Νεοελληνική Γλώσσα 2011

 

Τα θέματα της έκθεσης ήταν αναμενόμενα και μέτριας δυσκολίας. Απαιτούσαν προσοχή και καλή γνώση της θεωρίας από τους μαθητές. 

Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίαζε το θέμα Β1 καθώς ήταν δυσνόητο και διφορούμενο το περιεχόμενο της φράσης και το θέμα Β4 με τα συνώνυμα και τα αντώνυμα. 

Σχετικά με την έκθεση το ζητούμενο ήταν διατυπωμένο με σαφήνεια και μπορούσε εύκολα ο μαθητής να παραθέσει επιχειρήματα και για τους δύο θεματικούς πυρήνες.

Ναζίδου Ρόζη (φιλόλογος)
Τσότρας Αντώνης (φιλόλογος)


επάνω    

Facebook