Θέματα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις μπορείτε να διαβάσετε τις εκφωνήσεις των επαναληπτικών θεμάτων για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄Λυκείου.

Σε όσα μαθήματα δεν υπάρχουν εκφωνήσεις, σημαίνει ότι δεν υπήρξαν επαναληπτικές εξετάσεις την αντίστοιχη χρονιά.

2015

 

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

  

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

  

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

  

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2014

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις


Βιολογία

Εκφωνήσεις


Ιστορία

Εκφωνήσεις


Μαθηματικά

Εκφωνήσεις


Φυσική

Εκφωνήσεις


 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις


Φυσική

Εκφωνήσεις


Βιολογία

Εκφωνήσεις


Χημεία

Εκφωνήσεις


 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2013

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2012

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2011

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2010

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2009

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2008

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2007

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2006

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2005

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2004

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία Βιοχημεία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

2003

Γενικής Παιδείας

Ν. Γλώσσα

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Φυσική

 

Εκφωνήσεις

 

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Βιολογία

Εκφωνήσεις

Χημεία

Εκφωνήσεις

 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

Εκφωνήσεις

Ιστορία

Εκφωνήσεις

Λατινικά

Εκφωνήσεις

Λογοτεχνία

Εκφωνήσεις

 

 

 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά

Εκφωνήσεις

Φυσική

Εκφωνήσεις

Αναπτ. Εφ. Προγρ/στικό Περιβάλλον

Εκφωνήσεις

Α.Ο.Δ.Ε.

Εκφωνήσεις

Ηλεκτρολογία

Εκφωνήσεις

 

 

 

 

 

Επιλογής

Α.Ο.Θ.

Εκφωνήσεις

επάνω    

Facebook