Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. – Α΄ Λυκείου

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις μπορείτε να διαβάσετε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων της Α΄Λυκείου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.)

2017

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Έκθεση
 
Χριστούγεννα   Χριστούγεννα
 
  Χριστούγεννα
  Μάιος
 

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 


Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 

Μάιος   Μάιος     Μάιος     Μάιος     Μάιος  

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις 

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2016

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Έκθεση
 

Μάιος
  Μάιος
  Μάιος
  Μάιος
  Μάιος
 

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις

Απαντήσεις


Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 


Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 


Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 


Χριστούγεννα
   Χριστούγεννα         Χριστούγεννα     Χριστούγεννα  

Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
 Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις

2015

Άλγεβρα
 
Γεωμετρία
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Έκθεση

Μάιος
 
Μάιος
 
Μάιος
 
Μάιος
 
Μάιος
 
Μάιος

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις


Χριστούγεννα
               Χριστούγεννα    Χριστούγεννα

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

 
Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

Εκφωνήσεις

Απαντήσεις

2014

Άλγεβρα
 
Γεωμετρία
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Έκθεση
                     
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                     
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2013

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις 
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2012

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
 Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2011

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις 
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2010

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις 
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2009

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις 
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2008

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις 
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2007

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Αρχαία
 
Ν. Γλώσσα
                 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις 
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
                 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις 
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις

2006

Άλγεβρα
 
Φυσική
 
Αρχαία
 
Νεοελληνική Γλώσσα
             
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
 
Εκφωνήσεις
             
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
 
Απαντήσεις
επάνω    

Facebook