Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων
Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων.
2016

1.  Κατανομή μορίων των Υποψηφίων Γ.Ε.Λ. ανά ομάδα και ανά πεδίο >>>  λήψη
2.  Κατανομή μορίων για τα ειδικά μαθήματα των Υποψηφίων Γ.Ε.Λ. ανά ομάδα και ανά πεδίο >>>  λήψη
3.  Κατανομή μορίων των Υποψηφίων Ε.Π.Α.Λ. ανά ομάδα και ανά πεδίο >>>  λήψη
4.  Κατανομή βαθμολογιών Υποψηφίων Γ.Ε.Λ. ανά μάθημα >>>  λήψη

2015


 1.  Πίνακας Κλιμάκωσης Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθητών Γ’ Λυκείου Έτους 2015 σε σύγκριση με τα έτη 2011-2014 κατά μάθημα  >>>  λήψη


2014


 1.  Πίνακας Κλιμάκωσης Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθητών Γ’ Λυκείου Έτους 2014 σε σύγκριση με τα έτη 2010-2013 κατά μάθημα  >>>  λήψη  2.  Πίνακας Συγκριτικός της Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθητών Γ’ Λυκείου Έτους 2014 σε σύγκριση με τα έτη 2008-2013 κατά μάθημα με βάση το 10  >>>  λήψη3.  Αριθμός Προσέλευσης Μαθητών Έτους 2014 & 2013 ανά Κατεύθυνση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στο μάθημα επιλογής “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”  >>>  λήψη4.  Αριθμός Προσέλευσης Μαθητών 2014 & 2013 ανά μάθημα   >>>  λήψη5.  Πίνακας Κλιμάκωσης Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθητών Γ’ Λυκείου Έτους 2014 κατά μάθημα Γενικής Παιδείας & Μαθήματος Επιλογής “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”   >>>  λήψη6.  Συγκριτικός Πίνακας της Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθητών Γ΄Λυκείου Έτους 2014 &2013 ανά Κατεύθυνση στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας και στο Μάθημα Επιλογής ” Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” με Βάση το 10  >>>  λήψη6.  Κλιμάκωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης 2014 >>> λήψη7.  Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων  >>>  λήψη8.  Στατιστικά Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. >>>  ληψη


2013


 1.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2012 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ >>> λήψη  2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2012 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10 >>> λήψη3.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ 2013 ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ” >>> λήψη4.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ” >>> λήψη5.  ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ” ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10 >>> λήψη6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ >>> λήψη7. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (με το 90%) >>> λήψη8. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (με το 10%) >>> λήψη9. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (με το 90%) >>> λήψη10. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (με το 10%) >>> λήψη
2012


1.  Πίνακας Βαθμολογίας κατά Μάθημα του Ενιαίου (σύγκριση 2009-12) >>> λήψη  2.  Πίνακας Βαθμολογίας ανά Κατεύθυνση στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας  >>> λήψη  3.  Πίνακας Βαθμολογίας με επίδοση άνω ή κάτω του 10 (σύγκριση 2007-12) >>> λήψη  4.  Πίνακας Βαθμολογίας με επίδοση άνω ή κάτω του 10 ανά Κατεύθυνση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας (σύγκριση 2011-12) >>> λήψη  5.  Κλιμάκωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης Ενιαίου Λυκείου >>> λήψη

 6.  Αριθμός Προσέλευσης Μαθητών ανά Μάθημα του Ενιαίου (σύγκριση με το 2011) >>> λήψη7.  Αριθμός προσέλευσης Μαθητών ανά Κατεύθυνση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας (σύγκριση με το 2011) >>> λήψη8.  Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων Ενιαίου Λυκείου >>> λήψη9.  Πίνακας Βαθμολογίας κατά Μάθημα του ΕΠΑ.Λ. Α΄ >>> λήψη10.  Πίνακας Προτιμήσεων Υποψηφίων Ενιαίου Λυκείου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012 >>> λήψη11.  Πίνακας Προτιμήσεων Υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. Α΄ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012 >>> λήψη
επάνω    

Facebook