Τα στάδια της Κοινωφελούς Εργασίας

koin

Είστε στους Επιτυχόντες για τη Κοινωφελή Εργασία;

Επιθυμείτε εκτός από την εργασία στο Δήμο να λάβετε πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ;

Αν ΝΑΙ, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας .

Φόρμα Επικοινωνίας

Με την ευκαιρία ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελέσματων των επιτυχόντων της Κοινωφελούς εργασίας της Γ΄φάσης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα στάδια μέχρι την πρόσληψη στον Δήμο.


Τα Στάδια Ενεργοποίησης της Κοινωφελούς Εργασίας:

Στάδιο 1

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων ανά δήμο και ειδικότητα.  

Στάδιο 2

Οι άνεργοι που μοριοδοτήθηκαν με λιγότερα μόρια από αυτά συγκεντρώνουν στην πραγματικότητα έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης εντός 3 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα δικαιολογητικά,  που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2. Εναλλακτικά η ένσταση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ. 

Στάδιο 3

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανά δήμο και ειδικότητα εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη υποβολής των ενστάσεων.

Ταυτόχρονα θα αναρτήσει και τους πίνακες επιλαχόντων και απορριφθέντων. 

Στάδιο 4

Υπάλληλοι των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα επικοινωνήσουν με τους ωφελούμενους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία θα πρέπει οι ίδιοι ωφελούμενοι εντός 30 εργάσιμων ημερών να περάσουν από τα γραφεία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. 

Στάδιο 5

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα που θα το παραδώσουν στο δήμο πρόσληψης τους.

Δηλώνουν στο υπάλληλο αν επιθυμούν

  • 5 ημέρες εργασίας πλήρους απασχόλησης (8 ώρες την ημέρα) ή
  • 4 ημέρες εργασίας πλήρους απασχόλησης(8 ώρες την ημέρα) και 1 ημέρα εκπαίδευσης (4 ή 5 ώρες την εβδομάδα)που οδηγεί σε πιστοποίηση πληροφορικής που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και απαιτείται στους διαγωνισμούς του.

Επίσης προσκομίζουν το IBAN της τράπεζας που επιθυμούν να τους καταβάλλεται ο μισθός.  

Στάδιο 6

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στο Δήμο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπόδειξη τους από τον υπάλληλο του ΟΑΕΔ, προσκομίζοντας το συστατικό σημείωμα. Μαζί τους πρέπει να έχουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούν τα προσόντα της θέσης στην οποία έχουν επιλεχθεί.  

Χρήσιμες Πληροφορίες

  1. Επιλέγοντας την 1 ημέρα κατάρτισης (η οποία θα ξεκινήσει μετά το 2ο μήνα) σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε γνώσεις πληροφορικής τις οποίες στο τέλος του προγράμματος θα πιστοποιήσετε. Το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ για τους διαγωνισμούς  που προκηρύσσει και αποτελεί εφόδιο για τον ιδιωτικό τομέα.

Για όλους εσάς που έχετε ένα παλιότερο πτυχίο επάρκειας γνώσεων πληροφορικής μπορείτε να το επικαιροποιήσετε  επιλέγοντας την 1 ημέρα κατάρτισης παραμένοντας με αυτόν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

  1. Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών, τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας  και την έχουν όμως επανακτήσει μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους Δήμους,  θα παραμείνουν στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια κριτήρια εγγραφής ανεργίας, που είχαν αρχικά.
  2. Αν όμως έχουν απολέσει προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους, τότε χάνουν το δικαίωμα τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του πρώτου επιλαχόντα.
Κάνοντας “like” στην σελίδα μας στο facebook θα ενημερώνεστε κατευθείαν για κάθε νέα εξέλιξη που αφορά το πρόγραμμα!

footer    
επάνω    

Facebook