Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. – Β΄ Λυκείου

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις μπορείτε να διαβάσετε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων της Β΄Λυκείου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)

2017

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 

2016

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2015

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

Χημεία (θετικής)
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Χριστούγεννα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Μάιος
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2014

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2013

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2012

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2011

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2010

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2009

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2008

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2007

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2006

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2005

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Χημεία (θετικής)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2004

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2003

Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Ν. Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
     
Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
επάνω    

Facebook