Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων & Φυσικής για το Νέο Λύκειο

programma_spoudon

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ακόλουθα νέα Προγράμματα Σπουδών:

Α.Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Β.Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Γ.Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού.

Φ.Ε.Κ. : λήψη

Πηγή: e-sos
επάνω    

Facebook