Θέματα Μαθημάτων Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ.

 

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις μπορείτε να διαβάσετε τις εκφωνήσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄τάξης του ΕΠΑ.Λ.

2016

2015

ΑΟΔΕ Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
ΑΟΘ Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων και ποτών Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εκφωνήσεις
Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία Εκφωνήσεις
Δενδροκομία Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Εκφωνήσεις
Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ Εκφωνήσεις
Μεταφορά Φορτίων Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης ΙΙ Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Ναυσιπλοία ΙΙ Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Οικοδομική Εκφωνήσεις
Προγραμματισμός Υπολογιστών Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Στ. Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης Εκφωνήσεις
Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εκφωνήσεις
Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Ψηφιακά Συστήματα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Εκφωνήσεις

Ανθοκ/κές  Καλλιέργειες

Εκφωνήσεις

ΑΟΔΕ

Εκφωνήσεις

ΑΟΘ ΙΙ

Εκφωνήσεις

Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων

Εκφωνήσεις

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Εκφωνήσεις

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Εκφωνήσεις

Διαμόρφωση Τοπίου

Εκφωνήσεις

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Εκφωνήσεις

Δομημένος Προγραμματισμός

Εκφωνήσεις

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εκφωνήσεις

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εκφωνήσεις

Φυτική Παραγωγή

Εκφωνήσεις

Γραφιστικές Εφαρμογές

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρικές Μηχανές

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Εκφωνήσεις

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Εκφωνήσεις

Μεταφορά Φορτίων

Εκφωνήσεις

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Εκφωνήσεις

Μηχανές Πλοίου Ι

Εκφωνήσεις

Ναυσιπλοία ΙΙ

Εκφωνήσεις

Οικοδομική

Εκφωνήσεις

Στοιχ. Αιμ/γίας-Αιμοδοσίας

Εκφωνήσεις

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Εκφωνήσεις

Στοιχεία Μηχανών

Εκφωνήσεις

Στοιχεία Παθολογίας

Εκφωνήσεις

Στ. Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης

Εκφωνήσεις

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Εκφωνήσεις

Σύγχρ. Γεωρ/κές Επιχ/σεις

Εκφωνήσεις

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Εκφωνήσεις

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

Εκφωνήσεις

Αγωγή Προσχ/κής Ηλικίας

Ανθοκ/κές  Καλλιέργειες

ΑΟΔΕ

ΑΟΘ ΙΙ

Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Διαμόρφωση Τοπίου

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Δομημένος Προγραμ/τισμός

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Φυτική Παραγωγή

Γραφιστικές Εφαρμογές

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Μηχανές Πλοίου Ι

Ναυσιπλοία ΙΙ

Οικοδομική

Στοιχ. Αιμ/γίας-Αιμοδοσίας

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Παθολογίας

Στ. Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Σύγχρ. Γεωρ/κές Επιχ/σεις

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

Αγωγή Προσχ/κής Ηλικίας

Ανθοκ/κές  Καλλιέργειες

ΑΟΔΕ

ΑΟΘ ΙΙ

Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Διαμόρφωση Τοπίου

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Δομημένος Προγραμ/τισμός

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Φυτική Παραγωγή

Γραφιστικές Εφαρμογές

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Μηχανές Πλοίου Ι

Ναυσιπλοία ΙΙ

Οικοδομική

Στοιχ. Αιμ/γίας-Αιμοδοσίας

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Παθολογίας

Στ. Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Σύγχρ. Γεωρ/κές Επιχ/σεις

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

2012

2011

Αγωγή Προσχ/κής Ηλικίας

Ανθοκ/κές  Καλλιέργειες

ΑΟΔΕ

ΑΟΘ ΙΙ

Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Διαμόρφωση Τοπίου

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Δομημένος Προγραμ/τισμός

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Φυτική Παραγωγή

Γραφιστικές Εφαρμογές

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Μηχανές Πλοίου Ι

Ναυσιπλοία ΙΙ

Οικοδομική

Στοιχ. Αιμ/γίας-Αιμοδοσίας

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Παθολογίας

Στ. Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Σύγχρ. Γεωρ/κές Επιχ/σεις

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

Αγωγή Προσχ/κής Ηλικίας

Ανθοκ/κές Καλλιέργειες

ΑΟΔΕ

ΑΟΘ ΙΙ

Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων

Διαμόρφωση Τοπίου

Δομημένος Προγραμ/τισμός

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Φυτική Παραγωγή

Γραφιστικές Εφαρμογές

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Μηχανές Πλοίου Ι

Οικοδομική

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Στοιχεία Παθολογίας

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

2010

2009

Αγωγή Προσχ/κής Ηλικίας

Ανθοκ/κές  Καλλιέργειες

ΑΟΔΕ

ΑΟΘ ΙΙ

Αρχές Επεξ/σίας Τροφίμων

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Διαμόρφωση Τοπίου

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Δομημένος Προγραμ/τισμός

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Φυτική Παραγωγή

Γραφιστικές Εφαρμογές

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Μηχανές Πλοίου Ι

Ναυσιπλοία ΙΙ

Οικοδομική

Στοιχ. Αιμ/γίας-Αιμοδοσίας

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Παθολογίας

Στ. Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Σύγχρ. Γεωρ/κές Επιχ/σεις

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

Αγωγή Προσχ/κής Ηλικίας

Ανθοκ/κές Καλλιέργειες

ΑΟΔΕ

ΑΟΘ ΙΙ

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Διαμόρφωση Τοπίου

Δομημένος Προγραμ/τισμός

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Φυτική Παραγωγή

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχ. Εσωτ/κής Καύσης

Μηχανές Πλοίου Ι

Ναυσιπλοία ΙΙ

Οικοδομική

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Παθολογίας

Στ.Σχεδ. Κεντ/κής Θέρμ/σης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Σύγχρ. Γεωργ/κές Επιχ/σεις

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφ.

 

 

 

επάνω    

Facebook