Νεοελληνική Γλώσσα 2007

Τα θέματα της θεωρίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Η απάντηση τους είναι πιο εύκολη σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς.

Το περιεχόμενο του φετινού κειμένου της έκθεσης χαρακτηρίζεται ως ενδιαφέρον από την άποψη της έννοιας του ανθρωπισμού που απασχολεί όλους μας. Είναι ένα θέμα  για το οποίο σίγουρα είχαν προετοιμαστεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

επάνω    

Facebook