Νεοελληνική Γλώσσα 2013 – EΠΑ.Λ.

Τα θέματα φέτος ήταν μέτριας δυσκολίας για ένα μαθητή ΕΠΑ.Λ.

Το κείμενο ήταν κατανοητό, ωστόσο η εξαγωγή περίληψης απαιτούσε προσοχή.

Οι ασκήσεις ήταν αναμενόμενες ,ενώ κάποια δυσκολία συνάντησαν στην άσκηση συνωνύμων – αντωνύμων.

Η έκθεση ήταν διατυπωμένη με σαφήνεια, αν και το δεύτερο ζητούμενο ήταν πιο απαιτητικό.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook