Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. – Γ΄ Λυκείου

2017

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική Χριστούγεννα:

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος:

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία Χριστούγεννα:

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Χριστούγεννα:

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις (Προχωρ. Ύλη)

Απαντήσεις (Προχωρ. Ύλη)

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Επιλογής

Α.Ο.Θ. Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2016

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική Χριστούγεννα:

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος:

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Επιλογής

Α.Ο.Θ. Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2015

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε. Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Επιλογής

Α.Ο.Θ. Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2014

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2013

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2012

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2011

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2010

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2009

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2008

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2007

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2006

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2005

Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2004

Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2003

Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

     

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

επάνω    

Facebook