που ήταν καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να γράψουν από αρκετά καλά έως άριστα.
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας ήταν αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το πρώτο θέμα είχε εύκολα κατανοητές ερωτήσεις οι οποίες δεν θα μπέρδεψαν το μαθητή.
Το δεύτερο θέμα είχε αναμενόμενες πηγές, οι οποίες ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την κατανόηση τους.
Συμπερασματικά τα φετινά θέματα για έναν πολύ καλά διαβασμένο υποψήφιο ήταν εύκολα και θα μπορούσε να γράψει άριστα.
Καλά αποτελέσματα
Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας χαρακτηρίζονται αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.
Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε την δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Στην ΟΜΑΔΑ Α οι ερωτήσεις σωστού λάθους και επιλογής με λίγη προσοχή δεν θα υπήρχαν προβλήματα.
Στην ΟΜΑΔΑ Β το θέμα ανάπτυξης ήταν από τα SOS.
Στην ΟΜΑΔΑ Γ είχαμε μια εύκολη άσκηση, μόνο στο Γ4 ερώτημα έπρεπε να προσέξουν την απάντηση τους για το τι συμβαίνει στην οικονομία.
Στην ΟΜΑΔΑ Δ τα ζητούμενα ήταν εύκολα, έπρεπε να δώσουν προσοχή για να καταλάβουν τα δεδομένα, αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα σχήμα στο πρόχειρο.
Πρέπει να έγραψαν άριστα οι καλά διαβασμένοι και αρκετά καλά οι λιγότερο διαβασμένοι μαθητές.
Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Σχολιασμός Θεμάτων 2011

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα θέματα της έκθεσης ήταν αναμενόμενα και μέτριας δυσκολίας. Απαιτούσαν προσοχή και καλή γνώση της θεωρίας από τους μαθητές.
Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίαζε το θέμα Β1 καθώς ήταν δυσνόητο και διφορούμενο το περιεχόμενο της φράσης και το θέμα Β4 με τα συνώνυμα και τα αντώνυμα.
Σχετικά με την έκθεση το ζητούμενο ήταν διατυπωμένο με σαφήνεια και μπορούσε εύκολα ο μαθητής να παραθέσει επιχειρήματα και για τους δύο θεματικούς πυρήνες.
Ναζίδου Ρόζη (φιλόλογος)
Τσότρας Αντώνης (φιλόλογος)

Μαθηματικά Γ.Π.

Η δυσκολία των φετινών θεμάτων σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμη με αυτήν των θεμάτων του σχολικού βιβλίου, το οποίο πρέπει να αποτελεί και το μέτρο ορισμού της δυσκολίας των θεμάτων.
Τα φετινά θέματα με βάση το παραπάνω κριτήριο ήταν τα δυσκολότερα όλων των εποχών, θέτοντας συνάμα εκτός μάχης τους υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης.
Απαιτούσαν από τον υποψήφιο μια συνολική μαθηματική παιδεία και μια μαθηματική σκέψη σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στα πλαίσια διδασκαλίας μόνο του μαθήματος αυτού.
Όλα τα ερωτήματα των θεμάτων (Β, Γ, Δ) απαιτούσαν να έχουν απαντηθεί σωστά τα προηγούμενα τους με αποτέλεσμα οι μαθητές μέτριου επιπέδου να μην μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την λύση αυτών.
Η θεμιτή κλιμακούμενη δυσκολία απουσίαζε καθώς ήδη από το Β1 οι απαιτήσεις σε μαθητική σκέψη ήταν πολύ μεγάλες.
Αναμένεται οι επιδόσεις να είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις περσινές με ότι συνεπάγεται αυτό.
Κλείνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να υποβάλω το εξής ερώτημα :
Ποια δημόσια σχολική μονάδα εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο από το υπουργείο πρόγραμμα σπουδών προετοίμασε τους μαθητές για ένα τέτοιο επίπεδο θεμάτων;
Θα χαρώ πολύ εάν μάθω έστω και μια θετική απάντηση!
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός
parpen@hol.gr

Βιολογία Γ.Π.

Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας για το έτος 2011 μπορούν να θεωρηθούν μέτριας δυσκολίας συγκρίνοντας τα με προηγουμένων ετών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 3ο θέμα υπήρχε άσκηση και στο 4o θέμα διάγραμμα του 1ου κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα:
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες.
Στο 2ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν μόνο θεωρία χωρίς συνδυασμό με ερωτήματα κυρίως από το κεφάλαιο της εξέλιξης.
Το 3ο θέμα ήταν ένας συνδυασμός άσκησης με τροφικές πυραμίδες και του κύκλου του αζώτου τα οποία μπορούν να θεωρηθούν καλά θέματα για διαβασμένους μαθητές.
Το 4ο θέμα ήταν εξολοκλήρου από την άμυνα του οργανισμού με μια μικρή δυσκολία στην ερμηνεία του διαγράμματος.
Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους κυρίως τους μαθητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης λόγω του ότι υπήρχε άσκηση και διάγραμμα.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

Φυσική Γ.Π.

Το 1ο θέμα δεν εμφάνιζε ιδιαίτερες δυσκολίες.
Στο 2ο θέμα το Β1 και το Β2 δεν παρουσίαζαν δυσκολίες, το Β3 πιθανόν να μπερδέψει μέτρια προετοιμασμένους υποψηφίους.
Το 3ο θέμα ήταν φυσιολογικής δυσκολίας.
Το 4ο θέμα είναι από μια ενότητα που δίνει συχνά τέταρτα θέματα, το οποίο όμως θα απαιτούσε αρκετά καλή προετοιμασία για να λυθεί σωστά και ολοκληρωμένα.
Τα θέματα παρουσίαζαν κλιμακούμενη δυσκολία κάτι που επιβάλετε για θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.
Καϊρέτης Στέργιος
Φυσικός

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Σαφώς τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών. Υπήρχε μια απότομη κλιμάκωση της δυσκολίας πάνω από το 10.
Το θέμα Γ είναι ιδιαίτερα δύσκολο , απαιτητικό και πολύ μεγάλο σε έκταση. Υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες που απαιτούσαν αιτιολόγηση και αρκετές παγίδες.
Το θέμα Δ είναι απαιτητικό και για να απαντηθεί ολοκληρωμένα απαιτεί πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Αναμένεται μεγάλο ποσοστό κάτω της βάσης και αρκετά μικρό πάνω από 15.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

Φυσική Κατεύθυνσης

Θέμα 1ο: Αρκετά βατό με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει διαβάσει τη θεωρία φροντίζοντας να την έχει εμπεδώσει.
Θέμα 2ο: Το Β1 είναι απαιτητικό, καθώς χρειάζεται ο υποψήφιος να σκεφτεί ότι υπάρχουν διαφορετικές Θ.Ι. και να μην πέσει στην παγίδα ότι έχουν το ίδιο πλάτος, άρα να διαλέξουν κατευθείαν το γ.
Το Β2 είναι βατό, εφόσον δεν μπερδέψει η διατύπωση, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη είναι προβληματική και όχι τόσο ξεκάθαρη για το ποιες συχνότητες είναι ίσες.
Το Β3 είναι εύκολο, αφού χρειάζεται μια απλή εφαρμογή της Α.Δ.Ο. Η ένσταση μου είναι ότι υπάρχει ταυτόχρονη κρούση τριών σωμάτων, όταν στο σχολικό βιβλίο υπάρχει παντού κρούση μόνο 2 σωμάτων.
Θέμα 3ο: Είναι πρόβλημα και όχι άσκηση, κάτι που σημαίνει ότι ο μέσος υποψήφιος θα χάσει αρκετές μονάδες. Μόνο καλά προετοιμασμένοι μαθητές με καλή φυσική σκέψη θα μπορούσαν να το λύσουν ολόσωστα.
Θέμα 4ο: Για ακόμα μια χρονιά στερεό! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βάζουν ένα αγχωτικό σχήμα για τους υποψήφιους με στόχο να είναι διαφορετικό από τα θέματα προηγούμενων ετών. Τα ερωτήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους (θετικό στοιχείο). Είναι όμως ένα θέμα που χρειάζεται να έχει εμπεδώσει ο υποψήφιος όλη τη θεωρία του τέταρτου κεφαλαίου και να έχει λύσει πολλές ασκήσεις, για να το ολοκληρώσει σωστά.
Γενικό σχόλιο: Πιο δύσκολα από τα περσινά. Πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι με τον όγκο τους (πάρα πολλά). Οι επιδόσεις θα κινηθούν χαμηλότερα από πέρυσι σε όλο το φάσμα τους.
Καϊρέτης Στέργιος
Φυσικός

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά διαβασμένοι μαθητές εύκολα μπορούν να γράψουν άριστα.

Θέμα 1ο : Χωρίς δυσκολίες
Θέμα 2ο : Απλές ερωτήσεις ανάπτυξης μόνο από τη θεωρία του βιβλίου.
Θέμα 3ο : Ανάπτυξης και συνδυασμού μαζί, ήθελαν σκέψη πριν απαντηθούν. Το Γ3 μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές.
Θέμα 4ο : Κλασσική άσκηση Mentel και διυβριδισμού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα έπρεπε να ανφερθούν και οι νόμοι του Mentel.

Τραγαντζόπουλος Αντώνης
ΒιολόγοςΤα
Τα φετινά θέματα είναι πιο απαιτητικά από τα περσυνά σε δυσκολία, σε κάλυφη ύλης και σε έκταση.
Άριστες επίδοσεις θα έχουν μόνο οι μαθητές που προετοιμάστηκαν πολύ καλά, μην αφήνοντας κάτι αδιάβαστο κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Επίσης θα έπρεπε να διαχειριστούν οι υποψήφιοι σωστά τον χρόνο τους μέσα στις εξετάσεις λόγω των μεγάλων απαντήσεων που χρειαζόταν να δοθούν.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

Χημεία Κατεύθυνσης

Τα σημερινά θέματα έχουν το απαραίτητο εύρος που πρέπει να έχουν τα θέματα των Πανελλαδικών, καθώς καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης.
Η δυσκολία των θεμάτων παρουσιάζει διαβάθμιση, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει ο κάθε μαθητής να γράψει σύμφωνα πάντα με τη προσπάθεια που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και σύμφωνα με τις δυνατότητες του.
Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να έχει μια άριστη επίδοση.
Κριτσανίδα Γεωργία
Χημικός

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Στη πρώτη ομάδα θεμάτων δεν υπήρχαν “πονηρά” σημεία και τα θέματα ήταν βατά για όλους τους μαθητές.
Στη δεύτερη ομάδα οπού τα θέματα είναι ανάπτυξης, οι μαθητές που ασχολήθηκαν με το μάθημα, είχαν διαβάσει σωστά και ολοκληρωμένα δεν θα πρέπει να αντιμετώπισαν προβλήματα.
Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι τα σημερινά θέματα μπορούν να θεωρηθούν εύκολα.
Μαυρίδης Παντέλης
Οικονομολόγος

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

1. Το 1ο θέμα είναι αρκετα απλό ακόμα και για ένα μέτρια προετοιμασμένο μαθητή, εκτός απο το υποερώτημα Α4. Το Α4 απαιτούσε βαθύτερη κατανόηση του προγραμματισμού και μόνο αν ο μαθητής είχε εμβαθύνει ώστε να κατανοήσει ότι οποιαδήποτε σύγκριση π.χ. η Χ>1 αποτελεί συνάρτηση που επιστρέφει τιμή τυπου ΛΟΓΙΚΗ θα μπορούσε να απαντήσει. Ωστόσο οι 3 μονάδες που αναλογούν στο συγκεκριμένο υποερώτημα και η απλότητα και σαφήνεια των υπόλοιπων υπερωτημάτων καθιστούν το 1ο θέμα ιδιαιτέρως απλό με σαφή διατύπωση.
2. Το 2ο θέμα ήταν ιδιαίτερα απλό, θεωρείται κλασικό ερώτημα, που έχει ξαναζητηθεί σε επίπεδο πανελληνίων, η δε διατύπωση του ήταν σαφή και δε χρειάζεται κάποια διευκρίνηση.
3. Το 3ο θέμα ήταν αρκετά εύκολο και απλοποιήθηκε περαιτέρω μετά τις διευκρινήσεις του υπουργείου. Ωστόσο στο υποερώτημα Γ5 ο μαθητής έπρεπε να εμφανίσει το όνομα του επιτυχόντα με την μικρότερη βαμολογία ΕΦΟΣΟΝ υπήρξε επιτυχών στις εξετάσεις. Η διατύπωση του 3ου θέματος είναι σαφή.
4. Το 4ο θέμα ήταν πιο απαιτητικό από τα υπόλοιπα, ωστόσο δεν ξεφεύγει ιδιαίτερα από το επίπεδο ευκολίας των υπόλοιπων θεμάτων. Το υποερώτημα Δ4 που βαθμολογείται με τις περισότερες μονάδες θα μπορούσε να λυθεί από ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή. Η διατύπωση του 4ου θέματος θεωρείται σαφή.
Γενικά τα θέματα ήταν απλά, ίσως τα απλούστερα της τελευταίας πενταετίας, με σαφή διατύπωση – χωρίς σκοτεινά σημεία – και με κλιμακούμενη δυσκολία.
Πάτσας Δημήτρης
Πληροφορικός

Αρχαία Κατεύθυνσης

Τα θέματα των αρχαίων ήταν βατά για έναν μαθητή με καλές βάσεις και συστηματικό διάβασμα και μέτρια έως δύσκολα για μαθητές με κενά από προηγούμενες τάξεις.
Στο γνωστό τα ερωτήματα ήταν αναμενόμενα και με σαφήνεια διατυπωμένα. Μπορούσε ο μαθητής με ένα καλό διάβασμα των ερμηνευτικών της κάθε ενότητας να ανταποκριθεί.
Στο άγνωστο αν και δεν υπήρχαν θέματα προχωρημένης γραμματικής και συντακτικού, εντούτοις απαιτούσαν καλή γνώση όλων των πεδίων της γραμματικής και εμπειρία στη συντακτική ανάλυση του κειμένου.
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα στα Λατινικά ήταν σαφώς δυσκολότερα από πέρυσι. Απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, καλή προετοιμασία καθώς και εις βάθος κατανόηση των συντακτικών-γραμματικών φαινομένων από τους μαθητές. Κάποιος χωρίς κενά και με συστηματικό διάβασμα κατά την διάρκεια της χρονιάς μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά.
Επίσης και ένας μέτριος μαθητής μπορούσε σχετικά εύκολα να κινηθεί μεταξύ 10 & 13.
Τέλος όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια.
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τα περσινά και απαιτούσε καλή γνώση της ύλης του βιβλίου.
Η πρώτη ομάδα θεμάτων ήταν αναμενόμενη χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Η δεύτερη ομάδα θεμάτων έκρυβε παγίδες στο ερώτημα Β. 2 ως προς τη διατύπωση του.Η πρώτη πηγή ήταν ιδιαίτερα κατανοητή και αναμενόμενη από ένα κεφάλαιο το οποίο κάθε χρόνο προτιμάται από την επιτροπή εξετάσεων.
Η δεύτερη πηγή δημιούργησε μία μικρή σύγχυση στους μαθητές για το κομμάτι της θεωρίας αλλά οι πληροφορίες της πηγής αντλούνταν σχετικά εύκολα.
Καλά αποτελέσματα!!!
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενα για καλά διαβασμένους μαθητές.
Το Θέμα Α ήταν πολύ εύκολο και ξεκάθαρο.
Το θέμα Β είχε 2 υποερωτήματα τα οποία μπορούσαν να μπερδέψουν τους μαθητές.
Τα θέματα Β2 και Γ1 ήταν θέματα θεωρίας, τα οποία ήταν πολύ βατά.
Τέλος, το παράλληλο είναι ένα αναμενόμενο κείμενο, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία για τους προσεκτικούς.
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Στην πρώτη ομάδα θεμάτων δεν πρέπει να αντιμετώπισαν δυσκολίες οι υποψήφιοι,στο πολλαπλής επιλογής Α2 όμως θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η επιβολή του φόρου είναι και αύξηση της τιμής.
Στη δεύτερη ομάδα οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς ήταν από τα αναμενόμενα θέματα αλλά μεγάλο σε όγκο.
Στην τρίτη ομάδα είχαμε εύκολη άσκηση το μόνο που έπρεπε να προσέξουν οι υποψήφιοι ήταν στις ελαστικότητες ζήτησης και εισοδήματος τις αρχικές τιμή-εισόδημα-ποσότητα.
Στην τέταρτη ομάδα η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί εύκολη, με μόνη δυσκολία στο ερώτημα Δ4 για τους μαθητές που δεν είχαν κατανοήσει τις ασκήσεις της ανώτατης τιμής.
Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Σχολιασμός Θεμάτων 2010

Νεοελληνική Γλώσσα

Tα φετινά θέματα ήταν βατά στο σύνολό τους με μη αναμενόμενο βέβαια το θέμα της έκθεσης.
Αρχικά η αυτομόρφωση ως έννοια θα μπορούσε να αγχώσει το μαθητή, καθώς δεν εμπεριέχεται στις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου αλλά εξηγούνταν επαρκώς μέσα στο κείμενο.
Πιο συγκεκριμένα το κείμενο της Αλεξάνδρας Κορωναίου ήταν σαφές και εύληπτο, άρα εύκολα μπορούσε ο μαθητής να κερδίσει μονάδες από την περίληψη.
Επιπροσθέτως μικρής δυσκολίας ήταν και οι ασκήσεις θεωρίας, οι οποίες κινούνταν περισσότερο στο επίπεδο της Β΄ Λυκείου παρά της Γ΄, εκτός από το θέμα Β4.
Τέλος στην έκθεση ήταν ευδιάκριτοι οι θεματικοί πυρήνες, αλλά υπήρχε ο κινδύνος για πιθανή παρανόηση του θέματος.
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

Μαθηματικά Γ.Π.

Βατά κλιμακούμενης δυσκολίας και αναμενώμενα, εκτός της θεωρίας που είχε εκπλήξεις.
Η απόδειξη αποτελεί “ανακάλυψη” της επιτροπής.
Επίσης θα προβληματίσει το γ ερώτημα σωστού λάθους, κυρίως τους υποψήφιους θεωρητικής κατεύθυνσης.
Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Βιολογία Γ.Π.

Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας για το έτος 2010 ήταν αρκετά αναμενόμενα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 4o θέμα ήταν από το τρίτο κεφάλαιο το οποίο επανήλθε στην εξεταστέα ύλη φέτος έπειτα από αρκετά χρόνια.
Αναλυτικότερα:
Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες,
Στο 2o θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν αρκετά απλές όπως και η αντιστοίχηση.
Στο 3o θέμα η φλεγμονώδες αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο θέμα.
Το 4o θέμα δεν είχε καμία δυσκολία καθώς ήταν καθαρή θεωρία από το τρίτο κεφάλαιο.
Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους όλους τους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων και κυρίως της θεωρητικής κατεύθυνσης καθώς δεν υπήρχε ασκήση.

Φυσική Γ.Π.

Τα θέματα είναι αρκετά δυσκολότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που θα δυσκόλεψε μαθητές όχι καλά προετοιμασμένους.

Στο 1ο Θέμα στάθηκαν περισσότερο σε καθαρά θεωρητικά κομμάτια, κάτι που θα δυσκόλεψε όποιους διαβάζουν τη θεωρία απλώς για να λύσουν ασκήσεις.

Στο 2ο Θέμα τα δυο πρώτα ερωτήματα ήταν βατά, το 3ο μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους ως προς την αιτιολόγηση του.

Στο 3ο Θέμα κάποια ερωτήματα απαιτούσαν καλή εξοικείωση με το συγκεκριμένο κομμάτι της θεωρίας, ασφαλώς απαιτητικότερο από των προηγούμενων ετών.

Στο 4ο Θέμα απαιτούσε καλή γνώση των ιδιοτήτων των λογαρίθμων, κάτι που μάλλον δεν πρέπει να αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς το μάθημα το επιλέγουν κυρίως μαθητές της θετικής κατεύθυνσης.

Καϊρέτης Στέργιος
Φυσικός

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα είναι χωρίς εκπλήξεις και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Ο διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει με σχετική άνεση μέχρι το 15-16.
Το 1ο θέμα είναι αρκετά βατό, στο Α4 στο α πιθανώς κάποιοι να το απάντησαν λαναθσμένα.
Το 2ο θέμα δεν παρουσιάζε ιδιαίτερη δυσκολία.
Στο 3ο θέμα αρκετά δύσκολο ήταν το Γ2, το οποίο απαιτεί από τον μαθητή να έχει πολύ καλές γνώσεις για να το λύσει.
Στο 4ο θέμα τα δυο πρώτα ήταν βατά, ενώ το Δ3 και το Δ4 θα πρέπει να δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

Φυσική Κατεύθυνσης

Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και πιο δύσκολα σε σχέση με τα περσινά.
Το 1ο θέμα είχε πολλαπλής επιλογής με αναφορές μόνο στη θεωρία.
Στο 2ο θέμα:
Το Β1 πιθανόν να μπέρδεψε αρκετούς υποψήφιους, οι οποίοι βιαστικά μπορεί να θεώρησαν ότι το πλάτος δεν εξαρτάται από τη συχνότητα.
Το Β2 είναι αρκετά απαιτητικό, καθώς έχουμε αλλαγή Θ.Ι. Η σωστή επίλυση του απαιτεί καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Το Β3 είναι αρκετά απλό με την προυπόθεση ότι εφαρμόζει την Α.Δ.Ο. σε κάθε άξονα ξεχωριστά ή την Α.Δ.Ο. διανυσματικά στο σύνολο.
Το 3ο θέμα: Είναι απλό χωρίς απαιτήσεις φυσικής σκέψης. Το μόνο που μπορεί να δυσκολέψει κάποιους μέτρια προετοιμασμένους μαθητές είναι η ταυτοποίηση της τάσης του πυκνωτή με την ΗΕΔ της πηγής.
Το 4ο θέμα: Τα 2 πρώτα ερωτήματα είναι απλές περιπτώσεις κύλισης στερεού, δεν πρέπει να δυσκόλεψαν κάποιον που έχει ασχοληθεί με την κύλιση. Το Δ3 είναι απλό με την προυπόθεση ότι έχουμε πάρει ίδια ταχύτητα κέντρου μάζας και γωνιακή ταχύτητα για τα δύο σώματα. Το Δ4 είναι απαιτητικό και μπορούν να το προσεγίσουν καλά διαβασμένοι μαθητές.
Καϊρέτης Στέργιος
Φυσικός

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά διαβασμένοι μαθητές εύκολα μπορούν να γράψουν άριστα.
Θέμα 1ο : Χωρίς δυσκολίες
Θέμα 2ο : Απλές ερωτήσεις ανάπτυξης μόνο από τη θεωρία του βιβλίου.
Θέμα 3ο : Ανάπτυξης και συνδυασμού μαζί, ήθελαν σκέψη πριν απαντηθούν. Το Γ3 μπορεί να δυσκόλεψε τους μαθητές.
Θέμα 4ο : Κλασσική άσκηση Mentel και διυβριδισμού χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα έπρεπε να ανφερθούν και οι νόμοι του Mentel.
Τραγαντζόπουλος Αντώνης
Βιολόγος

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν βατά και εύκολα.
Πρώτη Ομάδα: Τα θέματα σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής ήταν εύκολα και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές.
Το ερώτημα Α.5 ήταν απλό, μπορεί όμως να αιφνιδίασε κάποιους γιατί έπεσε για 1η φορά άσκηση.

Δεύτερη Ομάδα: Τα θεωρητικά κομμάτια που ζητήθηκαν ήταν αναμενόμενα και δεν θα δυσκόλεψαν τους διαβασμένους μαθητές.

Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος
Πρώτη Ομάδα: Τα θέματα σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής ήταν εύκολα και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές.Το ερώτημα Α.5 ήταν απλό, μπορεί όμως να αιφνιδίασε κάποιους γιατί έπεσε για 1η φορά άσκηση.
Δεύτερη Ομάδα: Τα θεωρητικά κομμάτια που ζητήθηκαν ήταν αναμενόμενα και δεν θα δυσκόλεψαν τους διαβασμένους μαθητές.
Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Αρχαία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα των αρχαίων Ελληνικών ήταν βατά ως προς το βαθμό δυσκολίας τους.
Το γνωστό, αν και δεν ήταν αναμενόμενα τα Ηθικά Νικομάχεια, οι ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες ως προς τα ζητούμενα και έβγαιναν σχετικά εύκολα για κάποιον με καλή προετοιμασία.
Το αδίδακτο κείμενο ήταν ικανοποιητικής δυσκολίας και οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις δεν είχαν ιδιαίτερες παγίδες, για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή.
Καλά αποτελέσματα!!!
Ναζίδου Ρόζη, Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογοι

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το βαθμό δυσκολίας.

Τα ερωτήματα ως προς τη διατύπωση τους ήταν ξεκάθαρα και κατανοητά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κάλυπταν το μεγαλύτερο φάσμα της ύλης εκτός απο το Παρευξείνιο.

Οι πηγές ήταν κατανοητές και με λίγη προσοχή οι μαθητές θα έγραψαν καλά.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος.
Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το βαθμό δυσκολίας.Τα φετινά θέματα της Ιστορίας κρίνονται ικανοποιητικά ως προς το βαθμό δυσκολίας.

Τα ερωτήματα ως προς τη διατύπωση τους ήταν ξεκάθαρα και κατανοητά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κάλυπταν το μεγαλύτερο φάσμα της ύλης εκτός απο το Παρευξείνιο.

Οι πηγές ήταν κατανοητές και με λίγη προσοχή οι μαθητές θα έγραψαν καλά.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος.

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αλλά ο όγκος των θεμάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με παλαιότερα έτη και μπορεί να άγχωσε τους μαθητές. Το πεζό κείμενο του Γιώργου Ιωάννου ήταν ένα από τα σχετικά εύκολα νοηματικά κείμενα της ύλης.
Οι ερωτήσεις κρίνονται ως βατές με εξαίρεση την Β1 α, η οποία ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους.
Πιο αναλυτικά:
Η ερώτηση Α1 κρίνεται ως αναμενόμενη και εύκολη.
Στο θέμα Β1 έχει δυσκολία το πρώτο ζητούμενο, στο οποίο έπρεπε ο μαθητής να γνωρίζει το σχόλιο του βιβλίου. Το δεύτερο σκέλος ήταν βατό.
Στο θέμα Β2 δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το θέμα Γ1 ήταν απλά ζήτημα κατανόησης του κειμένου.
Τέλος το παράλληλο κείμενο δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες και αρκούσε η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου.
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Σχολιασμός Θεμάτων 2009

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται βατά στο σύνολο τους με μικρή δυσκολία στο δεύτερο ζητούμενο της έκθεσης, καθώς ήταν μη αναμενόμενο, γιατί δεν έχει ανάλογο θέμα στο σχολικό βιβλίο.
Πιο συγκεκριμένα : Το κείμενο που ζητείται για περίληψη ήταν λογοτεχνικό δοκίμιο ειλημμένο από έργο του Άγγελου Τερζάκη “Ταραγμένες Ψυχές”, που απαιτεί προσοχή στην περίληψη.
Οι ασκήσεις αποτελούν ύλη της Β΄ και Γ΄ Λυκείου χωρίς καμία δυσκολία, με εξαίρεση το ερώτημα Β4β που θα προκαλέσει άγχος στον υποψήφιο, καθώς δεν υπάρχει ποιητικό αίτιο για να γίνει εύκολα η μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική.

Μαθηματικά Γ.Π.

Τα φετινά θέματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ίδιας ευκολίας με τα περσινά.
Το 1ο θέμα είναι θεωρία χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ το 2ο θέμα είναι μια απλή άσκηση, εφαρμογή τύπων.
Το 3ο θέμα είναι επίσης απλή κλασσική άσκηση του 1ου κεφαλαίου.
Το 4ο θέμα αποτελείται από 2 ερωτήματα Α και Β. Στο Α ερώτημα το μόνο που έπρεπε να προσέξει ο μαθητής είναι ότι το λ πραγματικός αριθμός άρα η παράγωγός του είναι μηδέν, αλλιώς δεν είχε καμία δυσκολία. Στο Β ερώτημα έπρεπε ο μαθητής να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει την μονοτονία της συνάρτησης από το Α ερώτημα ώστε να κατατάξει τις παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά για να βρει το εύρος. Επίσης χρειαζόταν να θυμάται ιδιότητες λογαρίθμων και εύρεση πρόσημου ενός τριωνύμου από Β Λυκείου. .
Η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν κάνει μια σωστή προετοιμασία, θα πρέπει εύκολα να προσεγγίσει βαθμούς μεγαλύτερους από το 15.

Βιολογία Γ.Π.

Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας μπορούν να χαρακτηρισθούν αρκετά βατά. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η έλλειψη άσκησης στο 4o θέμα κάνει τα θέματα να θεωρηθούν εύκολα. Αναλυτικότερα:
Στο 1o θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σε γενικές γραμμές εύκολες, όπως και οι ερωτήσεις ανάπτυξης του 2oυ θέματος.
Στο 3o θέμα ο ρόλος του όζοντος στην ατμόσφαιρα δεν έκρυβε καμία παγίδα και μπορεί να θεωρηθεί ως αναμενόμενο θέμα για φέτος. Το 4o θέμα δεν είχε καμία δυσκολία και η θεωρία των λοιμωδών νοσημάτων θα αφήσει ικανοποιημένους αρκετούς από τους εξεταζόμενους.
Τα θέματα θα αφήσουν ικανοποιημένους όλους τους μαθητές και των τριών κατευθύνσεων και αποτελούν ευκαιρία για αρκετά μεγάλους βαθμούς στο μάθημα της βιολογίας.

Φυσική Γ.Π.

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά με καλή κατανομή από όλη την θεωρία και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Στο 1ο Θέμα για ακόμα μια χρονιά υπάρχει κατανομή των ερωτήσεων και από τα τεσσάρα κεφαλαία. Ένας μαθητής που έχει εμπεδώσει και προσέξει τις λεπτομέρειες της θεωρίας, δεν θα δυσκολευόταν να συγκεντρώσει όλες τις μονάδες του θέματος.
Στο 2ο Θέμα το 1ο ερώτημα δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία καθώς η απάντηση του είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει ο μαθητής στο 1ο κεφάλαιο. Το 2ο ερώτημα για έναν μαθητή που δεν έδωσε την απαραίτητη βαρύτητα στον νόμο τουCoulomb μπορεί να τον οδηγούσε σε λανθασμένη επιλογή. Το 3ο ερώτημα είναι μια απλή πυρηνικά αντίδραση χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία.
Στο 3ο Θέμα το πρώτο και δεύτερο ερώτημα δεν παρουσιάζουν δυσκολία. Αν ο υποψήφιος είχε λύσει κατά την διάρκεια της χρονιάς παρόμοιες ασκήσεις δεν θα αντιμετώπιζε ούτε και στο τρίτο και τέταρτο ερώτημα ιδιαίτερες δυσκολίες.
Στο 4ο Θέμα το πρώτο ερώτημα είναι απλή αντικατάσταση στον τύπο του ελάχιστου μήκους κύματος. Το δεύτερο και τρίτο ερώτημα απαιτούν γνώσεις της φυσικής γενικής παιδείας της Β΄ Λυκείου που σε κάθε περίπτωση ξαναδιδάσκονται στους υποψηφίους. Το τελευταίο ερώτημα είναι απαιτητικό καθώς η σωστή επίλυση του προϋποθέτει κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας των ακτίνων Χ.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Τα θέματα φέτος μπορούν να χαρακτηρισθούν βατά στο μεγαλύτερό τους μέρος, πολύ πιο προσιτά για τον μαθητή σε σχέση με τα θέματα της περσινής χρονιάς.
Το 1ο Θέμα που είναι θεωρία δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία ακόμα και στα σωστό ή λάθος.
Το 2ο Θέμα είναι κλασική άσκηση μιγαδικών.
Το 3ο Θέμα είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα συναρτήσεων, με μονοτονία, κυρτότητα και κλασσικό θεώρημαBolzano.
Το 4ο Θέμα είναι για μαθητές που έχουν κάνει μια καλή προετοιμασία στα ολοκληρώματα και τις παραγώγους, να παρουσιάζει δυσκολία στο γ και δ ερώτημα.

Φυσική Κατεύθυνσης

Το 1ο Θέμα δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς απαιτούσε από τον μαθητή τις βασικές γνώσεις της θεωρίας.
Στο 2ο Θέμα το 1ο ερώτημα είναι ένας κλασσικός υπολογισμός συνολικής ταχύτητας για σημείο περιφέρειας στερεού. Το 2ο ερώτημα δεν θα δυσκόλευε τους υποψηφίους, που έχουν ασχοληθεί στοιχειωδώς με ασκήσεις κρούσεις. Το 3ο ερώτημα απαιτούσε προσοχή και να μην βιαζόταν ο υποψήφιος στην επιλογή της σωστής πρότασης.
Το 3ο Θέμα απλή άσκηση αρμονικών κυμάτων. Το μόνο που μπορεί να δυσκόλεψε τους υποψηφίους είναι ο σχεδιασμός του στιγμιότυπου στο τελευταίο ερώτημα.
Το 4ο Θέμα απαιτούσε προσοχή στους διαφορετικούς μοχλοβραχίονες των δυνάμεων και στην σωστή επιλογή ακτίνας στην σχέση μεταξύ επιτάχυνσης κέντρου μάζας του σώματος και γωνιακής επιτάχυνσης των κυλίνδρων. Θα δυσκόλεψε μαθητές που ασχολήθηκαν μόνο με απλές ασκήσεις στερεού.
Γενικό Σχόλιο : Ένας καλά διαβασμένος μαθητής με όχι ιδιαίτερες υπερβολές στην μελέτη μπορεί να γράψει γύρω στο15. Το άριστα απαιτούσε φέτος καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν βατά και με καλή κάλυψη όλης της ύλης. Σημαντική αλλαγή μπορεί να χαρακτηρισθεί η ύπαρξη προβλήματος στο τρίτο θέμα.
Αναλυτικότερα:
Στο 1 θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρούνται σχετικά εύκολες με κάποιες από αυτές να δίνουν ξεκάθαρα την απάντηση μόνο με μία ανάγνωση.
Στο 2 θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να θεωρηθούν καλές λόγω του ότι έλειπε το στοιχειό του συνδυασμού και ήταν καθαρά θεωρητικές.
Στο 3 θέμα το πρώτο σκέλος με την ερμηνεία του γενεαλογικού δέντρου και το δεύτερο με το λάθος κατά την διαδικασία της μείωσης και την δημιουργία του συνδρόμου Turner αντικαθιστούν τις ερωτήσεις θεωρίας άλλων ετών και ευνοούν τους περισσότερους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης.
Στο 4 θέμα το πρόβλημα από το δεύτερο κεφάλαιο μόνο χαμόγελα μπορεί να προξένησε στους εξεταζόμενους αφού εκτός από το τελευταίο υποερώτημα θεωρίας τα αλλά ήταν αρκετά απλά για ερωτήματα προβλήματος.
Σε γενικές γραμμές τα θέματα δίνουν ευκαιρία σε καλά διαβασμένους μαθητές να γράψουν αρκετά καλούς βαθμούς.

Χημεία Κατεύθυνσης

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα στο σύνολό τους μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αφού κινήθηκαν στο γνωστό μοτίβο των τελευταίων χρόνων.
Τα πρώτα δύο θέματα δεν παρουσίαζαν καμία δυσκολία τόσο στις ερωτήσεις της Ανόργανης όσο και της Οργανικής Χημείας.
Το 3ο θέμα ήθελε προσεκτικό χειρισμό αφού το είδος του αλκυλίου R το προσδιόριζε η αλκοόλη Λ η οποία προέκυπτε προς το τέλος του διαγράμματος.
Το 4ο θέμα όπως κάθε χρόνο ήταν μια άσκηση με διαλύματα ηλεκτρολυτών από το τρίτο κεφάλαιο. Δεν παρουσίαζε δυσκολία στη λύση του, ούτε απαιτούσε δύσκολες μαθηματικές πράξεις.
Σε γενικές γραμμές ένας καλά διαβασμένος υποψήφιος προσέγγιζε εύκολα το άριστα. Αυτό που έπρεπε να προσέξει ο καθένας ήταν ο σωστός χειρισμός του χρόνου επειδή ο όγκος των θεμάτων ήταν αρκετά μεγάλος.

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Τα φετινά θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν βατά και εύκολα.
Στις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας δεν υπήρχαν δυσκολίες και οι σωστές απαντήσεις μπορούσαν εύκολα να βρεθούν από όλους τους μαθητές.
Οι ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας που ήταν ερωτήσεις ανάπτυξης, ήταν από τα αναμενόμενα θέματα και γι΄αυτό δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές που είχαν διαβάσει.

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Τα θέματα των εξετάσεων ήταν αρκετά εύκολα, αναμενόμενα και διατυπωμένα με σαφήνεια. Κάποιος μαθητής που είχε διαβάσει δεν πρέπει να αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Δεν υπήρχε κάποιο υποερώτημα το οποίο να απαιτούσε ο μαθητής να είχε διαβάσει και τα ψιλά γράμματα της θεωρίας (κάτι που είχε παρατηρηθεί πέρσι με το υποερώτημα Β1 του 1ου θέματος).
Τα θέματα κάλυπταν ένα μεγάλο τμήμα της ύλης και στόχο είχαν να ελέγξουν την ύπαρξη θετικής σκέψης του μαθητή και την ευχέρεια χειρισμού των δομών δεδομένων (Θέμα 3ο) αλλά και την κατανόηση μεταφοράς δεδομένων μεταξύ προγράμματος και υποπρογράμματος (Θέμα 4ο).

Αρχαία Κατεύθυνσης

Στο γνωστό κείμενο επιλέχθηκε ένα κείμενο από τα εύκολα των Ηθικών Νικομαχείων με αναμενόμενα ερωτήματα και εύκολες λεξιλογικές παρατηρήσεις. Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί απόλυτα.
Το άγνωστο κείμενο ήταν πολύ εύκολο στη μετάφραση του εκτός από ένα σημείο, που ήταν πιο ελεύθερη. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μπορούσαν να απαντηθούν με ευκολία από έναν καλά διαβασμένο μαθητή.
Οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι θα είναι πιο καλές.

Λατινικά Κατεύθυνσης

Στο μάθημα των λατινικών όλα τα θέματα ήταν αναμενόμενα και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τόσο στη γραμματική όσο και στο συντακτικό υπήρχαν αρκετά εύκολα, μέτριας δυσκολίας και δύσκολα ζητήματα. Ακόμη στο συνόλό τους τα θέματα απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, συγκέντρωση και συστηματικό διάβασμα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τέλος ο καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί απόλυτα.

Ιστορία Κατεύθυνσης

Η ερώτηση Α1.1 είναι μια εύκολη ερώτηση αντιστοίχησης.
Η ερώτηση Α.1.2 είναι τυπικοί ορισμοί που είναι εύκολα κατανοητοί για τους μαθητές.
Η ερώτηση Α.2.1. είναι μια ξεκάθαρη ερώτηση θεωρίας.
Η ερώτηση Α2.2 είναι σχετικά δύσκολη στη διατύπωση, αναμενόμενη, που πιθανόν να δυσκολέψει τους υποψηφίους.
Πηγές
Το θέμα Β1 είναι συνδυαστικό, απαιτητικό και βατό μόνο για καλά διαβασμένους και προετοιμασμένους.
Το θέμα Β2 είναι εύκολο
Τα παραθέματα είναι εύκολα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Η ερώτηση Α θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πάρα πολύ βατή, αφού ζητάνε να επισημανθούν χαρακτηριστικά της ποίησης Σαχτούρη μόνο αναφορά.
Η ερώτηση Β1 είναι βατή καθώς μέσω της ανάγνωσης του ποιήματος μπορεί να καταγραφούν τα χρώματα και να αναλυθούν ο συμβολισμός τους.
Η ερώτηση Β2 είναι αναμενόμενη, καθώς η γλωσσική μορφή των έργων του Σαχτούρη σε συνδυασμό με τον τίτλο παρουσιάζεται από την ανάλυση του ποιήματος.
Ο σχολιασμός των στίχων είναι μια τυπική ερώτηση. Ο σχολιασμός των στίχων δεν κρύβει κάποια δυσκολία, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια ανάλυσης.
Στην ερώτηση Δ είναι εύκολη η κατανόηση του ποιήματος του Γιάννη Ρίτσου και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στην σύγκριση. Η επιλογή του παραλλήλου ποιήματος από την συλλογή του Γιάννη Ρίτσου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αναμενόμενη λόγω των 100 χρόνων από τη γέννηση του.
Τα Θέματα σε γενικές γραμμές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βατά και δεν θα πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σωστά. Η επιλογή ποιήματος για τρίτη συνεχόμενη φορά μπορεί να ξάφνιασε τους μαθητές που λανθασμένα δουλεύουν με θέματα SOS.

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Το 1ο Θέμα και το 2ο Θέμα ήταν αναμενόμενα και βατά και δεν πρέπει να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους.
Το 3ο Θέμα ήταν από το πρώτο κεφάλαιο, με ερωτήματα που κάλυπταν όλο το φάσμα του, κάτι που σημαίνει ότι ο υποψήφιος έπρεπε να έχει καλύψει όλη την ύλη για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
Το 4ο Θέμα δεν εμφάνιζε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Σχολιασμός Θεμάτων 2008

Νεοελληνική Γλώσσα

Το φετινό θέμα της έκθεσης θεωρείται βατό όσον αφορά τις απαντήσεις στις ασκήσεις της θεωρίας με μια μικρή δυσκολία στη σύνταξη της περίληψης, επίσης προσοχή χρειαζόταν το ερώτημα Β1 ως προς την απάντηση του.
Το θέμα της έκθεσης έχει 2 σκέλη, που θα μπορούσαν να απαντηθούν εύκολα από την πλειοψηφία των μαθητών. Το θέμα ήταν ένα από τα αναμενόμενα της φετινής χρονιάς.

Μαθηματικά Γ.Π.

Τα φετινά θέματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε πιο εύκολα από τα περσινά.
Το 1ο θέμα είναι θεωρία χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ το 2ο θέμα είναι μια σχετικά απλή άσκηση.
Η έκπληξη έρχεται από το 3ο θέμα που είναι απλή εφαρμογή των τύπων και η μόνη δυσκολία που μπορεί να συναντήσει ο μαθητής είναι στις πράξεις.
Το 4ο θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απλή άσκηση πιθανοτήτων, με το τρίτο ερώτημα να απαιτεί από τον μαθητή μια ευχέρεια στην εύρεση του πρόσημου του τριωνύμου.
Η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν κάνει μια σωστή προετοιμασία, θα πρέπει εύκολα να προσεγγίσει βαθμούς μεγαλύτερους από το 15.

Βιολογία Γ.Π.

Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής παιδείας μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολα για καλά διαβασμένους και προετοιμασμένους μαθητές. Δεν υπήρχανε καθόλου παγίδες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλειπε η άσκηση.
Στο 1ο θέμα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στο 2ο – 3ο θέμα οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν απλές και σαφείς με μερικές από αυτές να έχουν αποτελέσει θέματα προηγουμένων ετών.
Στο 4ο θέμα χρειαζόταν να συμπληρωθεί ο κύκλος του άνθρακα χωρίς να χρειάζεται να αναπτυχθεί καμία από τις διαδικασίες που συμμετέχουν.
Η μορφή και το είδος των θεμάτων πρέπει να ικανοποίησε του μαθητές και των τριών κατευθύνσεων.

Φυσική Γ.Π.

Το 1ο Θέμα είχε καλή διασπορά ως προς έκταση της θεωρίας που απαιτούσε να γνωρίζει ο μαθητής, ο οποίος θα πρέπει να είχε διαβάσει όλη τη θεωρία χωρίς εξαιρέσεις για να πάρει όλες τις μονάδες του θέματος.
Στο 2ο Θέμα το 1ο ερώτημα απαιτούσε να έχει δώσει ο μαθητής την πρέπουσα βαρύτητα στο 4ο Κεφάλαιο για να μπορέσει να το απαντήσει. Το 2ο ερώτημα και το 3ο ερώτημα απαιτούσαν απλές πράξεις, που μπορεί να δυσκολέψουν μόνο μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης.
Το 3ο Θέμα δεν παρουσίαζε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ως προς τα ερωτήματα του, θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι ήταν από το κομμάτι της θεωρίας με την μεγαλύτερη δυσκολία.
Το 4ο Θέμα ήταν μια απλή άσκηση του 1ου κεφαλαίου χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Τα θέματα φέτος είναι για τους καλά διαβασμένους και εξοικειωμένους με τα μαθηματικά μαθητές.
Το 1ο Θέμα χαρακτηρίζεται από λεπτομέρεια και εμπειρία στις θεωρητικές καταστάσεις.
Το 2ο Θέμα είναι κλασική άσκηση μιγαδικών παρ’ όλα αυτά χρειάζεται εμπεριστατωμένη εμπέδωση των γεωμετρικών τόπων και προβλημάτων αποστάσεων, ευθείας και κύκλου.
Το 3ο Θέμα είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα συναρτήσεων με αρκετά μεγάλη δυσκολία στο γ και δ ερώτημα.
Το 4ο Θέμα είναι για μαθητές με κλίση στα μαθηματικά, ιδιαίτερης δυσκολίας. Απευθύνεται σε λίγους.

Φυσική Κατεύθυνσης

Κάποια ερωτήματα από το 1ο Θέμα απαιτούσαν από το μαθητή να έχει προσέξει και τα ψιλά γράμματα της θεωρίας.
Το 2ο Θέμα δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία καθώς οι λύσεις είναι αρκετά απλές και σύντομες.
Το 3ο Θέμα αποτελούσε συνδυασμό μιας απλής άσκησης ισορροπίας ράβδου και κύλιση σφαίρας. Το μόνο σημείο που μπορεί να δυσκόλεψε τους υποψηφίους είναι η παρουσία της δύναμης F στην σφαίρα και η εύρεση της φοράς της Tστ.
Το 4ο Θέμα σε άλλες χρονιές θα ήταν τρίτο θέμα! Το μόνο που μπορεί να δυσκόλεψε ένα μαθητή είναι η επιλογή του σωστού προσήμου στην ταχύτητα της πρώτης σφαίρας μετά την κρούση.
Γενικό Σχόλιο : Ένας καλά διαβασμένος μαθητής με όχι ιδιαίτερες υπερβολές στην μελέτη μπορεί να γράψει εύκολα άριστα. Δυστυχώς για ακόμα μια χρονιά δεν προσέχτηκαν όσο έπρεπε οι εκφωνήσεις και έστειλαν αλλαγές στην διατύπωση μετά την έναρξη των εξετάσεων σε δύο σημεία.

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Η δυσκολία που παρουσιάζουν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.
Η δυσκολία που συνάντησε ο υποψήφιος στα σημερινά θέματα είναι στο όγκο των δεδομένων που πρέπει να δώσει και στις αρκετές λεπτομέρειες που χρειαζόταν.
Το τέταρτο θέμα είναι απαιτητικό και απαιτεί από τον μαθητή πολύ καλή προετοιμασία για να απαντηθεί.

Χημεία Κατεύθυνσης

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα για ακόμα μια χρονιά είναι αρκετά για τη διάρκεια των τριών ωρών. Σε σύγκριση με τα περσινά είναι ευκολότερα. Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης, χωρίς να ασχολούνται με τις εξαιρέσεις. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να γράψει άριστα.

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Τα σημερινά θέματα είναι βατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Στις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας οι μαθητές που ήταν συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί θα μπορούσαν με σχετική ευκολία να βρουν την σωστή απάντηση.
Οι ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας απαιτούσαν απαντήσεις από συγκεκριμένα κομμάτια της θεωρίας και επομένως η απάντηση τους ήταν εύκολη.
Οι μαθητές που προσήλθαν καλά διαβασμένοι μπορούν να προσεγγίσουν με ευκολία υψηλές βαθμολογίες.

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, χωρίς να κρύβουν παγίδες. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι ήταν αρκετός για τη λύση των θεμάτων. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ευκολότερα.
Κάποια ερωτήματα του τύπου Σωστού – Λάθους από το 1ο Θέμα απαιτούσαν από το μαθητή να έχει προσέξει και τα ψιλά γράμματα της θεωρίας. Η θεωρητική ερώτηση Β2 δεν παρουσίαζε δυσκολία. Η ερώτηση Β1 ήθελε μόνο ονομαστική αναφορά των τριών μεθόδων σχεδίασης αλγορίθμων (σελ. 84), καθώς η ανάλυση τους είναι εκτός ύλης.
Το 2ο Θέμα αποτελεί μια απλή και κλασική θεωρητική άσκηση η οποία δεν θα δυσκόλεψε τους υποψηφίους.
Το 3ο Θέμα απαιτούσε κατανόηση της επικοινωνίας προγράμματος και υποπρογράμματος. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σημείωση τόσο για τον μη έλεγχο της εγκυρότητας όσο και για το τρόπο υπολογισμού της χρέωσης. Γενικά δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία.
Το 4ο Θέμα ήταν ιδιαίτερα στρωτό και όποιος είχε εξασκηθεί στις λειτουργίες πινάκων δεν είχε να αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία.

Αρχαία Κατεύθυνσης

Επιλέχθηκε ένα κείμενο ως γνωστό το οποίο είναι μέτριας δυσκολίας. Οι ερωτήσεις του κειμένου έχουν σαφήνεια στην διατύπωση τους. Οι μαθητές για να κερδίσουν όλες τις μονάδες από τις ερωτήσεις θα έπρεπε να έχουν κατανοήσει τις έννοιες και την σύνδεση των νοημάτων στις παραγράφους.
Το άγνωστο κείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά εύκολο και σίγουρα πολύ πιο εύκολο από το περσινό, που παρουσιάζει μια διαβάθμιση ως προς την δυσκολία του. Ο καλά διαβασμένος μαθητής μπορεί να γράψει άριστα.

Λατινικά Κατεύθυνσης

Κείμενα
Το πρώτο κείμενο ήταν αναμενόμενο και εύκολο ως προς τη μετάφραση του, ενώ το δεύτερο είχε μια μικρή δυσκολία.
Γραμματική
Οι γραμματικές παρατηρήσεις απευθυνόταν σε μαθητές καλά διαβασμένους και υπήρχε διαβάθμιση της δυσκολίας τους.
Συντακτικό
Η θεματολογία του περιείχε σχεδόν όλα τα συντακτικά φαινόμενα της εξεταστέας ύλης, με ιδιαίτερη δυσκολία στο 4β καθώς απαιτούσε μετατροπές όχι και τόσο εμφανείς.

Ιστορία Κατεύθυνσης

Η ερώτηση Α1.1 είναι μια εύκολη ερώτηση αντιστοίχησης.
Η ερώτηση Α1.2 είναι πρωτότυπη, μη αναμενόμενη, που πιθανόν να δυσκολέψει του υποψηφίους.
Το θέμα Α2 είναι συνδυαστικό και βατό μόνο για καλά διαβασμένους και προετοιμασμένους.
Τα παραθέματα είναι εύκολα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Η ερώτηση Α θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πάρα πολύ βατή, αφού ζητάνε να επισημανθούν κάποια χωρία του ποιήματος.
Η ερώτηση Β1 είναι και αυτή βατή καθώς μέσω της ανάγνωσης του ποιήματος μπορεί να γίνουν αντιληπτά τα στάδια δημιουργίας του Καβαφικού ποιήματος.
Η ερώτηση Β2 παρότι φαινομενικά θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποια δυσκολία, η διαφορά των υφολογικών επιπέδων είναι αυτή που έχει επισημανθεί περισσότερο κατά την ανάλυση του ποιήματος.
Η ερώτηση Γ είναι μια τυπική ερώτηση. Ο σχολιασμός των στίχων κρύβει κάποια δυσκολία, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια ανάλυσης.
Στην ερώτηση Δ είναι εύκολη η κατανόηση του ποιήματος του Άθου Δημουλά και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στην σύγκριση.
Τα Θέματα σε γενικές γραμμές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βατά και δεν θα πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σωστά. Η επιλογή ποιήματος για δεύτερη συνεχόμενη φορά μπορεί να ξάφνιασε τους μαθητές που λανθασμένα δουλεύουν με θέματα SOS.

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Το 1ο Θέμα δεν παρουσιάζει δυσκολίες.
Το 2ο Θέμα δεν πρέπει να ξάφνιασε τους υποψηφίους καθώς αποτελούσε ένα από τα αναμενόμενα κομμάτια της θεωρίας.
Το 3ο Θέμα ήταν απαιτητικό με πολλές αριθμητικές πράξεις. Η επίλυση του προϋποθέτει την καλή γνώση του 7ου και 9ου κεφαλαίου.
Το 4ο Θέμα είναι αρκετά εύκολη άσκηση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Σχολιασμός Θεμάτων 2007

Νεοελληνική Γλώσσα

Τα θέματα της θεωρίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Η απάντηση τους είναι πιο εύκολη σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς.
Το περιεχόμενο του φετινού κειμένου της έκθεσης χαρακτηρίζεται ως ενδιαφέρον από την άποψη της έννοιας του ανθρωπισμού που απασχολεί όλους μας. Είναι ένα θέμα για το οποίο σίγουρα είχαν προετοιμαστεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Μαθηματικά Γ.Π.

Το 1ο και το 2ο Θέμα δεν παρουσίαζαν καμία ιδιαίτερη δυσκολία.
Το 3ο Θέμα απαιτούσε από τους μαθητές να έχουν ασχοληθεί με αρκετές ασκήσεις και να έχουν αναπτυγμένη τη κριτική σκέψη. Ήταν ένα θέμα αρκετά πρωτότυπο.
Το 4ο Θέμα δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να παρουσιάζει κλιμακούμενη δυσκολία για να υπάρχει και η απαραίτητη διαστρωμάτωση ανάλογα με την προσπάθεια που κατέβαλε ο κάθε μαθητής κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Βιολογία Γ.Π.

Τα φετινά θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας μπορούν να θεωρηθούν αρκετά εύκολα για σωστά προετοιμασμένους μαθητές. Ήταν σαφή, χωρίς παγίδες και διφορούμενες έννοιες, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι απουσίαζε παντελώς η άσκηση.
Το 4ο θέμα που αρκετές φορές περιέχει αριθμητικά ερωτήματα, φέτος περιείχε μόνο απλά κομμάτια θεωρίας. Να σημειωθεί, τέλος, ότι η μορφή των θεμάτων ικανοποίησε κυρίως τα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα οποία συνήθως φοβούνται τα απρόσμενα λάθη σε ασκήσεις.

Φυσική Γ.Π.

Το 1ο Θέμα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, απαιτούσε όμως τη γνώση και τη προσοχή κάποιων σημείων της θεωρίας, στα οποία συνήθως οι μαθητές δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Το 2ο και το 3ο Θέμα ήταν βατά, ακόμα και για μαθητές που έχουν ασχοληθεί με στοιχειώδεις ασκήσεις από το κάθε είδος.
Το 4ο Θέμα ήταν πρωτότυπο ως προς τη διατύπωση χωρίς όμως ιδιαίτερες δυσκολίες εκτός από το δ ερώτημα που απαιτούσε από το μαθητή να έχει καταλάβει τους ενεργειακούς μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας πυρηνικής αντίδρασης.
Σε γενικές γραμμές τα θέματα δεν πρέπει να δυσκόλεψαν ιδιαιτέρως τους μαθητές, αν λάβουμε υπ’ όψιν και τη παράμετρο ότι το μάθημα της Φυσικής επιλέγεται κυρίως από μαθητές της θετικής κατεύθυνσης. Έτσι μάλλον και φέτος αναμένονται υψηλές βαθμολογίες.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Στο 1ο Θέμα τα πολλαπλής επιλογής ήθελαν αρκετή προσοχή και ιδιαιτέρως το Β-γ, το οποίο θα μπορούσε να έχει καλύτερη διατύπωση για να μην μπερδέψει του μαθητές.
Το 2ο και το 3ο Θέμα ήταν βατά, αλλά απαιτούσαν μαθητές καλά προετοιμασμένους.
Στο 4ο Θέμα το β ερώτημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ πιθανόν λίγοι μαθητές να το αντιμετώπισαν σωστά. Τα υπόλοιπα ερωτήματα του θέματος δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
Σε γενικές γραμμές τα σημερινά θέματα ήθελαν καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Φυσική Κατεύθυνσης

Το 1ο Θέμα δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία καθώς οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αυτές του Σωστού-Λάθους προερχόταν από κομμάτια της θεωρίας χωρίς μικρά γράμματα και παγίδες. Επίσης δεν χρειαζόταν να γίνουν πράξεις καθώς όλα ήταν θεωρητικά.
Το 2ο Θέμα ήταν βατό με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής έχει ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς με θέματα ανοικτού τύπου (όχι ιδιαιτέρως δύσκολα) και ότι είναι γνώστης της θεωρίας.
Το 3ο Θέμα ήταν άσκηση που ήθελε απλή αντικατάσταση στους τύπους και η οποία γίνεται στην αρχή της παράδοσης της οικείας ενότητας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Καμία δυσκολία.
Το 4ο Θέμα ήταν από τα πιο απλά “τέταρτα” θέματα που θα μπορούσαν να βάλουν. Για τους καλούς μαθητές δεν θα υπήρχαν προβλήματα εκτός και αν άρχιζαν να “φαντάζονται” διάφορα μέσα στο μυαλό τους, όπως η εφαρμογή του θεωρήματος του Steiner στο α ερώτημα ή το πως θα γράψουν τη διαφορά στην εύρεση του ποσοστού στο δ ερώτημα.
Γενικό Σχόλιο : Η δυσκολία των θεμάτων έπεσε στο σχετικά εύκολο επίπεδο των εξετάσεων του 2002 και του 2003, αν τα συγκρίνουμε με αυτά των προηγούμενων ετών (2005, 2006) όπου και το τρίτο θέμα ήταν πρόβλημα και όχι άσκηση.
Σχόλιο για την επιτροπή : Έλεος!!! 17μελής επιτροπή και 4 λύτες και δεν μπορούν να διατυπώσουν τα θέματα χωρίς ασάφειες και παραλήψεις (έστειλαν τρεις διευκρινήσεις)! Άραγε γνωρίζουν τίποτα από τη ψυχολογία του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων;

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ήταν αρκετά εύκολα. Αρκετά από αυτά μάλιστα, αποτέλεσαν θέματα προηγούμενων ετών.
Το 3ο θέμα, όπου συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από μια άσκηση, φέτος περιείχε μόνο κομμάτια θεωρίας.
Το 4ο θέμα, ήταν μια απλή άσκηση, από το 5ο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το μόνο από το οποίο αντλούνται θέματα κάθε χρόνο.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι αν κάποιος δεν έκανε λάθη απροσεξίας, μπορούσε πολύ εύκολα να γράψει κοντά στο άριστα.

Χημεία Κατεύθυνσης

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα ήταν αρκετά για τη διάρκεια των τριών ωρών. Οι μαθητές για να προλάβουν να ασχοληθούν και να λύσουν όλα τα θέματα θα έπρεπε να είναι καλά και λεπτομερώς προετοιμασμένοι και να έχουν οργανώσει καλά το χρόνο τους.
Στο 1ο Θέμα τα πολλαπλής υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο, άλλα ήθελαν σκέψη και προσοχή πριν την επιλογή της σωστής απάντησης.
Στο 2ο Θέμα δεν υπήρχαν παγίδες, τα θέματα ήταν στο επίπεδο των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι ήταν η ποσότητα και ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να τα λύσουν.
Στο 3ο Θέμα μπορεί να μπέρδεψε το σχήμα αρκετούς υποψηφίους, όμως οι αντιδράσεις που είχε ήταν απλές και αναμενόμενες.
Στο 4ο Θέμα δεν παρουσιαζόταν παγίδες και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ευκολότερο σε σύγκριση με αντίστοιχα θέματα προηγούμενων ετών.

Α.Ο.Δ.Ε. Κατεύθυνσης

Τα θέματα ήταν αναμενόμενα χωρίς δυσκολίες και ασάφειες.
Οι μαθητές μπορούσαν να προσεγγίσουν υψηλές βαθμολογίες και οι καλά διαβασμένοι να γράψουν άριστα.

Αναπτ. Εφαρμογών Σε Προγρ/στικό Κατεύθυνσης

Γενικό Σχόλιο : Τα θέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, χωρίς να κρύβουν παγίδες. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι ήταν αρκετός για τη λύση των θεμάτων. Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ευκολότερα.

Αρχαία Κατεύθυνσης

Το γνωστό κείμενο δεν παρουσίαζε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναμενόμενο, καθώς έχει μπει στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη μόλις πριν από δυο χρόνια. Οι ερωτήσεις του γνωστού κειμένου ήταν εύκολες και θα μπορούσαν να απαντηθούν σωστά από την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Το άγνωστο κείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά δύσκολο και η μετάφραση του θα μπορούσε να γίνει σωστά και ολοκληρωμένα από μαθητές ιδιαιτέρως καλά προετοιμασμένους. Οι ερωτήσεις που αναφερόταν στο κείμενο ήταν εύκολες, εκτός από την τελευταία που απαιτούσε επάρκεια γνώσεων.

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα θέματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εύκολα, δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Η ποσότητα τους δεν θα προβλημάτισε τους υποψηφίους, οι οποίοι μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών ωρών θα κατάφερναν με σχετική ευκολία να τα απαντήσουν.
Σε σύγκριση με τα θέματα της περσινής χρονιάς ήταν ευκολότερα.

Ιστορία Κατεύθυνσης

Τα θέματα στην Ιστορία μπορούν να χαρακτηριστούν από μέτρια έως δύσκολα.
Τα θέματα αντλήθηκαν και από ενότητες που θεωρούνται ως “sos” κάτι που μπορεί να βοήθησε τους όχι και τόσο καλά προετοιμασμένους μαθητές. Φυσικά για να προσεγγίσεις το άριστα χρειάζεται συστηματικό διάβασμα όλη τη χρονιά και πολλές και καλές επαναλήψεις.

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

Αναμενόμενη η επιλογή ποιήματος στο μάθημα της λογοτεχνίας.
Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και μπορούσαν να τις απαντήσουν οι μαθητές που ήταν επαρκώς διαβασμένοι.

Α.Ο.Θ. Επιλογής

Το 1ο Θέμα ήταν βατό χωρίς δυσκολίες.
Το 2ο Θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τα πιο αναμενόμενα κομμάτια της θεωρίας. Το μόνο που απαιτούσε ήταν να το έχει διαβάσει ο υποψήφιος.
Το 3ο Θέμα ήταν μια εύκολη άσκηση. Τα τρία πρώτα ερωτήματα ήταν πολύ απλά. Το τέταρτο ερώτημα μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους υποψηφίους όχι και τόσο καλά προετοιμασμένους.
Το 4ο Θέμα απαιτούσε καλή γνώση της θεωρίας για να λυθεί σωστά. Σύμμαχος των υποψηφίων ήταν τα εύκολα νούμερα και οι εύκολες πράξεις.

επάνω    

Facebook