On line Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Οι εκφωνήσεις, οι απαντήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018.

Την ημέρα των εξετάσεων σε αυτό το σημείο θα διαβάζετε:
  • τις εκφωνήσεις των θεμάτων των αντίστοιχων μαθημάτων (Ενιαίου Λυκείου & ΕΠΑ.Λ.) μόλις ανακοινώνονται από το υπουργείο Παιδείας.
  • Τις  απαντήσεις που προέρχονται από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).
  • Τα σχόλια των θεμάτων του κάθε μαθήματος προέρχονται από τους καθηγητές του φροντιστηρίου ΚΟΡΥΦΗ.

Νέα Ελληνικά – Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

ΣΧΟΛΙΟ – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα θέματα ήταν βατά και κατανοητά, ωστόσο απαιτούσαν προσοχή και χρόνο ανάπτυξης.
Η παραγωγή λόγου (ερώτημα Α5) ήταν σαφές και κατανοητό για το σύνολο των υποψηφίων, ωστόσο έχρηζε προσοχής η διάκριση των ζητουμένων.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η 1η Δραστηριότητα δεν παρουσίαζε δυσκολία και η Β2 ήταν βατή.
Η 2η δραστηριότητα ήταν αντιμετωπίσιμη και κατανοητή, ενώ και η 3η Δραστηριότητα (Β5) απαιτούσε την προσωπική κρίση των μαθητών.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

Νέα Ελληνική Γλώσσα – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Tα θέματα της Νεοελληνικής γλώσσας φέτος δεν αποτέλεσαν έκπληξη.

Το θέμα (Παιδεία –Εκπαίδευση), συγκαταλέγεται στα σημαντικά θέματα που χρήζουν προσοχής κάθε χρονιά.

Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη ήταν βατό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Θετική έκπληξη για μια ακόμη χρονιά αποτελεί η Β1 άσκηση η οποία δόθηκε με την μορφή Σωστού – Λάθους.

Οι ασκήσεις Β2-Β5, παρουσιάζουν μεσαίου βαθμού δυσκολία.

Η παραγωγή λόγου (Γ1), χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς λόγω της εξειδίκευσης του ζητουμένου μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές εκτός θέματος.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) – ΕΠΑ.Λ

ΣΧΟΛΙΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα θέματα των μαθηματικών του ΕΠΑ.Λ. φέτος δε διέφεραν σε επίπεδο δυσκολίας με αυτά των προηγούμενων ετών.

Το θέμα Α (θεωρία) δεν έκρυβε κάποιες παγίδες.

Στα υπόλοιπα θέματα δεν υπήρχε κάποια έκπληξη, παρά μόνο ότι απαιτούσε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (Β3,Γ1,Γ2) καλύτερη κατανόηση της θεωρίας για να μπορέσει να καταλάβει ο μαθητής πως να προχωρήσει στην επίλυση.

Κωνσταντίνος Παρισσίδης
Μαθηματικός

Αρχαία (Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών φέτος κινήθηκαν σε μέτριο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις ανάπτυξης (Β1,Β2) ήταν βατές με αναφορές στα σχόλια του βιβλίου και ομαλή ανάπτυξη.

Έκπληξη αποτέλεσε η ερώτηση εισαγωγής η οποία ήταν αντιστοίχηισης.

Οι λεξιλογικές ασκήσεις ήταν αντιμετωπίσιμες.

ΣΧΟΛΙΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

Το κείμενο που δόθηκε προς μετάφραση ήταν από τη ρητορική του Αριστοτέλη.

Ένα κείμενο το οποίο είχε αυξημένη δυσκολία ως προς τη μετάφραση.

Οι ζητούμενοι γραμματικοί και συντακτικοί τύποι όμως κινήθηκαν σε παρόμοια μορφή με πέρυσι και
ήταν βατοί για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα κρίνονται ως βάτα και αναμενόμενα.

Ρία Κανάκογλου & Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογοι

Μαθηματικά (Θετικών Σπ. & Οικονομίας/Πληροφορικής) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα θέματα πιο εύκολα από τα περυσινά, έχουν λιγότερη έκταση και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους υποψήφιους να τα αντιμετωπίσουν.

Το θέμα Α δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Το θέμα Β, πιο εύκολο από πέρυσι, δίνει την δυνατότητα στους πιο αδύναμους μαθητές να ανταποκριθούν.

Το θέμα Γ είναι πρόβλημα , κάτι που θα προβληματίσει πολλούς μαθητές διότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προβλήματα καθώς συνήθως οι αντίστοιχες ενότητες των σχολικών βιβλίων είναι εκτός ύλης. Χρειαζόταν βασικές γνώσεις προηγουμένων τάξεων. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να το αντιμετωπίσουν.

Το θέμα Δ είναι αρκετά απαιτητικό χωρίς ωστόσο να αποτέλεσε φόβητρο για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Δ4 απαιτούσε δυνατούς λογικούς συνειρμούς και γνώσεις.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα φετινά θέματα της ιστορίας χαρακτηρίζονται αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες για έναν καλά διαβασμένο μαθητή.

Το θέμα Γ1 ήταν μια πηγή με απαιτητικά ερωτήματα που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές.

Το θέμα Δ1 ήταν μια πηγή ξεκάθαρη και κατανοητή η όποια όμως έχρηζε μεγάλης προσοχής και ταυτόχρονα είχε μεγάλη έκταση.

Καλά αποτελέσματα.

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

Φυσική (Θετικών Σπουδών) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΦΥΣΙΚΗ

Τα φετινά θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Η έκταση τους μπορεί να αντιμετωπιστεί εντός της τρίωρης εξέτασης.

Θέμα Α
Το Α1, το Α3 και το Α5 δεν θα δυσκόλεψε τους υποψηφίους. Τα ερωτήματα Α2 και Α4 απαιτούσαν σκέψη και προσοχή στις λεπτομέρειες.

Θέμα Β
Το Β1 δεν θα προβλημάτισε την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Το Β2 βατό με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί με παρόμοια θέματα και δεν προσπαθούσε να βρει το έργο της F μέσω του τύπου του έργου παρασυρμένος από το σχήμα που έδινε την δύναμη και στις δυο θέσεις ως F, ενώ στην πραγματικότητα είναι μεταβλητή.
Το Β3 ήταν απαιτητικό και αγγίζε σε έκταση τύπων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα όρια μια άσκησης.

Θέμα Γ
Βατό θέμα αρκεί ο υποψήφιος να μην “ψάρωσε” με το σχήμα και την έκταση του Γ1 ως Γ1, δηλαδή αυτό που συνήθως ο υποψήφιος περιμένει να το λύσει γρήγορα και σε μια δυο γραμμές.
Τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 ήταν ανεξάρτητα από το Γ1 και την απόδειξη της ΑΑΤ του Γ2, άρα θα μπορούσε να τα λύσει ακόμα και ο υποψήφιος που δεν κατάφερε το Γ1 και την απόδειξη D = 2k.

Θέμα Δ
Το σχήμα ήταν “ψαρωτικό” και σίγουρα θα άγχωσε τους υποψηφίους.
Αν κράτησαν την ψυχραιμία τους θα διαπίστωναν ότι τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 ήταν απλά, όπως και το Δ3 με την προϋπόθεση ενός καλού σχήματος.
Το Δ4 ήταν απαιτητικό και απαιτούσε από τον υποψήφιο ενασχόληση και εμπειρία σε προβλήματα του 4ου κεφαλαίου.

Γενικό Συμπέρασμα
Από τα σημερινά θέματα αποδεικνύεται εκ νέου ότι η φυσική είναι ένα από τα μαθήματα που απαιτεί από τον υποψήφιο να έχει ασχοληθεί σοβαρά μαζί της τουλάχιστον από την Α΄ Λυκείου. Για έναν τέτοιο υποψήφιο τα σημερινά θέματα θα φάνηκαν βατά και αντιμετωπίσιμα.
Για τους υπόλοιπους που προσπάθησαν μόνο φέτος η δυσκολία που θα αντιμετώπισαν θα ήταν αυξημένη καθώς απαιτούσαν καλή εμπέδωση της ύλης και τριβή με πολλές ασκήσεις για να μπορέσουν να τα επιλύσουν με επιτυχία.

Στέργιος Καϊρέτης
Φυσικός

Α.Ε.Π.Π. (Οικονομίας & Πληροφορικής) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – Α.Ε.Π.Π

Τα θέματα κρίνονται ως ικανοποιητικά.
Το θέμα Α δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το θέμα Β ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές και είχε παγίδες (ιδιαίτερα στο Β2). 
Το θέμα Γ χαρακτηρίζεται αρκετά απαιτητικό, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ασάφεια στο υποερώτημα Γ5. 
Το θέμα Δ δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες αν και απαιτούσε πολύ καλή γνώση και κατανόηση της επεξεργασίας πινάκων σε συνδυασμό με υποπρογράμματα.

Δημήτρης Πάτσας
Νίκος Χατζηνικολάου
Πληροφορικοί

Λατινικά (Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Τα φετινά θέματα των λατινικών κρίνονται ως αναμενόμενα και βατά
για μαθητές που είχαν διαβάσει πολύ καλά.

Δεν υπήρχε κάποια έκπληξη στις δοθείσες ασκήσεις και
με καλή προετοιμασία μπορούσαν οι μαθητές να φτάσουν σε υψηλές βαθμολογίες.

Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Χημεία (Θετικών Σπουδών) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΧΗΜΕΙΑ

Τα φετινά θέματα είχαν μικρότερη έκταση σε σχέση με τα περσινά.

Θέμα Α: Περιελάμβανε ύλη από το 5ο, το 7ο και το 1ο Κεφάλαιο και ήταν αναμενόμενα και εύκολα σχετικά όλα τα ερωτήματα.

Θέμα Β: Το Β1 θέμα ήταν παρόμοιο με ερωτήματα προηγούμενων ετών. Το Β2γ θέμα ήθελε συνδυαστική σκέψη. Ενώ το Β3 δικαιολόγησε την προσθήκη της επιπλέον παραγράφου στο 3ο Κεφάλαιο.

Θέμα Γ: Γενικότερα απαιτούσε καλή αφομοίωση της ύλης των οργανικών αντιδράσεων.

Θέμα Δ: Περιελάμβανε ύλη από το 4ο και 5ο Κεφάλαιο, αλλά είχε σαφώς μικρότερη έκταση από το αντίστοιχο περσινό. Ίσως να δυσκόλεψε η ισοστάθμιση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης διότι δεν ήταν αναμενόμενη.

Καλή επιτυχία σε όλους, καλά αποτελέσματα

Βαλσαμίδου Ευγενία
Χημικός

Α.Ο.Θ. (Οικονομίας & Πληροφορικής) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – Α.O.Θ.

Τα θέματα κρίνονται ευκολότερα από πέρυσι, υπήρχαν μικρές παγίδες.

Στο θέμα Α, μόνο το Α2 μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους μαθητές.

Στο θέμα Β, μεγάλος όγκος απαντήσεων, μπορεί να δυσκόλεψε ίσως κάποιους μαθητές.

Στο θέμα Γ, η άσκηση ήταν από το 1ο κεφάλαιο, ήταν εύκολη, ίσως υπήρξαν μαθητές που δυσκολεύτηκαν στις πράξεις γιατί το αποτέλεσμα είχε δεκαδικά ψηφία.

Στο θέμα Δ, σε γενικές γραμμές ήταν εύκολο, υπήρχε μια μικρή δυσκολία στο Δ2 ερώτημα, γιατί απαιτούσε διάγραμμα όπου έπρεπε να γίνει σωστή βαθμονόμηση πριν τη χάραξη.

Μαυρίδης Παντελής
Οικονομολόγος

Βιολογία (Γενικής Παιδείας) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Τα φετινά θέματα της Βιολογίας Γενικής ήταν βατά για έναν καλά διαβασμένο μαθητή και κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της ύλης.
Ήθελε κάποια προσοχή σε κάποια υποερωτήματα στα οποία είχαν σχήματα. 

Καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Τσοκτουρίδης Δημήτρης
Βιολόγος

Βιολογία (Θετικών Σπουδών) – Γενικό Λύκειο

ΣΧΟΛΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Τα φετινά θέματα της Βιολογίας Προσανατολισμού είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία αλλά απαιτούσαν
καλή κατανόηση της θεωρίας και εμπειρία στην επίλυση ασκήσεων

Καλά αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Τσοκτουρίδης Δημήτρης
Βιολόγος

Τι πρέπει να προσέξετε πριν επιλέξετε την συμπληρωματική σας εκπαίδευση

Μέσω ερωτήσεων/απαντήσεων φωτίζουμε παραμέτρους που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για υπάρξει μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία.

Γνωρίστε την ομάδα των καθηγητών μας

Μέσα από την νεανική ματιά των μαθητών μας

Τμήμα 5-7 ατόμων

Γίνε καλύτερος μέσα από τη δύναμη της ομάδας.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Πέτυχε τους στόχους σου μέσω της εξατομίκευσης.

Τμήμα 2 ατόμων

Έλα με το φίλο σου να συνθέσουμε τη πιο δυνατή ομάδα.

επάνω    

Facebook