Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. – Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις μπορείτε να διαβάσετε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων της Γ΄Τάξης του ΕΠΑ.Λ. της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)

2017

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Δίκτυα Υπολογιστών

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρικές Μηχανές

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτροτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μεταφορά Φορτίων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ναυσιπλοοία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Προγραμματισμός

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ψηφιακά Συστήματα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Στοιχεία Μηχανών

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Στοιχεία Ψύξης
Κλιματισμού

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2016

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Δίκτυα Υπολογιστών

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρικές Μηχανές

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτροτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μεταφορά Φορτίων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ναυσιπλοοία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Προγραμματισμός

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ψηφιακά Συστήματα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Στοιχεία Μηχανών

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Στοιχεία Ψύξης
Κλιματισμού

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2015

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μαθηματικά Χριστούγεννα :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μάιος :

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Δίκτυα ΙΙ

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Δομημένος Προγρ/σμος

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτρικές Μηχανές

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Ηλεκτροτεχνία

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Οικοδομική

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Στοιχεία Μηχανών

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Φυτική Παραγωγή

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2014

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δομημένος Προγρ/σμος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυτική Παραγωγή
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις 
Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις 
Στοιχεία Μηχανών
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις 
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις 
Εγκαταστάσεις Ψύξης
 Εκφωνήσεις
 Απαντήσεις
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις 

2013

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δομημένος Προγρ/σμος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2012

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δομημένος Προγρ/σμος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2011

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δομημένος Προγρ/σμος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2010

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δομημένος Προγρ/σμος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2009

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. II
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δομημένος Προγρ/σμος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2008

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Νοσολογία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκατάστασεις
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2007

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Ειδικότητας
Α.Ο.Θ.
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Νοσολογία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Δίκτυα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2006

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2005

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2004

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2003

Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
επάνω    

Facebook