Νεοελληνική Γλώσσα 2012 – EΠΑ.Λ.

Τα φετινά θέματα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των καλά προετοιμασμένων μαθητών.

Το κείμενο είχε δυσκολίες και απαιτούσε προσοχή στην σύνταξη της περίληψης.

Οι ερωτήσεις ήταν αναμενόμενες χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Το Γ μέρος (παραγωγή λόγου), ήταν σαφές και οι μαθητές μπορούσαν να αντιληφθούν το ζητούμενο.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook