Νεοελληνική Γλώσσα 2013

Τα θέματα φέτος κινήθηκαν σε λογικά πλαίσια.

Το κείμενο ήταν βατό και η εξαγωγή περίληψης για τον μεθοδικό μαθητή σχετικά εύκολη.

Οι ασκήσεις θεωρίας και το θέμα ανάπτυξης ήταν κατανοητά και αντιμετωπίσιμα.

Κανάκογλου Ρία
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook