Νεοελληνική Γλώσσα 2011 – EΠΑ.Λ.

 

Τα θέματα στην νεοελληνική γλώσσα ήταν απαιτητικά ,όχι όμως ακραίας δυσκολίας. Το περιεχόμενο και το λεξιλόγιο του άρθρου έχρηζε ενισχυμένης προσοχής.

Το Β1 ερώτημα, προέκυπτε σαφώς μέσα από το περιεχόμενο του κειμένου.

Τα ερωτήματα Β2 και Β4 απαιτούσαν γνώση και εφαρμογή της θεωρίας του μαθήματος, ενώ το ερώτημα Β3 (συνώνυμα – αντώνυμα), ήταν αυξημένης δυσκολίας.

Τέλος, το θέμα της έκθεσης ήταν επίκαιρο και οικείο, σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως ο πρώτος θεματικός πυρήνας απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!!

Κανάκογλου Ρία 
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook