Μηχανογραφικά Δελτία 2013

μηχανογραφικο Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα τα μηχανογραφικά δελτία για το Ενιαίο Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ.   Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄)   Από 1 -19 Ιουλίου όσοι υποψήφιοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου: Μηχανογραφικό Δελτίο Κύπρου
επάνω    

Facebook