Νεοελληνική Γλώσσα 2012

Τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας.

Το λεξιλόγιο του κειμένου καθιστούσε την κατανόηση του και την εξαγωγή περίληψης δύσκολη. Οι ασκήσεις ήταν απαιτητικές, εκτός από το θέμα Β1 & Β4 που ήταν αντιμετωπίσιμα, η παραγωγή λόγου ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των υποψηφίων.

Οι φιλόλογοι του φροντιστηρίου
Κανάκογλου Ρία
Ναζίδου Ρόζη

επάνω    

Facebook