ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τ.Ε.Ε. 2008

Το 1ο Θέμα και το 2ο Θέμα δεν είχαν καμιά δυσκολία.

Στο 3ο Θέμα το α και β ερώτημα ήταν βατό, στο γ ερώτημα έπρεπε οι μαθητές να θυμούνται ότι κάθε εκθετική συνάρτηση είναι πάντα θετική, κάτι όπου έχει διδαχτεί σε προηγούμενη χρονιά.

Το  4ο Θέμα ήταν και αυτό βατό.

Τα φετινά θέματα ήταν σαφώς πιο εύκολα από τα περσινά.

επάνω    

Facebook