Οδηγίες & Εγκύκλιοι για το Γυμνάσιο

Οδηγίες & εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν τα μαθήματα και τη λειτουργία του Γυμνασίου.

Οδηγίες Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων Γυμνασίου (13/9/2016): download
Οδηγίες Διδασκαλίας της Ιστορίας στο Γυμνάσιο (13/9/2016): download
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου (21/8/2013) : download
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου (21/8/2013) : download
Τροποποίηση οδηγιών για τη Φυσική των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012 (26/9/2011) : download
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012 (2/9/2011) : download
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θεωρητικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012 (2/9/2011) : download
Στον πίνακα που ακολουθεί οι τίτλοι  με μπλε χρώμα είναι τα νέα βιβλία, με κόκκινο τα διορθωμένα και με μαύρο τα ίδια με πέρσι (28/7/11) : download
επάνω    

Facebook