Μέχρι και την Πέμπτη 14/1 τα αποτελέσματα των μετεγγραφών των φοιτητών

Amfitheatro

Μέχρι την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου θα έχει ανακοινωθεί ο πίνακας των μετεγγραφών από την κανονική διαδικασία (όχι των κατ’ εξαίρεση).

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, οι φοιτητές με δικαίωμα μετεγγραφής καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία των Σχολών/Τμημάτων όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εντός 5 ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών γίνεται γνωστό στον δικαιούχο εάν είναι επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στη Σχολή/Τμήμα προτίμησης του.

πηγή : www.oefe.gr

επάνω    

Facebook